جبهه ملی به جبهه اسلامی استحاله یافته است؟

حکومت اسلامی آخرین ترکش های خود؛ برومند ها، بهنودها و .. را رها می کند تا حرمت اسلام، شیعه، امام زمان.. حفظ گردد و تردید و تزلزل در جبهه سکولاردمکراسی و پیکارگران ایران آزاد، دمکراتیک و سکولار ایجاد کنند. بهنود پیام می دهد که شیعه در خون ایرانی است و برومند فتوای "عقیده مندی" به اسلام شیعه را تا حد اصول جبهه ملی ارتقاء داده است و مزدوران بی جیره و مواجب اسلام و اسلامگرایان از سنگرهای گوناگون به بیداری و اتحاد ملی ایرانیان شلیک می کنند.

 

جامعه ایران آبستن مجموعه ای از تضادها می باشد که بازتاب آنها در روانشناسی مردم، طبقات ، اقشار اجتماعی، حاکمیت، احزاب سیاسی و کوشندگان سیاسی مشاهده می شود. با تشدید تضادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ، کوچ و جابجائی سیاسی اجتناب ناپذیر می گردد. نمونه صادق کوچ سیاسی بعد از قدرتگیری اسلامگرایان در ایران را می توان در دو خانواده چپ و جنبش ملی ردیابی کرد و نشان داد که چگونه بخش های از این دو طیف در برابر بربریت و توهش اسلامگرایان زانو زده و به سکولاریسم (لائیسته) که بند ناف دمکراسی می باشد، خیانت کردند.

آنچه امروزه در ایران بوضوح دیده میشود، همانا این واقعیت انکارناپذیر است که جامعه به دو قطب مدافعان حکومت اسلامی و باورمندان به سکولاردمکراسی انشقاق یافته است که این خود پیامد ارتقاء شعور سیاسی و آگاهی ملی از گوهر انسان ستیزانه و ایران ستیزانه حکومت اسلامی می باشد. ایرانیان در ابعاد ملی – توده ای به اسلام و اسلامگرایان پشت کرده اند و مشی اسلامیزاسیون ایران توسط روحانیت شیعه به شکست انجامیده است.

از همینرو حکومت اسلامی آخرین ترکش های خود؛ برومند ها، بهنودها و .. را رها می کند تا حرمت اسلام، شیعه، امام زمان.. حفظ گردد و تردید و تزلزل در جبهه سکولاردمکراسی و پیکارگران ایران آزاد، دمکراتیک و سکولار ایجاد کنند.

 بهنود پیام می دهد که شیعه در خون ایرانی است و برومند فتوای  "عقیده مندی" به اسلام شیعه را تا حد اصول جبهه ملی ارتقاء داده است و مزدوران بی جیره و مواجب اسلام و اسلامگرایان از سنگرهای گوناگون به بیداری و اتحاد ملی ایرانیان شلیک می کنند.

آقای ادیب برومند در استحاله نامه ای که اخیرا منتشر شده است نوشت: "تشیع از ارکان مهم ملیت ماست و هر فرد ملی گرایی باید به این مذهب عقیده مند باشد و هر جنبشی را در عزای شهیدان بزرگ شیعه که تایید کننده وحدت ملی نیز هست مغتنم و محترم شناسد. با این تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادار باشد تا عضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه در تاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت."
رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند
دوم آذر۱۳۹۳

رهبر جبهه ملی ایران عملن در بیانیه خود فتوای اسلامیزاسیون جبهه ملی و نیز طرد اعضای سکولار، لائیک و دگرباوران را صادر کرد. او به تبعیت از نظام حاکم، کارت مجوز زندگی سیاسی در جبهه ملی را مشروط به عقیده مندی به اسلام شیعه تعیین کرد و با این اقدام خود، مشی سیاسی-تشکیلاتی استحاله جبهه ملی به یک گروه ملی – مذهبی را در دستور کار قرار داد.

