گردش به چپ، سرآغازی نوین برای پایان بخشیدن به "پایان تاریخ"؟

مهم نیست که خود را معتدل تر و یا رادیکال تر از این حزب (سوسیال دمکرات، سوسیالیست و یا چپ رادیکال) میدانیم و سیاست های آن را یکسره با طرز تلقی های خود منطبق می دانیم یا نه. مهم آن است که تاریخ تکان دیگری خورده است. راست افراطی تنها به یمن پیش روی چپ به عقب رانده شده است و مردم یونان امیدی برای خلاصی از فلاکت اقتصادی یافته اند. پیروزی حزب چپ یونان بر مردم یونان و همه طرفداران دمکراسی و عدالت اجتماعی در جهان و ایران خجسته باد!

به بهانه پیروزی حزب چپ یونان در انتخابات                                    

دهه ها است بانگ تکراری، کسل کننده و محافظه کارانه تئوری "پایان تاریخ" و پیروزی لیبرالیسم را از زبان فوکویاما شنیده ایم. دهه ها است که در پی پیش روی  های ریگانیسم و تاچریسم و با فروپاشی جهان دوقطبی، سیطره نئولیبرالیسم و پیامدهای ویرانگر آن را تجربه کرده ایم. دهه ها است که با گسترش فزاینده شکاف های طبقاتی  که در تاریخ معاصر بشر بی همتا است روبرو شده ایم. بهای گسترش بحران های اقتصادی را اما نه صاحبان قدرت و سرمایه، بلکه مردم تهیدست و طبقه متوسط پرداخته اند. دهه ها است که شاهد قصابی دولت رفاه، گسترش فقر و حاشیه نشینی، گسترش شکاف شمال و جنوب و افزایش بدهی های دولت هایی چون یونان از جمله پیامدهای این سیاست ها بوده ایم. 

از آن بدتر، در صحنه سیاست نیز دهه ها است که نه تنها شاهد تضعیف چپ، چرخش به راست احزاب سوسیال دمکرات و به حاشیه رفتن خواست های عدالت جویانه بوده ایم، بلکه شاهد رشد راست افراطی در اروپا و ملیتاریسم و اسلام گرایی در منطقه، همچون مهمترین رقبا و چالش های رو به گسترش لیبرالیسم، بوده ایم. به گونه ای که گویی بر فراز "پایان تاریخ" فوکویاما، تنها  ابرهای سیاه تر از آن چه در تصور راست ترین سناریوهای نئولیبرال بود، به حرکت درآمدند.

دهه ها است بی اعتمادی به سیاست، گریبان میلیونها انسان خواهان تغییر را گرفته است. میل به تغییر گسترده است، اراده به تحقق آن اما در عصر تردید، کاهش یافته. بسیاری از خود پرسیده و می پرسند راهی برای خروج از این بن بست و طنین صدایی دیگر موجود است.؟ آیا سوسیالیسم دمکراتیک در چالش شرایط موجود تنها یک رویا است یا توان پیشروی را دارد؟

تاریخ گویا به مدد آمده است تا پرسمان های نظری در این حوزه را نه با گمانه زنی های انتزاعی، بلکه با شرط بندی سیاسی توام سازد. در متن این شرایط پیروزی حزب چپ یونان  که به تنهایی و برای نخستین بار در تاریخ اروپا اکثریت نسبی کرسی های پارلمانی را در انتخابات کسب کرده است، چشم اندازی نویدبخش پیش روی قرار داده است. نه تنها همچون راهی برای پایان بخشیدن به فلاکت اقتصادی و عقب راندن راست افراطی و تعییر در یونان، بلکه چشم اندازی نیز پیش روی تحول طلبان در دیگر نقاط دنیا قرار داده است که نگران رشد راست افراطی اند. برای مردم منطقه نیز شاید نتایج پیش روی چپ در یونان زمینه ساز اعاده اعتماد به نفس چپ در پیش روی به قصد عقب راندن اسلام گرایان و ناسیونالیسم افراطی شود. مهم نیست که آیا با تمام سیاست های این حزب موافق هستیم یا نه. نه به قصد لاپوشانی، بلکه به قصد صراحت بخشیدن به گزینه های پیش رو تاکید می کنم مهم نیست که خود را  معتدل تر و یا رادیکال تر از این حزب (سوسیال دمکرات، سوسیالیست و یا چپ رادیکال) میدانیم و سیاست های آن را یکسره با طرز تلقی های خود منطبق می دانیم یا نه. مهم آن است که تاریخ تکان دیگری خورده است. راست افراطی تنها به یمن پیش روی چپ به عقب رانده شده است و مردم یونان امیدی برای خلاصی از فلاکت اقتصادی یافته اند. پیروزی حزب چپ یونان بر  مردم یونان و همه طرفداران دمکراسی و عدالت اجتماعی در جهان و ایران خجسته باد!

