پاریس قلب تپنده آزادی بیان

سهیل عربی
جنایت ها و خون ریختن ها و نقض آزادی و حقوق فردی حاصل همان اسلام عصر حجری است که ازصدر اسلام به داعشیان تند. عراق و سوریه به ارث رسیده است دیدیم که دقیقا بر اساس آموزه های غیر انسانی از پیامبر اسلام با مردم چه کردند زدندو کشتند و به دار کشیدند و با زنان و دختران به همان شیوه های صدر اسلام رفتار نمودند زنان رادر بازار می فروشند یا سر می برند.

روزهای عجیبی را شاهد هستیم که به یک باره پرده های دمکراسی وآزادی بیان را میدرند و به جای جاری کردن قانون انسانی ونشاندن اصول وکرامت انسانی و برابری جوی خون براه میاندازند وعقب افتادگی و متحجر بودن اسلام را بار دیگر در سطح جهان. و در یک چشم بر هم زدن به نمایش میگذارند و البته به خیال خام خود می خواهند اصولی را که سالها و با تلاش بی وقفه برای برقرار کردنش در کشور مهد ازادی بیان هزینه ها داده اند را به یغما ببرند .

کشتار نویسندگان وکاریکاتوریست های فرانسوی دقیقا در مقابل اصل آزادی بیان و مهمتر از ان آزادی پس از بیان و امنیت شهروندی قرار دارد. ترور وکشتار روزنامه نگاران بیش از پیش روحیه غیر دموکراتیک و منزوی و در عین حال تهاجمی و بیرحم اسلام را با وضوح بیشتری در مقابل دیدگان جهانیان گزارد و البته بیشترین ضربه را به ابروی نداشته اسلام زد تا به ازادی و فضای باز رسانه ای که در فرانسه و جهان غرب وجود دارد.

جنایت ها و خون ریختن ها و نقض آزادی و حقوق فردی حاصل همان اسلام عصر حجری است که ازصدر اسلام به داعشیان تند. عراق و سوریه به ارث رسیده است دیدیم که دقیقا بر اساس آموزه های غیر انسانی از پیامبر اسلام با مردم چه کردند زدندو کشتند  و به دار کشیدند و با زنان و دختران به همان شیوه های صدر اسلام رفتار نمودند زنان رادر بازار می فروشند یا سر می برند. این همان پیامد منفی گسترش اسلام بود که همینک دامن اروپا را نیز گرفته و نتیجه این میشود که جواب شوخی یک نشریه با پیامبر اسلام باعث راه افتادن جوی خون میشود و فصای امن سیاسی و ازادی بیان به یکباره به خون و رگبار بسته میشود این جنایات هولناک رادر همه ی ابعاد قویا محکوم میکنیم و محکوم میکنیم قوانینی را که در هر دین و هر مذهبی در هر کشوری   از جمله قوانین ایران را که هر انتقاد و نقد کردن در باره اسلام را  خلاف شرع میداند ومنتقدانی را که به هر شکل و گفتاری دین و مقدسات را نقد کنند را  به قولی مهدورالدم میداند و کشتن آنها را جایز ومباح  میداند  اگر نگاهی به رفتار وحشیانه داعش که امروزه بسیار وقیحانه سعی در برقرای آببن اسلامی دارد  بکنیم  همان  گفتار اسلام و عملکرد  سالیان جمهوری اسلامی را خواهیم دید و اینکه برای اسلام فعل  کشتن بسیار ساده است و دلپذیراست  و بسیارند

امثال سهیل عربی که هم اکنون به جرم نقد اسلام منتظر اجرای حکم اعدام هستند . میتوان ریشه های تابیده شده اسلام جنایت کار را در همه جا دید در کلیه عملکرد های اسلامیون وحتی در موضع گیری جمهوری اسلامی برای عدم ارسال پیام تسلیت به مردم و دولت فرانسه که خود تابع همین قوانین ننگین است ومیکشد و دار میزند که نقد و مورد تمسخر قرار نگیرد و حتی اگر پیام شفافی به دولت فرانسه ارسال کند کلیه احکامش که به اعتبار آنها هر صدا و نقد ی را خفه میکند زیرسوال میرود و در نتیجه با سکوت خود و جلوگیری از درج خبر کشتار نویسندگان و کاریکاتوریست های فرانسوی در روزنامه ها به نوعی این کشتار را مورد تایید قرار می دهد . فتوای خمینی و سایر فقها برای کشتن سلمان رشدی برای نوشتن کتاب آیات شیطانی مبین همین عملکرد اسلامیون است  و تایید پرورش  تزوریست در دامن اسلام  است و این یک جنگ  خطر ناک و پرالتهاب در سطح بین الملل خواهد بود . .

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.