بهترین فرصت برای اسرائیل و جنبش سبز

بهترین فرصت برای اسرائیل برای تصویه حساب با جمهوری اسلامی فراهم شده است ضعیف شدن 4 کشور لیبی مصر سوریه عربستان بدترین موقعیت را برای جمهوری اسلامی به وجود آورده است اگر در یک سال گذشته این رژیم در عرش قدرت روانی بود اینک از هر زمانی در مانده تر به نظر می رسد چرا که این 4 کشور نه در توان مقابله با جمهوری اسلامی هستند و نه در توان در کنار ایستادن و همراهی نمودن با این رژیم می باشند بدترین شرایط را سوریه دارد که...

بهترین فرصت برای اسرائیل برای تصویه حساب با جمهوری اسلامی فراهم شده است ضعیف شدن 4 کشور لیبی مصر سوریه عربستان بدترین موقعیت را برای جمهوری اسلامی به وجود آورده است اگر در یک سال گذشته این رژیم در عرش قدرت روانی بود اینک از هر زمانی در مانده تر به نظر می رسد چرا که این 4 کشور نه در توان مقابله با جمهوری اسلامی هستند و نه در توان در کنار ایستادن و همراهی نمودن با این رژیم می باشند بدترین شرایط را سوریه دارد که از نزدیک ترین کشورهایی بود که می توانست در صورت حمله نظامی اسرائیل و متحدانش همرزم خوبی برای جمهوری اسلامی باشد اما این شیشه ترک برداشته هر لحظه امکان شکستن ملموسش وجود دارد و انقلابیون سوریه در همان تکاپویی به سر می برند که در ایران احساس می شود و از کوچکترین جرقه ای از جانب اسرائیل بر ضد ایران این کشور نیز توسط مردم سوریه به آتشفشان طغیان زده ای تبدیل خواهد شد .

اسرائیل سرخوش تر از هر زمانی از این موقعیت تضعیف شده داخلی در هر 2 کشور ایران و سوریه نهایت استفاده را خواهد برد و چه بسا کور از خدا چه می خواهد 2 چشم بینا که شاید کوچک ترین حرکت نظامی اسرائیل بر ضد ایران بتواند هر 2 کشور سوریه و ایران را به

تغییراتکلی سیستماتیک سیاسی بکشاند و باعث سقوط این 2 رژیم در این 2 کشور بشود .

دومین سرخوشی اسرائیل از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود در مورد پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی که این گزارش می تواند دست اسرائیل را برای اقدامات جدی بازتر کند و با اتکا به نظر آژانس حق برخورد نظامی به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی را سندیت ببخشد وحتی بتواند علاوه بر پشتیبانی کشورهای غربی نظر مثبت روسیه و چین را به همراه داشته باشد گرچه اسرائیل بدون تایید نظر چین و روسیه لازم ببیند دست به هر اقدامی خواهد زد چرا که بیشتر به منافع کشورش می اندیشد تا منافع چین و روسیه و همراهی کشورهای غربی با اسرائیل مهم ترین پشتوانه اسرائیل خواهد بود که این حمایت را در دست دارد.

و اما : جنبش سبز در صد استفاده زیرکانه و مدبرانه از جنگ احتمالی اسرائیل و متحدانش علیه جمهوری اسلامی است و از این آب گل آلوده ماهی سفید خواهد گرفت .

بعد از شروع و سکوت جنبش سبزدر سال 88 و حدفاصل زمانی این 2 سال پیش آمده اینک جنبش سبز منتظر فرصت بدست امده از اختلافات این کشورها با جمهوری اسلامی و استفاده بهینه از این فرصت بدست است .

2 سال سکوت اجباری جنبش سبز فرصت مناسبی برای شناخت این جنبش و ارزیابی کشورهای اروپایی و امریکایی برای اهمیت دادن به این ترازنامه جنبش مردمی پیش روبود .

که ناگهان که اما خروش خلق سکوت کرد / قله ی آتشفشان به روی خاک سقوط کرد قسمتی از شعر چاپ نشده ام .

اما به شعرهایم ایمان دارم که الهام بخش من هستند بگذریم اما با همین اشعار هست که می توانم حدس بزنم که سرانجام این شعرها معرف چه پیشامدی خواهند بود البته نه صد درصد که غیرقابل باور باشد چرا که هیچ صددرصدی برای فعل و انفعالات سیاسی اجتماعی و دیگر کاربردهای اجتماعی وجود ندارد :

که باز دوباره اما که می توان توان شد / نیروی خفته ی خلق دوباره پر ز جان شد / کم کاری شد اگر این شعرم را چاپ نکردم ...

ماهیت جنبش سبز و نگرش کشورهای غربی برای شناخت این جنبش و اعتماد نسبی به این جنبش شالوده وضعیت روانی این جنبش می باشد جنبشی که خواهان تغییرو تحول کلی بر مبنای زیرو رو کردن سیستم حاکم بر کل جامعه ایران است .

شعار هایی که از قلب روحیه مردم ایران سر چشمه گرفت آرام آرام به شعار تغییرکل رژیم انجامید مرحله به مرحله در سیر تکاملی خویش بی آنکه ترسید که بعد از سقوط رژیم چه باید کرد و چه نباید کرد انگونه که اینک در کشورهای عربی بعد از وقوع سرنگونی سریع السیر سران حاکم بر این کشورها رخ داد ه است .