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیزان همانطور که در کامنتم اشاره کرده بودم کسی‌ وام را نمیبخشد مخصوصا اگر طرف مقابل شما ( صندوق بین‌لمللی پول، بانک مرکزی اروپا و کشور‌های اروپائی ) باشند، کمونیست‌ها و چپ‌های ایران از شروع یک دورهٔ جدید و ( مرحلهٔ تاریخی ) چنان داد سخن میدادند که انگار کّل شالوده نظام مدرن در حال نابودی بود، ( باز پیشبینی‌ من ، مبنی بر امتداد و طولانی کردن زمان باز پرداخت وام ) درست از آب در آمد. کمونیست‌های یونان مدت بازپرداخت وام را ۶ میخواستند ولی‌ مجبور شدند به ۴ چهار ماه راضی‌ شوند. عزیزان چپ انقلاب را باد برد. راستی‌ میوهٔ‌‌ این انقلاب کوبا چی‌ بود؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دانستن این واقعیت برای چپ‌ها و کمونیست‌های ایرانی‌، خالی‌ از فایده نیست که ( چپ‌های یونانی، بانک سرمایه گذاری امریکائی (لازارد ) را جهت توصیه پیرامون حل و فصل مذاکرات با ترویکا ) استخدام کرده است، برای اینکه ذهنهای غبار گرفته ضدّ امپریالیستی چپ‌های ایرانی و آزربایجانی کمی‌ با روند گردش اقتصاد دنیا آشنا شود به این موضوع نیز اشاره خواهم کرد که بعد از جنگ جهانی‌ دوم، کّل اورپا را خطر کمونیزم تهدید میکرد، ( طرح مارشال ) مبلغ ۱۳ بیلیون دلار که آنزمان کاپیتال کلانی بود از طرف رئیس جمهور آمریکا ( هری ترومن ) و با اسرال ژنرال مارشال به اورپا داده شد، یعنی‌ آمریکا ( فرشته نجات اروپا ) شد تا اروپا به دامن کمونیزم نیفتد، اگر امروز کمونیست آزربایجانی و ایران در بهشت اروپا جا خشک کرده اند، این بهشت به همت امپریالزیم آمریکا تولید شده نه استالین،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گردشی که به حاکمیت چپ و کمونیست‌ها پایان خواهد داد در چین شروع شده است، در حالیکه اقتصاد آمریکا ( فقط در ماه ژانویه بیشتر از ۲۵۰ هزار ) شغل ایجاد کرد، برخی‌ کارشناسان رشد اقتصاد چین را ۶.۴ درصد برای سال ۲۰۱۵ تخمین میزنند، چرا اقتصاد چین دیگر توان شتاب بخشیدن به خود را از دست داده است؟ طبقه متوسطی در چین پا به عرصهٔ وجود گذاشته است که دیگر به حقوق فکسنی دولتی راضی‌ نیست، و این واقعیتی است که ( پایان کمونیزم ) را رقم خواهد زد، برای حفظ نظام کمونیستی، باید یک ملت را، در سطح گدا نگاه داشت، همینکه اقتصاد تکانی بخورد و وضع مردم بهتر شود جامعه اشتهای استانداردهای یک نظام کمونیستی را بر سر و صورت کفن پوشان کمونیستی استفراغ خواهد کرد، یعنی‌ نظام کمونیستی با کمترین اصلاحاتی، گور خود را خواهد کند، اگر اصلاحاتی نیز در کار نباشد سوخت موتور اقتصاد جامعه، چنان به تحلیل خواهد رفت که در کوبا و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اروپا صد سال است روی این گردش میچرخد , هنوز هم می چرخد . الکی خودتان را خوش نکنید. در اروپا , کلا در جهان کاپیتال حکومت میکند. ته مانده های کومونیزم هم که شکست بزرگی را تجربه کرد در حال حل شدن در جهان کاپیتال هستند. انسان ها در عمل آزادی و نان میخواهند نه وعده وعیدهای تو خالی.آخوندها زرنگتر از شما ها هستند , همه وعده های یشان را به بعد از مرگ موکول میکنند.ولی وعده های شما در این دنیا است و آنهم یک بار تجربه شده است. اروپائی ها مخصوصا روسها دیگر کومونیزم را تجربه نکاهند کرد.
تصویر دکتر مهرداد درویش پور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کارشناسان جمهوری اسلامی بدون ذکر نام و منیع در مصاحبه ای با کارشناس خود تلاش کرده اند گمانه زنی مرا درباره گردش به چپ در اروپا، احتمال دومینو شدن حرکت یونان و احتمال "خانه تکانی در اروپا" را نفی کنند. در لینک زیر می توانید آنرا ملاحظه کنید.