رهبری جبهه ملی با فتوای فوق به مرامنامه خود پشت کرد و کسانی که بر اساس منشور زیر به جبهه ملی پیوستند، باید در مورد ادامه کار با این جبهه تجدید نظر نمایند ویا رهبری را بجرم پشت کردن به اصول جبهه ملی برکنار کنند. کارپایه عضویت در جبهه ملی از اینقرار است:

اصول عقاید و هدفهای جبهه ملی ایران

اصل یکم: حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.

اصل دوم: تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

اصل سوم: جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به دین مبین اسلام، وهمچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند.

فتوای آقای ادیب برومند در تناقض با سه اصل فوق (مبانی منشور جبهه ملی) قرار دارد و ایشان باید تکلیف خود را با جبهه ملی و یا جبهه ملی تکلیف خود را با ایشان تعیین کند و مشخص شود که جبهه ملی به جبهه اسلامی استحاله یافته است؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرامرز فروزنده در برنامه تلويزيون انديشه به صراحت فرياد مي زد كه حاضر است در ركاب خامنه اي درآيد تا در سركوب مردم آزربايجان كردستان بلوچستان و تركمن ها وي را ياري كند ( در يوتيوب مي توانيد سرچ كنيد)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دگر اندیشی‌ که به خاطر نظر دیگران به طرف رژیم اسیر کش برود نه‌ منتقد است و نه‌ دگر اندیش. مثل بعضی‌ از هواداران سابق مجاهدین که کاری ندارند جز خدمت به ولی فقیه نظام.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این تهمت های ناروا یا از عدم اگاهی نااشی میشود و یا در جهت همسویی با مرتجعین پان ترکیست. به گواه تاریخ اذربایجان همواره پیشگام مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران بوده و خواهد بود, از جنبش مشروطه تا انقلاب مصادره شده ضد سلطنتی. کمال بی مروتی هست بجای برخورد درست با معدودی قوم گرای مرتجع, کل مردم اذربایجان را بعنوان عوامل رژیمهای سرکوبگر بنامید. زهی افسوس به چنین طرز تفکری !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر امثال شما پان ترکیسم تجزیه طلب توانست 2 جمله بنویسد بدون اینکه با فارس مظلوم برخوردی فاشیستی نکند ، تاریخ با شما خواهد بود . وگرنه دوره نژاد پرستی مغولی پایان یافته و جای شما 3/2 نفر تجزیه طلب ؛ با ادعای دروغین هویت خواه ، در زباله دان شرق الاوسط خواهد بود . شما در دو رژیم شاهان و آخوندها همیشه نصفی از مهرههای سرکوب حکومتی را تشکیل داده اید . در رژِیم آخوندی پست های بیشمار شکنجه و بازجویی و سرکوب و ارتش و سپاه و اطلاعات و بسیج در دست شما ترکهاست . چون همیشه دنبال پست و مقام و خوش خدمتی بودید و هستید . کردها و سایر خلقهای ایران از آغاز انقلاب به مبارزه با آخوندها پرداختند ، شما ترکها از آغاز به خدمت اسلام درآمدید . و حالا فارسها را سپر بلا کرده اید چون به دیکتاتوری اسلامی و سرمایه داری کاری ندارید . این فریب شما با شکست روبرو شده .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تشیع یکی از اخرین سلاحهای رژيم نژاد پرست و اریانیست قلابی فارس در ایران است. تمامی برنامه های اسیمیلاسیون اجباری رژیمهای پهلوی و اخوندهای شوونیست برای تبدیل کردن اقوام ملی ایران به شکست خورده و به همین دلیل به اصطلاح روشنفکران لیبرال فارس به مورد حفاظت از شوونيزم فارس که بخشی از ایدولوژی ملی و قومی انهاست دست به دست با اخوندهای مرتجع یک دسیسه جدید برای کونترول مردم غیر فارس به نام شيعيزم را اختراع کرده اند.