یک پیشنهاد به عنوان یکی از مطالبات آذربایجانیها از رییس جمهور آینده

پیشنهاد ایجاد یک سازمان غیر دولتی (NGO) و با حمایت دولتی به عنوان سازمان غیر دولتی اقوام ایرانی با زیر شاخه های ترک و کرد و لر... می باشد و ریاست آن با رای اعضا انتخاب شده و به عنوان مشاور اقوام رییس جمهور منتصب می گردد. وظیفه چنین سازمانی که پیگیری مطالبات حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی اقوام مختلف می باشد کاملا مردمی و بدون دخالت حکومتی اما با حمایت حقوقی و حتی مالی دولت خواهد بود . رییس جمهور موظف به قبول منتخب این سازمان به عنوان مشاور خود خواهد بود.

پیشنهاد ایجاد یک سازمان غیر دولتی (NGO) و با حمایت دولتی به عنوان سازمان غیر دولتی اقوام ایرانی با زیر شاخه های ترک و کرد و لر... می باشد و ریاست آن با رای اعضا انتخاب شده و به عنوان مشاور اقوام رییس جمهور منتصب می گردد. وظیفه چنین سازمانی که پیگیری مطالبات حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی اقوام مختلف می باشد کاملا مردمی و بدون دخالت حکومتی اما با حمایت حقوقی و حتی مالی دولت خواهد بود . رییس جمهور موظف به قبول منتخب این سازمان به عنوان مشاور خود خواهد بود.

اما مزایای این طرح برای اقوام (ملتها) و حکومت:

1- ایجاد یک کانال ارتباطی با حکومت در زمینه مسائل حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی ملتها.

2- رسمیت دادن به هویت و حقوق اقوام و چهره کثیرالمله ایران

3- پایان دادن به تابوی مسئله قومیتها و خارج کردن آن از دایره امنیتی

4- انسجام و وحدت مردمی و جلوگیری از بی برنامگی و چند دستگی

5- ایجاد کانال رسمی برای ابراز مشکلات اقوام که مانع از کشاندن آن به دایره غیر قانونی مورد هراس حکومت می شود.

6- فرصتی برای نزدیکی اقوام مختلف در داخل چنین ساختاری که خود می تواند از خطر بالقوه بعضی از اختلافات را بکاهد.

بدیهی است می توان همچنین سازمانهای غیر دولتی و مشاور متناظر با آن را در زمینه های زنان ، ادیان ، اقتصاد خصوصی ، حقوق بشر و .... پیشنهاد و مطالبه نمود و بدین ترتیب حضور مردم در تصمیم گیری ها و نظارتها را که با فیلتر های متعدد و مکانیزمهای قانونی و غیر قانونی متعدد وپیچیده مختل شده است را تا حدودی احیا نمود.

10 خرداد 1388

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.