چنانچه لحن غرب تندتر شود آخوندها دوباره بساط «انتخابات آزاد» را بر پا خواهند کرد

اما سوال اینجاست که آیا مردم بازهم بازی خواهند خورد؟ آیا واقعا باورکردنی است که انتخابات آزاد به آزادی حتا نیم بند در ایران منجر شود؟ آیا کسانی مثل موسوی و کروبی گردش بی حجاب زن در جمهوری اسلامی را تاب خواهند آورد؟ و اگر هم تاب بیاورند مجلس و حسین شریعتمداری و شورای نگهبان چنین اجازه ای خواهند داد؟ آیا وزرات اطلاعات دیگر دست به دستگیری آزادیخواهان نمیزند؟ قوه قضائیه وکلا را زندانی نخواهد کرد؟ زندانی سیاسی نخواهیم داشت؟

چنانچه لحن غرب تند تر شود آخوندها دوباره بساط «انتخابات آزاد» را بر پا خواهند کرد تا مردم را نمک گیر کنند و جمعیت را به رخ غرب بکشند. تلاشهای اخیر محمدخاتمی در مورد انتخابات آزاد که احتمالا با آزادی کروبی و موسوی دنبال خواهد شد تلاشهایی در این راستاست. در خارج نیز امثال آقای نگهدار

همین راه را طی میکنند. اما سوال اینجاست که آیا مردم بازهم بازی خواهند خورد؟ آیا واقعا باورکردنی است که انتخابات آزاد به آزادی حتا نیم بند در ایران منجر شود؟ آیا کسانی مثل موسوی و کروبی گردش بی حجاب زن در جمهوری اسلامی را تاب خواهند آورد؟ و اگر هم تاب بیاورند مجلس و حسین شریعتمداری و شورای نگهبان چنین اجازه ای خواهند داد؟ آیا وزرات اطلاعات دیگر دست به دستگیری آزادیخواهان نمیزند؟ قوه قضائیه وکلا را زندانی نخواهد کرد؟ زندانی سیاسی نخواهیم داشت؟ آیا اگر کسی آمد و گفت مسئولین کشتار سال 67 باید بیایند و پاسخگو باشند همین موسوی و کروبی آنها را دستگیر نخواهند کرد؟ ملاحظه میفرمایید که انتخابات آزاد در نفس خودش در چارچوب جمهوری اسلامی چیزی برای مردم ما ندارد. امروز بر خلاف دیروز با درک و فهم کافی میتوانیم این شعار را بدهیم تا این رژیم کفن نشود.. این وطن وطن نشود. آیا آزادی انتخابات فقط کروبی و موسوی را در بر میگیرد یا دیگران خارج از حلقه خودی ها نیز میتوانند نامزد شوند (حالا ما خارج نشینان نوکران اسرائیل و آمریکا پیش کش مان). آقای نگهدار تلاش بیهوده برای حفظ جمهوری نکنند و از مردم مایه نگذارند. در مورد حکومت و مردم مینویسد « آنان نیاز دارند که در برابر هر تعرض خارجی به دفاع از یک دیگر برخیزند و خواهند خاست». خیلی واضح میگویند که مردم در مقابل حمله آمریکا به دفاع از جمهوری اسلامی بر خواهند خاست. این تعبیر سخت اشتباه و آرزومندانه است. مردم ایران انگشت شان را نیز برای حفظ حکومت تکان نخواهند داد. حتا پرت ترین بسیجی ها هم تا هنگامی که هزینه دفاع از رژیم عربده است در این راه دریغ ندارند اما به هنگام حمله آمریکا خود را به جای امنی میرسانند. پایوران خود نظام را از همین حالا لرز فرا گرفته. عربده های شان بیشتر ناشی از ترس است تا قدرت. مشکل اما با آمریکا در این است که تنها به حمله ای کمرشکن بسنده خواهد کرد و این به نفع مردم ما نیست. در این صورت آنها جمهوری اسلامی را سرنگون نخواهد کرد مگر آنکه یک نیروی میلیشیا بتواند هسته اولیه ارتش جدید ایران را تشکیل دهد تا بقیه نیروهای مسلح نیز به آن بپیوندند. به نظر من کار به آنجاها نخواهد کشید. چنانچه لحن غرب در مقابل جمهوری اسلامی تند تر شود جمهوری اسلامی دستها را بالا خواهد برد و نیازی به همکاری آقای نگهدار نخواهد بود. غرب هم دلش برای مردمی که در خانه نشسته اند نسوخته. کارش را انجام میدهد و میرود. آخوند نه غیرت صدام را دارد و نه شجاعت قذافی را. زودتر از این حرفها تسلیم خواهد شد. غیرت ندارند. آبروی شان را به سه سوت با خدا معامله میکنند.

 

برگرفته از: 
کامنتهای ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.