از روزنامه‌نگاری تا حبس بدون مرخصی و ممنوع‌الملاقاتی در حکومت اسلامی