آذربایجان نیازمند اتحاد فعالان ملی

حمایت از تشکیل چنین شورایی ضروری بوده و می بایستی هر چه بیشتر فعالان را به ایجاد این جمع ها ترغیب نمود. گرچه انتقادهای سازنده در پیشبرد مناسب این شورا مفید خواهد بود ولی تخریب آن و یا اتهام زنی به این جمع باعث تضعیف آن در حال حاضر و کاهش فعالیت جمعی از طرف فعالان در آینده خواهد بود که بهیچ عنوان با منافع ملی و سعادت ملت سازگار نمی باشد.

بدون شک دفاع از حقوق یک ملت و مبارزه در راه سعادت آن بعنوان یک هدف عاليهاست که فعالان این مسیر را هر چه بیشتر به ادامه راه ترغیب می کند. آذربایجان در طول تاریخ رویدادهای مختلفی را به خود دیده است که در هر یک از آنها پیشگامان حرکتهای آزادی طلبانه از این خطه برخاسته اند. اگر تاریخ را اندکی ورق بزنیم متوجه رشادتهای بزرگمردانی خواهیم شد که با تکیه بر افکار پیشرفته و متجدد خویش و همچنین با آموزه هایی از فرهنگ این سرزمین توانسته اند در رویدادهای مهم سیاسی ایران تأثیرات بسزایی به جای بگذارند. در اینکه این تأثیرات ناشی از روح جمعی روشنفکران و مبارزین راه آزادی بوده است، شکی نیست. مهمترین این اتحاد ها در «مرکز غیبی تبریز» در عصر مشروطیت متجلی گشته بود که در آن قشرهای مختلف مردم حضور داشته و باعث ظهور تصمیمات کلیدی برای سعادت ملت شد. این تصمیمات کلیه سرزمینهای محروسه داخل ایران و حتی جوامع کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده و باعث نهادینه شدن روحیه آزادیخواهانه و ضد استبدادی در میان اقشار مختلف مردم شده است.

از اینرو زمانی می توان به نتیجه تلاشهای فعالان یک ملت امید داشت که در عین اختلاف نظر و داشتن دیدگاههای متفاوت بتوانند در یک جمع نظرات خود را مطرح کرده و برای منافع ملی تصمیم منطقی و عقلانى بگیرند. لزوم هماهنگی بین نیروهای ملی آذربایجان در وضعیت فعلی بیش از پیش احساس گردیده و لازم است بدون در نظر گرفتن اختلاف سلیقه ها و تعدد دیدگاهها با محوریت منافع ملی وارد عرصه اتحادها گردید.

با توجه به اینکه در حال حاضر بحث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بعنوان یک رویداد سیاسی در داخل کشور در حال جریان است، لزوم توجه فعالان به این واقعه از اهمیت زیادی برخوردار است. گرچه در منظر اول با توجه به کاستی های فراوان برگزاری این انتخابات که بهیچ عنوان با معیارهای دموکراتیک و آزاد سازگار نیست، شرکت یا تأثیرگذاری در آن ممکن است سرانجام موفقیت آمیزی نداشته باشد، ولی با در نظر گرفتن اندک فضای نسبتا مناسب انتخابات در جهت پیگیری خواسته ها و مطالبات ملت می تواند بعنوان یک فرصت مدنظر قرار گیرد. فرصتی که حاکمیت توتالیتر و استبدادی جمهوری اسلامی مجبور است در اختیار اقشار مختلف جامعه من جمله کاندیداها قرار دهد. در این بین کاندیداهای ریاست جمهوری نیز با توجه به انباشت مطالبات اقوام و ملل ایران در دوره های قبلی و عدم اجرای اصول اولیه قانون اساسی در جهت تحقق هر چند اندک این خواسته ها، توجه ویزه ای به حقوق اقوام خصوصا در دوره جدید داشته اند. در نتیجه استفاده از این فرصت نه به معنای شرکت و رای دادن بلکه به معنای تأثیرگذاری در آن با توجه به پشتوانه عظیم ملت آذربایجان می تواند نقش بسزایی در روند سیاسی ایران و همچنین جامعه جهانی داشته باشد.

بدون متحد شدن و هماهنگی بین فعالان در جهت استفاده از فضای بدست آمده ممکن است سرانجام خوبی برای خواسته های آذربایجان نداشته باشد. گرچه با توجه به اتمسفر امنیتی موجود در فضای حرکت ملی نتوان بصورت کاملا دموکراتیک هماهنگی ها و اتحاد لازم را ایجاد کرد ولی با استفاده از حداقل های موجود میان فعالان امکان ایجاد شورایی جهت تأثیرگذاری در انتخابات در حال حاضر وجود دارد که این امر در روزهای اخیر توسط عده ای از فعالان بوقوع پیوسته و شورایی جهت هماهنگی بیشتر فعالان برای انتخابات آتی ایجاد شده است که در آن از گروههای مختلف فکری و شخصیتهای مختلف آذربایجان حضور داشته و در چند روز گذشته عده ای نیز به حمایت از این شورا اقدام ورزیده اند. سوای دموکراتیک بودن یا نبودن چنین جمعی وجود آن برای حرکت ملی به سان فال نیکی است که آینده حرکت ملی را جهت متشکل شدن هر چه بیشتر فعالان بیمه خواهد کرد. گرچه این روند می بایستی به صورت دموکراتیک تا حد ممکن طی شده و اکثریت فعالان بتوانند در آن دیدگاههای مختلفی را مطرح کنند ولی وجود این جمع با اشتراک حداقل ها در وضعیت فعلی برای تأثیرگذاری در انتخابات مفید خواهد بود.

از اینرو حمایت از تشکیل چنین شورایی ضروری بوده و می بایستی هر چه بیشتر فعالان را به ایجاد این جمع ها ترغیب نمود. گرچه انتقادهای سازنده در پیشبرد مناسب این شورا مفید خواهد بود ولی تخریب آن و یا اتهام زنی به این جمع باعث تضعیف آن در حال حاضر و کاهش فعالیت جمعی از طرف فعالان در آینده خواهد بود که بهیچ عنوان با منافع ملی و سعادت ملت سازگار نمی باشد.

 

برگرفته از: 
اویرنجی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.