سخنرانی جهانگیر لقایی در اتاق فرهنگ گفتگو در باره خطرات هسته

سالگرد فاجعه چرونویل و همزمانی آن با فوکو شیما ....و در باره خطرات هسته ای در جهان

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.