پاسخ به هفت سئوال در مورد اسلام سیاسی و بنیادگرایی

بی عدالتی نقش فرعی در رشد اسلامگرائی بازی می کند
بنیاد گرائی در ماهیت ایدئولوژی قرآنی است و نیز در ذهنیت دین جو و استبداد زده.
کسی که در فرهنگ قرآنی غوطه ور است به دمکراسی علاقه ای ندارد و یا ضد آنست
تضعیف بنیادگرائی به فرهنگ و اموزش و تجربه و افزایش نقش زنان و نقد مردسالاری و گسترش روابط با تمدنگرائی و نقد مذاهب و مبارزه علیه دیکتاتوری و مبارزه برای دمکراسی و برای اکولوژی و غیره بستگی دارد

1_ از نظر شما «جدایی دین از دولت» ویا «جدایی دین از سیاست» مد نظر است و با اسلام سیاسی چه باید کرد؟

مبارزه برای گسترش ایده جدایی دین از سیاسی در برابر اسلامگرایان اساسی ولی بسیار مشکل است.

هرحکومت برای اینده باید متکی به این اصل باشد.

2_ آیا «شوک درمانی» در مورد مقدسات اسلام و یا مقدسین کار ساز بوده است ؟و بعبارت دقیق تر، آیا پس از ده سال ازانتشار کاریکاتوری های محمد؛ توانست دگم های مسلمانان را بشکند؟ و یا برعکس به افراط گرایی اسلامی در سطح جهان دامن زد و ان را تشدید نمود؟

مسئله شارلی شک درمانی نیست بلکه به تمسخر کشاندن اعتقادات کهنه است. اسلامگرا یان در حال رشد هستند باعتبار بی دانشی و جهالت و اذهان فلج شده و بدور از ازادفکری.

3_آیا حل عادلانه مشکل فلسطین ویا بعبارت دقیق تر زمین در مقابل صلح ، موجب تضعیف بنیادگرایی اسلامی می شود و یا برعکس ، آن را تشدید می کند؟

حل مسئله فلسطین یا بعبارت دیگر ایجاد دو دولت فلسطینی و اسرائیلی بخشی از بهانه های بنیادگرایان را خنثی میسازد ولی مشکل بنیادگری باقی خواهد ماند

4_آیا غرب از نقص حقوق بشر در برخی از کشور ها، ابزاری ساخته برای فشار و مقابله با دو لت های نا فرمان؟ ایا سیاست یک با م و دو هوای غرب در زمینه مسایل اتمی(ایران و اسرائیل ) قابل چشم پوشی است؟

هرسیاست غیر عادلانه غرب همیشه قابل انتقاد است. هرکشوری سیاست یک بام و دو هوا دارد

5_آیا عوامل چهارگانه بالا و تشدید بی عدالتی اقتصادی در جهان، موجب تقویت  بینیاد گرایی اسلامی نشده است ؟

بی عدالتی نقش فرعی در رشد اسلامگرائی بازی می کند

6_ایا بنظر شما بنیادگرایی اسلامی ناشی از ذات اسلام و در شریعت آن نهفته است؟

بنیاد گرائی در ماهیت ایدئولوژی قرآنی است و نیز در ذهنیت دین جو و استبداد زده.

7_ «تفاوت فرهنگ ها» چه تاثیری در نگاهمان به دمکراسی در کشورهای اسلامی  گذاشته است ؟ خلاصه راه حل شما برای اینکه بنیادگرایی اسلامی در جهان تضعیف شود چیست؟

کسی که در فرهنگ قرآنی غوطه ور است به دمکراسی علاقه ای ندارد و یا ضد آنست

تضعیف بنیادگرائی به فرهنگ و اموزش و تجربه و افزایش نقش زنان و نقد مردسالاری و گسترش روابط با تمدنگرائی و نقد مذاهب و مبارزه علیه دیکتاتوری و مبارزه برای دمکراسی و برای اکولوژی و غیره بستگی دارد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از این احساس و درک ات معلوم است نه تنها ایرانی نیستی بلکه در عمرت یکبار هم با یک فارس برخورد نکرده ای و از دهات آذربایجان شمالی یا جنوبی به اروپا پرتاب شده ای . این ادعای راسیستی تو فقط یک جواب دارد و آن اینست که بهتر است از خود یک تست ژنتیک بنمایی تا بفهمی اجدادت در آسیای میانه و مغولستان و اویغورستان ساکن بوده اند . اینجا یک سایت فارسی زبان ایرانی است . آیا احساس بیگانگی در اینجا نمی کنی ؟ شیعه نیز ریشه در ترکستان و صفویه دارد . شما ترکها به ایران زردشتی اهورایی و پارسیان چیزی هم بدهکار هستید .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران یک ناسیونالیزم عریان فارسی حاکم است. اسلام و اسلام سیاسی روپوشی بیش نیست