http://irdiplomacy.ir/fa/page/1943920/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE
%D8%A7%D8%9B+%DA%86%D9%BE+%D8%A8%D9%87+%D8%B
1%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%DB%8C%D8%A7+%D8%B1%D
8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%DA
%86%D9%BE%D8%9F.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از انجائیکه کمونیست‌ها و چپ‌ها نمیتوانند نتایج پیروزی چپ‌ها و کمونیست‌ها را بر اقتصاد یونان ارزیابی کنند من به مواردی اشاره خواهم کرد، تمام پول و کاپیتالی که یونان تا حالا از ( صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و دولت‌های اروپائی ) گرفته در عرض ((( یک ماه ))) ته خواهد کشید، دولت برای جلوگیری از برداشت پس انداز‌های مردمی که به کمونیست‌ها رای دادند از بانک‌ها خواهد خواست میزان برداشت کاپیتال توسط مردم از بانک‌ها را کنترل و به شدت محدود کنند، آیا ( بحران بانکی قبرس ) یادتان است؟ از طرفی‌ سقوط ارزش پول ملی‌،حتی آن میزان پول نگهداشته شده در بانک‌ها را نیز از ارزش خواهد انداخت، در کامنتی اشاره کردم که ( شناور نگاه داشتن بانک‌ها ) امری مهم است، ولی‌ با چنین شرایطی کسی‌ به یونان و یونان، وامی نخواهد داد، این شرایط را در افق تحولات ژئوپولتیکی مثل ( تنش شدید در شرق و غرب اوکراین ) و
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناظر گرامی
در مورد کامنتها مسئول کار می تواند پاسخ دهد. من تنها اطلاع ایکه سایت داده بود به شما یاداوری کردم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز بر گردیم به اول مطلب. خوانندگان بارها از کسانیکه ادعا میکنند، صاحب علم و دانش فلسفه مارکسیستی هستند، تقاضا کردند، بیایند، در مورد بحران اقتصادی یونان تفسیری صورت بدهند، و راه حل خروج از این معضل اقتصادی را تشریح و بیان بفرمایند. متاسفانه کسی پیدا نشد. چرا پیدا نشد؟ این موضوع خود جای سئوال است. ما بارها گفتیم با چند روزنامه فارسی خواندن نمیشود فلسفه مارکسیسم را آموخت. و از کمونیست دم زد. در واقع کارل مارکس به عنوان یک فیلسوف و صاحب نظرکه فلسفه علمی مارکسیسم را پایه گذاری کرده است. در وهله اول یک بشر دوست و یک اقتصاد دان بود. اگر کسی از علم اقتصاد بهره ای ندارد، و حتا درست و حسابی ریاضی بلد نیست، چه برسد به بررسی مسائل پیچیده بازار کار، و تعیین نرخ سود و سرمایه تراست و کارتلهای بین المللی، و سیستم پیچیده صندوق بین المللی پول، و رابطه آن با بانکهای جهانی که بمثابه اژدهای هزار سر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار! شما که همیشه تاکید میکنید، که کامنت یکبار فرستاده شود، شما حتا به سئوال ما که آیا دو کامنت ما به شما رسیده است یا نه؟، هنوز هیچ پاسخی از طرف سایت دریافت نکردیم. اگر ممکن است ما را نیز از علت تاخیر و عدم انتشار مطلع بکنید. با تشکر!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تورک اوغلی گرامی،
ممنون از توضیح و نقدی که نوشتید.
نوشته ی من تحت عنوان «چنین گفت کمونیست» ، درست است که این فکر را پیش آورده که «ظاهراً من هم کمونیست هستم».
اما واقعیت آن است که من نه کمونیستم و نه مارکسیست. و بارها هم این موضوع را در مقالاتم و کامنتها نوشته ام.
من کوچک تر از آنم که خود را چپ بنامم. آگاهی من در این مورد نازل است. اما
- من از نکات مثبت چپ و کمونیستها دفاع کرده ام. و با حرکات غلط شان هم مخالف بوده ام.
- در ضمن نوشته ام که «خواهان عدالت اجتماعی هستم.»