شاید جای نگرانی نباشد که اینک مهره های تعیین شده در رژیم بعدی چه کسانی هستند اگر اتفاق فیریکی برای این افراد صورت نگیرد

برمی گردم به شعر دیگرم که نوید دهنده آرزوها و امیدهای آینده نگری ام بود جایگاه کسانی که در قدرت خواهند بود که ناخواگاه در دل مردم جای دارند و طرد کردن و نپذیرفتنشان آسان به نظر نمی رسد همان واژه هایی که از بطن جانم روییده در کابینه ی سبز شعرم که به پیشواز دگرگونگی ها و جابجایی ها و تغییرات کلی اما سبز می رود و ایمان دارم به تک تک واژه ها ودر آن سروده ای که جنگ روبروی چشمان شعرم خودنمایی می کند / پا می گذاریم به آغاز فصل جنگ ....

آخرین تیر از ترکش بی جان رهایی پرتاب شد به سنگ خورد

پا می گذاریم به آغاز فصل جنگ

وغرش بی امان بال های آهنین نجات که می بینم و می شنوم

وشعله های سرکش آتش و دود را می بینم

و انفجار آتشفشان خفته در دل کوه را

دامنه ی گسترده ی سبز بعد از انفجار آتشفشان پدید می آید

وقتی حرارت ناشی از ایمان سوت پایان را زد

وجنگل ها به یکباره از زیر خاک سر برون می آوردند

و اما و اما :

انبساط خاطرمان آزرده نخواهد شد

اگراین طوفان جنگ را نقطه ی هجوم پرتاپ پلید ی ها

از روی چهره ی غمگین زمین بدانیم

شاید طوفان جنگ دستان چاره سازی باشد

برای جوانه های سبزی که می خواهند

در فردای طوفان زدگی برویند

باید خاک را با وسوسه ی طوفان شخم زد

و آماده ی رویش گل ها کرد

آنطرف این تصور شعر گونه اتفاقات مهمی رخ خواهد داد

و واژه هایم به پیشواز دگر گونگی ها می روند

و دستان من و دستان تو آماده ی پذیرش این دگر گونگی ها خواهند بود

و اجازه ی می دهیم و اجازه می دهیم تا طوفان جنگ

اگر چه نام زیبایی ندارد اگر چه مهلک به نظر می رسد

اما باید از هجومش لبخند زد چرا که آغاز زندگی دوباره

برای اجساد مردگانی ست

که آخرین نفس هایشان را می کشند

و محتاج یک هجوم کوبنده اند

اتفاقات مهمی در شرف وقوع ست دایره ی پرواز این اتفاقات

به نهایت زیبایی ماندن ها ختم خواهد شد

وپایان اسارت ها در سلول های انفرادی رسیده است

و بتون های سنگی از حصار ها فرو می ریزند

و اما فرستاده ی پایتخت جمهوری اسلامی یعنی بیت رهبری دست خالی از عربستان به تهران برگشتند قصد ایشان پاک کننده ذهن مغشوش عربستان سعودی از اهداف براندازی حکومت فعلی سعودی بود که سران عربستان با واکنش تند و منفی آقای صالحی را روانه بیت رهبری کردند تا پایانی برای در کنار رژیم خامنه ای ماندن باشد .

نقل از تابناک :

+(دیپلماسی ایرانی» گزارش داده است، نایف که تازه یک هفته است ولیعهد عربستان شده، با این اظهارات نشان داد که نه تنها سر سازش با ایران ندارد و هر گونه رویکرد آشتی‌جویانه نسبت به ایران را رد می‌کند، بلکه در حقیقت دست ردی بر سینه قطر که به تازگی پیشنهاد میانجیگری میان ایران و عربستان برای حل اختلاف‌ها داده بود، زد.

همچنین نشان می‌دهد که سفر آقای علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان به عربستان برای شرکت در مراسم خاک‌سپاری سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق که برای تلطیف فضای ملتهب سیاسی حاکم بر دو کشور صورت گرفت و با انتقادهای محافل سیاسی داخل ایران نیز روبه‌رو شد، چندان مورد توجه عربستانی‌ها قرار نگرفته است)+

واکنون سوریه نیز دستخوش حوادث انقلاب گونه است وسیستم حاکم بر سوریه دچار تزلزل شدیدی شده است که به مرور زمان در آینده ای نه چندان دور پایان سلطه خانواده بشار اسد در این کشور را به همراه خواهد داشت.

این ازاین 2 کشور سوریه و عربستان که یکی در جبهه واحدامریکا و اسرائیل است یعنی عربستان و دیگری که سوریه است که بی پایگاه داخلی و خارجی مانده است که هم از جانب مردم سوریه مورد هجوم قرار گرفته است و دیگر فشار های بین المللی برای پایین کشاندن بشار اسد از قدرت می باشد .

اما این 2 کشور تکلیفشان مشخص است اما لیبی نیز که احتمال می رفت در صورت حمله کشورهای خارجی به ایران در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرد در بحران بعد از انقلاب به سر می برد وثبات سیاسی اجتماعی برای در کنار رژیم تهران ماندن را ندارد چرا که درصدد غیر نظامی کردن مردم انقلابی خویش هستند که مسلح شده بودند و اینک باید توسط دولت کنونی خلع سلاح شوند پس این کشور هم در کنار جمهوری اسلامی نخواهد بود و کشور مصر هم ازابتدا رغبت همکاری با سران تهران را نداشته و در حال حاضر هم بعد از حسنی مبارک رغبت در کنار این رژیم ماندن را ندارد پس بهترین فرصت برای اسرائیل برای تصویه حساب با جمهوری اسلامی فراهم شده است .

لندن پاییز 2011

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.