افشاء منبع خبر به نفع کیست؟

افشاء منبع، که حتی در کشورهای دموکراتیک نیز می تواند برای آن موجب خطرات بیش و کم بزرگ گردد، وقتی منبع ساکن کشوری با نظام پلیسی باشد عملی به مراتب خطرناک تر و محکوم تر بشمار می رود.

هموطنان ارجمندی که در سایه ی نظام های دموکراتیک کشورهای غرب زندگی می کنند می دانند یکی از موازین و تکالیف اخلاقی روزنامه نگاران پاسداری از منابع خبری خویش و عدم افشاء آنهاست، و این اصل مهم دموکراتیک در همه ی نظام های دموکراتیک از سوی روزنامه نگاران و رسانه های عمومی رعایت می شود، بطوری که به منظور محفوظ ماندن نام منبع حتی بازپرس و قاضی نیز حق گرفتن آن از رسانه ها را ندارد.

متاسفانه سایت «جنبش سکولار دموکراسی ایران» به سردبیری آقای اسماعیل نوری علا، از شماره ی  دوشنبه ۱۵ دی ماه  ۱۳۹۳ تا امروز، به بهانه ی انتشار مقالاتی، از جمله یک به اصطلاح«نامه ی وارده» به قلم شخص موهومی موسوم به چاردهی که نوشته ای است برای لجن مال کردن جبهه ملی ایران برای دومین بار در کمتر از یک ماه و نیم دست به عمل ناشایست افشاء منبع زده است.

سردبیر این سایت روز جمعه ۷ آذر ماه ۱۳۹۳ نیز درمقاله ی «جمعه گردی های» خود، با عنوان «در بارهء حواشی یک بخشنامه»، نام فرستنده ی خبر خود را فاش می کند و حتی پا را فراتر نهاده، تاریخچه زندگی خاندان او از پدر بزرگ  تا تعداد برادران و خواهران زنده و مرده او را برملا می سازد.

بدین ترتیب است که به بهانه ی انتشار «نامه» ی مذکور، مسئول سایت مجدداً از آقای دکتر حسین موسویان به عنوان فرستنده ی اعلامیه ی شورای عالی جبهه ملی ایران نام می برد و به عبارت دیگر نام منبع خبر خود را فاش می سازد

افشاء منبع، که حتی در کشورهای دموکراتیک نیز می تواند برای آن موجب خطرات بیش و کم بزرگ گردد، وقتی منبع ساکن کشوری با نظام پلیسی باشد عملی به مراتب خطرناک تر و محکوم تر بشمار می رود. اما می بینیم که سایت «جنبش سکولار دموکراسی ایران» با نقض این قاعده ی مهم حقوقی و سیاسی، آن هم در مورد منبعی که در زیر تیغ یک نظام ضد دموکراتیک پلیسی بسر می برد دست به عملی ناشایست می زند، و با این کار، علاوه بر انجام نفس عمل ضد اخلاقی و پلیسی، از بی اطلاعی خود از فرهنگ دموکراتیک کشورهایی که از آزادی های آنها بهره مند است نیز خبر می دهد.

ضمن اینکه حتی مسلم نیست شخصی که به عنوان منبع نام برده شده ، واقعاً منبع مستقیم سایت «جنبش سکولار دموکراسی ایران» بوده باشد، گرچه صحت فرض اخیر هم به هیچ وجه افشاء منبع را توجیه و مجاز نمی سازد.

ضمن  محکوم کردن این عمل ناشایست و ضد دموکراتیک سایت «جنبش سکولار دموکراسی ایران»، که در هرجا می تواند برای منابع گران تمام شود، اعلام می دارد که نویسنده ی مقاله و سردبیر سایتی که رعایت امنیت سیاسی منبع خود را نمی کند شایسته ی اعتماد و دریافت خبر از هیچ منبعی نمی باشد.

دکتر پرویز داورپناه

۱۷ دیماه ۱۳۹۳ ــ ۷ ژانویه ۲۰۱۵

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.