نوشته ی من -چنین گفت کمونیست» در پیرامون دفاع از عدالت اجتماعی ست که با آنها مشترکم. همانطور که بهرنگی و ساعدی از «عدالت اجتماعی و بهزیستی دفاع میکردند». و نقطه ی مشترکی داشتند.
من در همه ی نوشته هایم دید خطی ندارم و تنها دید عدالت خواهانه و بهزیستی طلبانه و دوستی و انسانی پیش برده ام.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من یک خواهش کوچک وبرادرانه ازهمزبانم جناب آقای ائیلیارداشته وسنی ازمن گذشته فکرکنم سردوگرم 62سالی رادراین خراب شده چشیده ام ، بازبعنوان یک برادرازایشان میخواهم که باقلم ادبی که دارندازموضع گیری سیاسی دوری کنند.اگراین هنرزیبای خودرانشان نداده بودحرفی نبود.جناب ائیلیارمن آدم عصبانی درمقابل دروغ وبی عدالتی بوده وسریع واکنش نشان میدهم این نقصیه رابرخودواردمیدانم ولی شماانسان بزرگی درقلم زنی وبخصوص درزبانمان ترکی هستید.این ملت افرادی مثل شماراکمترمیتواندداشته باشد.اگرکمونیسم ویاهرتفکری داشته وضدهرنوع دین وعقب ماندگی تحجرهستید،بایدبنظرمن بخاطرقلمتان هم شده ،نبایدفکرخودرابروزمیدادید.ماانسانهایی که دارا ی باوجدان سالم باشدکم داریم واین نوع انسانهااگرگرایش به فکری هم داشته باشند،خوب است درقلم ادبی خودبه خواننده سمت سووخط بدهد.شمابه نوشته های زنده صمدبهرنگی اگرتوجه کنیددرهیچ جایی نمیتوانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقتصاد یونان هم اکنون نیز، ویرانه‌ای بیش نیست، کسی‌ وام را نمی‌‌بخشد، مخصوصا اگر طرف مقابل شما ( صندوق بین‌لمللی پول، بانک مرکزی اورپا و دولت‌های اورپائی ) باشند، اگر تفاهمی نیز صورت بگیرد چنین خواهد بود که باز پرداخت وام از نظر زمانی‌، طولانی تر خواهد شد، مهمترین موضوع حیاتی‌ در سوارت خروج یونان از اتحادیه اورپا، ( شناور نگاه داشتن بانک‌های یونانی ) خواهد بود و این یعنی‌ یونان به ( بانک مرکزی اورپا ) نیاز دارد، اگر خروج یونان از اتحادیه اورپا به معنی‌ نزدیکی‌ و حمایت پوتین روسیه از یونان قلمداد شود، ( تراژدی یونانی ) رخ خواهد داد، چونکه یونان مثل ارمنستان، تبدیل به دست مهره روسیه خواهد شد، از این به بعد، همه کمونیست‌ها از یونان و ارمنستان حمایت خواهند کرد ولی‌ حمایت کومونیستی برای یک ملت، نان و آب نمی‌‌شود، اگر زندگی‌ مردم و آب و نان مردم برای کمونیست مهم است، کمونیست اصلا نباید در
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رابرت پستن دبیر اقتصادی بی‌بی‌سی در تاريخ ٢٧ ژنويه مطلبي نوشته بود : " اما اگر سیریزا در مذاکره با بروکسل و برلین به جایی نرسد، و جدایی یونان و یورو واقعا اتفاق بیافتد، آن وقت ممکن است سرمایه‌گذارها پول‌شان را خارج نمايند" و وضعيت اقتصادي يونان از اين هم هست بد تر شود. در زير خلاصه اي از تحليل دبير اقتصادي بي بي سي رابا هم مي خوانينم:
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناظر گرامی
با مشکلی که اشاره کردید خوب آشنا هستم. حق با شماست. ولی عدم انتشار را هم در نظر داشته باشید. لطفاً بعد از اصلاح و ضبط ارسال کنید. اشکالات تایپی زیاد مهم نیست و رایج است. هر چند نباشند بهتر است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار! کامنت فوق ازاین رو بطورمجدد بخدمتتان تقدیم شد، بجهت اینکه سهو تایپی و املائی در آن وجود داشت. در حد ممکن سعی ام براینست که بیش ازیکبارارسال مطلب نشود. اما گاهی اوقات به جهت مشکل فنی که گاها نیز از طرف سایت بنظرمیرسد، کامنت ارسالی بمحضرتان نمیرسد. تنها برای جبران سهو تایپی، بندرت بعضی مطالب تکرار میشود. از این پس سعی دارم، مطابق خواست تان، ازارسال مجدد مطالب خود داری شود. حتا اگر سهو تایپی نیز داشته باشد. با سپاس و تشکر.

