«پای در زنجیرِ» سرما
24.12.2014 - 08:29

مرا آلونکی اکنون مُهیّاست

در وُ دیوارش از باد

و از سقف اش که بی نقص ست وُ یکتاست

غمی سنگین بسانِ برف می بارد

ولی برف اش چو روز وُ روزگارِ من

سیه رنگ ست وُ سوداست

نمی تابد ز مِهرِ آسمانش گرمیِ یاد

نمی تابد دگر نوری به قدرِ ارزن از روزن

پریشان آفتابِ فقر وُ تنهایی ست

که می بارد بَلاوار وُ فراوان

ز خاطر بُرده آیا یادِ ما را؟

همان یاری که با ما مهربان بود

نگه کُن «پای در زنجیرِ» سرماست

درختی خشک وُ بی بارست وُ بی جان

فتاده در گذرگاهی به بوران

و تنپوشی اگر بر تن ببینی

شبِ یلدایِ بی پایان وُ غوغاست

سپهرش را نشان از اختران نیست

به خود می لرزد وُ دندان به دندان سایَد وُ پیداست؛

که بر عُریانی اش یاور نشد، پوسیده پیراهن

شراب اش اشکِ چشمان

بلورِ مُنجمد در جانِ میناست

زمین چون گوژپُشتی مست وُ مدهوش

به گِردِ خویش می گردد نمی داند که رسواست

زمان چون مار پیچان طعمه جویان

مرا رنجی بسانِ برف خاموش

به پیرامون وُ گویاست:

شما که خانه تان گرم ست وُ روشن

گهی یادی هم از آوارگان دارید؟

به سویِ آنکه بی مأوا وُ تنهاست

گهی آیا نگاهی مهربان دارید؟

شما را خوش بُوَد این شادی وُ سور

ولی با مانده در سرما و در برزن

نمی دانید اندوهی بزرگست وُ دلی ناسور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سعدی: پای در زنجیر بنالید و گفت...

2014 / 12 / 24

http://rezabishetab.blogfa.com‍

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما