شرایط جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه آمریکایی در زندان

خانواده جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، که در ایران زندانی است می گویند، شرایط زندان، آسیب های جبران ناپذیری جسمی و روحی روانی را بر او تحمیل کرده است.

انتشار از: