سنگ میوه خوبی است چون دانمارکی ها از هندوانه خوششان می آید!

فکر می کنم که شما نظرات آقای زاراتسین در مورد خطرات اقتصادی ترکها و عربهای مهاجر برای آلمان را به درستی درک نکرده اید و در ضمن نمی خواهید تفاوت بین آلمان و ایران و حضور ترکها و عربها در آلمان و حضور به قول شما ترک تباران و عرب تباران در ایران را بفهمید. همچنین حدس می زنم منظور شما از پشتوانه علمی نظراتتان هم فاکتهایی است که آقای زاراتسین از خبرهای برخی مجلات در مورد تفاوت ژنهای یهودیان و.. آورده و بعدا در مصاحبه هایش سعی در توجیه آنها کرده است. به هر حال، مرغ شما فقط یک پا دارد، آنهم پایی شکسته!

اژدر بهنام

آقای کرمی! از آنجایی که مرا مخاطب قرار داده اید، برخلاف میلم ولی به حکم ادب و در تنفس محل کار، چند نکته را می نویسم. منطق شما بسیار جالب است! زیرا چون من یک تذکر قانونی به آقای توکلی داده ام، پس من همنظر آقای هدایت سلطان زاده هستم و مرتکب خطا شده ام و پا را از گلیم خود فراتر گذاشته ام و ... ... و گریه کنان از آقای توکلی تقاضای کمک کرده ام. واقعا که...

برای اطلاع شما باید بگویم که من فقط یک مقاله از آقای سلطان زاده خوانده ام و آنهم همین مقاله اخیر ایشان، که پس از دیدن فحشنامه شما خواندم.

من شرط می بندم که شما هیچ نوشته ای از من (بجز دو کامنتی که برای آقای توکلی نوشته ام) نخوانده اید، آنوقت چون از غیب خبر دارید، در مورد من حکم داده اید.

برای اطلاع شما باید بگویم که من با نظرات سناتور "تیلو زاراتسین" آشنا هستم. کتاب جنجالی ایشان را خوانده ام و مصاحبه های بعدی ایشان را هم تا حدی که وقتم اجازه می داد دنبال کرده ام و حتی از دادگاه حزبی ایشان به دلیل اشاعه فاشیسم و نژادپرستی هم باخبرم و از طریق رسانه های آلمانی در جریان کنار رفتن ایشان از مقام بسیار مهم هیات رئیسه "بوندس بانک" هم قرار گرفته ام.

فکر می کنم که شما نظرات آقای زاراتسین در مورد خطرات اقتصادی ترکها و عربهای مهاجر برای آلمان را به درستی درک نکرده اید و در ضمن نمی خواهید تفاوت بین آلمان و ایران و حضور ترکها و عربها در آلمان و حضور به قول شما "ترک تباران" و "عرب تباران" در ایران را بفهمید. همچنین حدس می زنم منظور شما از پشتوانه علمی "نظراتتان" هم فاکتهایی است که آقای "زاراتسین" از خبرهای برخی مجلات در مورد تفاوت ژنهای یهودیان و.. آورده و بعدا در مصاحبه هایش سعی در توجیه آنها کرده است. به هر حال، مرغ شما فقط یک پا دارد، آنهم پایی شکسته!

منطق شما در مورد کاریکاتور محمد و رابطه آن با آزادی بیان و قلم در دانمارک و فحشنامه ی شما هم بسیار جالب است: سنگ میوه خوبی است چون دانمارکی ها از هندوانه خوششان می آید!

در ضمن شما که شهروند آلمان هستید، احتمالا این امکان را دارید که به یک وکیل آلمانی مراجعه کنید و ترجمه نوشته خود را به ایشان نشان دهید تا اشکالات قانونی آنرا به شما بگوید.

در پایان می خواستم از شما تشکر کنم به دو دلیل: 1- هشداری که به من و "هم تباران" من داده اید 2- به دلیل تحقیقاتی که برای تعیین "تبار" من انجام داده اید. آخر من که نه وقت و نه بضاعت چنین تحقیقی را دارم که بتوانم بدانم تبارم به کوروش می رسد یا به هخامنش، به اسکندر مقدونی یا به عمر عرب، به سلطان سلجوق ترک یا به چنگیزخان مغول و یا به... واقعا از شما ممنونم!

ناصر کرمی

کاربر گرامی،...آقای اژدر بهنام،.. آقای هدایت سلطان زاده ها و امثال شما چرا مرتکب خطا شوید و پا را از گلیم خود فراتر بگذارید تا با گیر افتادن در دامی که خود می اندازید گرفتار آیید و و از روی ناتوانی آنوقت گریه کنان از آقای توکلی تقاضای کمک کنید،

من در آلمان زندگی میکنم، در این کشور دانشمند، سیاست مدار، اقتصا دادنی مانند تیلو زاراسینThilo Sarrazin آزادانه کتابی مینویسد و انتشار میدهد. اگر نمیدانید این فرد چه کسی هست و در کتابش چه نوشته است، از هم تباران تُرک خود اگر اهل مطالعه باشند در آلمان بپرسید،

در دانمارک هم جرم من از کاریکاتور معروف این کشور که محمد پیامبر را زیر سئوال برد بیشتر نیست. که مورد حمایت جهانی بویژه در آلمان قرار گرفت. شما هنوز با فرهنگ راسیونال و انتقادگر و پویای جوامعی که در آن زندگی میکنید بی خبرید. هنوز در فکر شیوه های حذف فیزیکی مخالفان خود هستید.

از اینها گذشته من یک شهروند آلمانی هستم، و از حق بیان برخوردار میباشم، مطالبی را هم که من نوشته ام نه اینکه خلاف قانون نیست، از پشتوانه علمی منابع اطلاعاتی و دانشگاهی آلمان هم مورد تأیید هست و منبع اطلاعاتی من در بارهء تُرک شناسی ادبیّات آلمانی هست و نه ایرانی.

من نه اینکه از حکومت آلمان و از هیچ کسی ترسی ندارم، تازه بارها بر آن بوده ام که به صدر اعظم، به پارلمان این کشور بنویسم که جلوی مسجد سازی تُرک تباری را در آلمان بگیرد، آلمانی ها نمیدانند که اسلام و مسجد سازی تُرک تباران در هر نقطه از جهان فاز اوّل تسخیر سرزمین و کسب مالکیّت میباشد. ولی ما بشدت در بین شهروندان آلمانی به این تاکتیک تُرک تباری تبلیغ و دامن می زنیم و بسیار هم موفق بوده است.

شما و هم تبارات شما در آمریکا و تمام جهان هر چه از دستان بر می آید به حکومت و به ارگانهای قانونی آلمان در مورد من داد و شکایت کنید، باور کنید نه اینکه به من صدمه ای وارد نخواهد شد، در مقابل در آلمان فردی مشهور خواهم شد. چرا که همین مشکلی را که ما ایرانیان با تُرک تباران در ایران داریم، آلمانی ها هم با آن در آلمان روبرو هستند،

امروز این ارگانها و انجمنهای تُرکی هست که تحت مراقبت پلیس آلمان و سازمان اطلاعاتی این کشور میباشد، یک بار دیگر به شما تُرک تباران هشدار میدهم کاری نکنید که عرصهء زندگی بر شما در ایران و در آلمان تنگ تر شود.

کیا نوش توکلی

جناب ناصرکرمی.. 2 موضوع_ اول... «اژدر بهنام» یکی از دوستان بسیار قدیمی من است ورابطه ما عمیق تر از ان است که او بخواهد«از روی ناتوانی ... گریه کنان » از من چیزی بخواهد....دوم اینکه چه لحن صحبتی است که با زبان تهدید نوشته اید :«یک بار دیگر به شما تُرک تباران هشدار میدهم کاری نکنید که عرصهء زندگی بر شما در ایران و در آلمان تنگ تر شود.» مثلا چه کار می توانید بکنید ؟! شما هم مثل بقیه پناهنده و مهاجر در المان زندگی می کنید ...پاسپورت المانی توی جیب هزاران ترک ، کرد ، فارس و.... است .

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.