تصویر دکتر مهرداد درویش پور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای جلوگیری از هر نوع بد فهمی، دوباره به نقل از متن تاکید میکنم که "اين که رای به چپ تا چه اندازه سياستی تدافعی مردم يبه قصد جلوگيری از بدتر شدن اوضاع يا سياست تعرضی برای بهبود شرايط است قابل مکث است". کسی که کمترنی آشنایی با دیدگاه های من داشته باشد می داند که همواره تاکید کرده ام ما نیازمند شکل گیری یک چپ میانه هستیم نه افراطی گری چپ، اسلامی یا ناسیونالیستی که تجربه پیامدهای آن را نشان داده است. الگوی پیشروی چپ رادیکال در اروپا که درپاسخ به پرسش های دیگری شکل گرفته اند، قابل تقلید درایران نیست. ما نه نیازمند الگو پردازی از آن هستیم و نه تخطئه آن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرض را بر این بگیریم که بانک‌های آلمان و فرانسه، وامی را به یونان دادند و مالیات گزاف بر آن بستند تا یونان و یونانیان قادر به باز پرداخت بهره آن نشوند، این باز ( بی‌ مسٔولیتی ) دولت یونان و مردم یونان را ثابت می‌کند، در همین آمریکا شما با یک چشم به هم زدن، میتواندی صاحب کردیت کارد شوید، آیا یک شخص عاقل از خود نمی‌پرسد که ( آیا من توان باز پرداخت بهره بهره این کردیت کارد ) را دارم؟ به هر حال، دولت یونان با وضع فعلی‌ و در صورت خروج از اتحادیه اورپا، ( باید پول چاپ کند ) چیزی که الان نمیتواند، این یعنی‌ سقوط ارزش پول ملی‌ نزدیک به ( ۴۰ تا ۵۰ ) درصد، در چنین شرایطی، هزینهٔ واردات، سر به آسمان خواهد برد، و کشور وارد دوران قحطی خواهد شد و هر کسی‌ برای یک خرید ساده، باید با یک کیسی پر ( دراخما ) به بازار برود، شرایط زیمبابوه یادتان است؟ وضع بحرانی‌ در چنین شرایطی روی خواهد داد، یا ارتش
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناظر گرامی
لطفاً کامنت های خود را یک بار ارسال کنید. سایت تکراری ها را منتشر نمیکند. برای ما وقت گیر است که دنبال کامنت شما بگردیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ,babarak karmelh, چون هم صحبتی با دانشمندی چون شما همیشه میسر نیست لطفا پیاده شوید تا از خزینه معلومات شما سهمی هم بما برسد. اول ممکن است " چپ " را تعریف بفرمائید ؟ چون چند بار که اخبار روز این موضوع را به پرسش گذاشت حتی خود " چپ " ها مطمئن نبودند که چپ کیست ؟ یعنی هرکس که " راست " نباشد " چپ " است و شق سومی وجود ندارد؟ دیگر آنکه این سیبی که از آغاز بشریت به هوا پرتاب شده و تا کنون صد ها , من جمله چرخ کمونیسم و کاپیتالیسم را خورده و هنوز به زمین نیامده است کی میداند که چگونه به زمین خواهد نشست ؟ منظور آنست که جوجه را آخر پاییز میشمرند ؟ و ما میدانیم که هرچیزی عمری دارد و بالاخره از مرحله قدرت و شوکت جوانی به دوران پیری و فنا میرسد. اگر چنین است چگونه میتوانیم در این مرحله, فنای چپ و پیروزی راست را جشن بگیریم؟ ممکن است این شعر فارسی مصداق داشته باشد که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناظر, بر خلاف باور شما, مقاله زیر میگوید که بانکهای آلمان و فرانسه به امید سود زیاد به یونان یک لا قبا قرض داده بودند و چون یونانی ها قادر به پرداخت این قرضه نبودند دولت های آلمان و فرانسه تقریبا تمام این قرضه ها را با پول مالیات بر شهروندان خود خریده اند که بعدا از یونانی ها وصول کنند. یعنی تا زمانی که پشتیبانی دولتها وجود دارد بانکها جایی نمیخوابند که آب زیرشان برود. بنا بر این اگر دولتها نتوانند این مبلغ را از یونانی ها نقد کنند شهروندان آنها بازنده اصلی خواهند بود. بهمین جهت است که این دولت ها برای تحمیق شهروندان بر یونانی ها فشار میاورند که به نحوی قرض خود را ادا کنند. برای یونانی ها هم که قرض از صد تومان گذشته بود هر شب پلو میخوردند و میدانستند که دیواری از دیوار حاشا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانیکه فکر میکنند، از نظر دانش علمی خیلی عمیق هستند، برفرض مثال، خود را بجای نخست وزیر جدید یونان بگذارند، و در همین صفحه ایرانگلوبال، در مورد بحران اقتصادی، که جامعه یونان را به زانو در آورده است، راه حل روشن و مدون سوسیالیستی، و یا کمونیستی خود را ارائه بفرمایند، تا خوانندگان نیز از علم عمیق کمونیستی و دانش فراوان سوسیالیستی ایشان بهرمند شوند، قبلا از زحمات ایشان جای تشکر است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
5)
سخن در دهانشانشان چون میوه های گندیده بود
تن و جانمان را خشکاند.

چون تگرگ ویرانگر باغها برآمدند
از گورههای هزار و چهارصد ساله
این فرمانروایان هیولا صفت سیری ناپذیر
که جز خون و کشتار، کاری و پیامشان نبود.

رنگها معنای خود را از دست دادند
جزسیاهی رنگی نماند. نفرت کلاغهاهم برآمد.

فصلها دیگر نبودند
خبری از پاکی و گوارایی نماند.
داغ و درفش بود وچوبه های دار، میدانهای تیرباران.
خانه های مخفی، و تجاوز به دختران و پسران.، و مردان و زنان.
به نام «الله»؛که نفرت الله هم برآمد.

درکاخهایشان که ازطلای سیاه برآمده بود
از فرط سیری عاروق زدند
کودکان و پیرزنان و پیرمردان
از فرط گرسنگی دردخمه ها جان باختند
جوانان به هر گوشه ی عالم آواره شدند.
هیولا ها بالیدند ، بالیدند و بالیدند.
به نام الله،که نفرت الله هم برآمد.

« سوسیالیسم یا بربریت»،چنین گفت «زوزا»
آن زن کمونیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممکن است کسی بپرسد وقتی کاملا مسلم است که توهم بازگشت چپ ( به بهانه حزب چپ یونانی موتلف فاشیست های دست راستی یونان و یا رفیق اسپانیایی آنها ) هم مثل توهم مارکسیست ها در مورد فروپاشی سرمایه داری جهانی امریکا و در مقابل آلزایمر چپ در مورد واقعیت فروپاشی شوروی و زانو زدن و دنده عقب گرفتن کاسترو و تبدیل شدن چین به دلقک شبه سرمایه داری دولتمردان سابق ( شتر گاو پلنگ ) و پدیده نفتی - استالینیستی - ارتدکس پوتین به زودی در هم خواهد شکست
چرا من به خودم زحمت میدهم که به مهرداد درویش پور و ناصر کاخ ساز و ستاد امنیتی - توده ای ها در اخبار روز اصرار کنم که بیدار شوید و این تخدیر مارکسیستی را به جان روشنفکران ایران دوباره نیندازید؟
تصویر دکتر مهرداد درویش پور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش جان. دقت در گفته های یکدیگر یاری می رساند که بحث از پلمیک های نه چندان ارزشمند به گفتگوی عمیق تری سوق پیدا کند. یک دلیل آن که معمولا به بسیاری از اظهار نظرها نمی پردازم، کم وکیف انان است. بهرو من مدتها پیش در نوشته هایم از "ابرهای سیاه بر فراز پایان تاریخ " سخن گفتم نه امروز و به دلیل پشرفت چپ در یونان و اسپانیا! مدتها است که رشد راسیسم در غرب، اسلام گرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا و مدل چینی توسعه اقتصادی همراه با دیکتاتوری را که هیچ نشانه ای از تغییر درآن نیست، را جلوه هایی از واقعیت قرن حاضر که خوش بینی تئوری پایان تاریخ که جوهره آن اعلام پیروزی لیبرالیسم است، را نتیجه گرفته ام. پیشروی های نوین چپ اروپا تنها فاکتور نوینی است که به بحث پیشین اضافه باید کرد. دقیقا هم نمی فهم ایراد این بحث را درچه می بینید. اهمیت دمکراسی اروپایی؟ مگر کسی منکر آن است؟ شاد باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دراغلب مصاحبه های نخست وزیر جدید یونان آقای " آلکسی تسیپراس" در مورد قرضهای سنگین و کمر شکن یونان که به مرز نجومی 350.000.000.000 یورو میرسد، بی آنکه به محتوای برنامه سوسیالیستی و رفرم و بازسازی اقتصادی خود اشاره ای بکند، و تعریف مدونی از سیستم اقتصادی خود و برنامه هایش در خصوص اینکه چگونه و به چه طریقی میخواهد اقتصاد را باز سازی بکند، بدست بدهد، گفته است؛ که وی خواهان آنست که اتحادیه اروپا از بخشی از این مبالغ هنگفت صرفنظر نماید. در جواب او رهبران اتحادیه اروپا و رئیس روسای بانکها و سیاستمداران اروپائی با این درخواست مخالفت کرده و گفته اند که این مبالغ هنگفت که اتحادیه اروپا به یونان، بصورت وام با بهره تقریبا چهارده درصد داده است، در واقع متلق به شهروندان اروپا، و پس اندازهای شخصی مردم است، که بانکهای اروپائی بصورت وام، با چهاده درصد بهره، به دولت و بانکهای یونان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی، حتی اگر این جناب دکتر با ایده شکست تئوری ( پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما ) پیروزی چپ را نتیجه بگیرند با یک سوال ساده اساس تفکر ایشون چون کاخی شنی‌ فرو میریزد، در همان آغاز بحث، ایشون می‌‌فرمایند ( راست افراطی تنها به یمن پیش روی چپ به عقب رانده شده است )، اگر چنین است چرا در روسیه، بعد از ۷۰ سال حکومت کمونیست ها، مهاجر ستیزی بیداد می‌کند؟ چرا همین روسیه که در تضاد با غرب قرار گرفته، هر دو ۲ ( گروه‌های چپ و راست افراطی را ) در اروپا حمایت می‌کند؟ جناب دکتر قدرت گیری چپ‌ها در یونان و اسپانیا را یک ( برههٔ تاریخی ) قلمداد میکنند ولی‌ در همان زمان، فروپاشی ( کوبا و ونزوئلا ) را بعد یک دوره طولانی ( رفوزه شد‌گی ) نادیده میگیرند، از کی‌ ( خوک آزمایشگاهی ) به بلوغ رسیده را ول میکنند و بچه خوک تولد شده ( غیر آزمایشگاهی )را به عنوان ابزار تحقیق، مورد بررسی قرار میدهند؟ در
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
4)