بهنود و جبهه ملی بایستی مطلع شوند که پان فارسیسم در ایران به زباله دانی تاریخ تعلق دارد و ملتهای غيرفارس چنين برنامه اپارتاید مانند را هرگز قبول نمی کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام باتشکرازاین سایت که فکرکنم تلاش داردپایه ایی برای تمرین دموکراسی باشد. سعی کنیم ازتاکیدبرنظرخودومتهم کردن دیگران وانگ زدن به افرادی که مخالف خودبودن و..یکی ازاصول پایه های تمرین دموکراسی است خوداری کنیم.تابحال هرکسی ازملی گرایی برداشت خودداشته وامکان داردداشته باشد.همانطورکه ازدین هرکس وگروه وحتی افرادشاخص دینی دارند.درکل میشودگفت درتمرین بحث وجدل وچالش میتوان به یک آگاهی حداقلی دست یافت.تخصص دراین راه بایدتوسط عالمان هررشته باتحقیق ومطالعه بزرگان برای دیگران بدست آمده به منبع تبدیل میشود.اگردقت کنیددین به اکثرمردم از طریق تحقیق خودنرسیده بلکه بطریق ارثی بوده وکم کم به روح وروان آنان حاکم گشته است.و برای مردم محل یامنطقه یک اصل گشته است.مشکل اینجاست که دین.مذهب. ملی گرایی.خاک.تاریخ گذشته .میلیت.نژادوو..اززمانهای قدیم ابزاری برای سوء استفاده وبهره برداری برای گروه ودسته وو..شده میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شیعه قمه زنی و زنجیر زنی و ختنه گری را با مسیحت مقایسه کردن یا بیسوادیست یا بی خبری ویا حرافی و سفسطه . مسیحیت فعلی غرب مخلوطی است از فرهنگ یونان و روم و دوره رنسانس و عصر روشنگری و انقلاب فرانسه و جنبش سکولار انقلاب صنعتی و هومانیسم وغیره . اگر در خانواده یا در جامعه غرب ، مسیحیت بعنوان اصول اخلاقی هنوز فعال است ، در سیاست و اداره جامعه ، روش کار سکولار است . این نمونه را در مورد فرانسه و آلمان و غیره میتوان دید . در جامعه ایران که نصف آن بیسواد هستند یا در روستاها زندگی میکنند ، تعصب دینی بسیار خطرناک تر از جامعه غربی است . پس از موضع پان تجزیه نکوشید هر افتضاحی را توجیه کنید و آنوقت هم اسم خود را روشنفکر یا هویت طلب بگذارید .
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منتقد بودن بخودی خود ارزش نیست! این گوهر انتقاد است که به منتقد هویت می دهد، ارزش ویا ضد ارزش می آفریند و جایگاه منتقد را در کشاکش مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعیین می کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر وقت يكي از كشورها و دولتهاي مدعي دموكراسي تاريخ ميلادي مسيحيشان را به تاريخ غير مذهبي تغيير داد ويا بزرگترين جشن شان از كريستمس به جشن غير مذهبي ديگر تغيير داد و يا آشكار و پنهان از نفوذ اسقف ها و خاخامها و كليساها در تمام امور سياسي اجتماعي اين كشورها رهايي يافتند و بزرگترين حمله گستره بعد از جنگ جهاني دوم يعني حمله آمريكا به عراق و افغانستان با نام خداي مسيحي (جورج بوش : خدا از من خواست كه به كشورها حمله كنم ) ديگر مذهبي نباشد. اگر تعريف هويتي شان مذهبي مسيحي نباشد( دويد كامرون: ما نبايد ابايي داشته باشيم كه بگيم يك كشور مسيحي هستيم) و اگر انها به تاريخ قبل از مسحيت و يهوديت خود افتخار كنند سپس از ما بخواهد به تاريخ قبل اسلاممان افتخار كنيم آنوقت ما هم فكري درباره اسلام و هويت و تاريخمان مي كنيم
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"برومند ها، بهنودها" نه تنها "اخرين تير تركش" اخوند ها نيستند،بلكه انان منتقدين جمهوري أسلامي اند. اينكه در مورد "تشیع " دچار اغراقگويي شده اند، نبايد ما را به نتيجگيري إفراطي رساند ونا خواسته ،دگر انديشان را به طرف " دشمن" هل داد.