مگسان زهرآگین، برگرد عسل نفت وز-وز کردند
و رویاهای پلیدشان را با شهوت بارگی « دنیا و آخرت» نامیدند
و با طناب دار و گلوله جانهای بیشماری را خاموش کردند.
مار و رطیل شدند و زالو. افتادند برجان مردم .

فرومایگان را گریزی نیست .عذابی هولناک خواهند داشت.

کلمات میدانند چگونه با آذرخش سخن گویند
و سرها با طناب دار. و سینه ها با گلوله.
وای به روزی که آتش برجهد.

آیا در انبان تان جز خاکستر چیزی برجای خواهد ماند؟
قربانیان دار و گلوله از گورها برنخواهند خاست؟
به کدامین سوراخ موش توانید خزید؟

ستمگران را سرنوشتی شوم در انتظار است!

سوگند به رودخانه ها و دریاچه ها یی که خشکاندید
سوگند به سرهای بالای دار و سینه های سوراخ
سوگند به زلفهای خونین دختران و پسران
سوگند به اشک یتیمان
شما را از نابودی گریزی نیست
و عذابی عظیم در انتظاراست.
وای به روزی که آذرخش برجهد!
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عنوان مقاله نشان مي دهد كه نويسنده مي خواهد دو موضوع را هم زمان به بحث بگذارد:يكي شكست نظريه فوكوياما و ديگري پيروزي چپ ها در يونان...بعبارت ديگر مهرداد سعي كرد كه از پيروزي چپ ها ،شكست نظريه فوكوياما را نتيجه بگيرد، در حالي كه براي رد و نقد يك نظريه ، به فاكت ها و بررسي هاي بيشتري نياز است دوم در يونان ويا شايد در ديگر كشور هاي اروپايي ، كمونيست ها ويا چپ هاي دمكرات بتوانندبه قدرت برسند- كه اين خود نشأن ظرفيت دمكراسي اروپايي است و نه بر عكس-
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
3)

گوش فرا دهید ای جانهای کپک زده !
ای روانهای سیاه، که ذغال بسی از شما روشن تر است:
روز که از راه فرا میرسد شب سایه ی شوم خود را بر می چیند.

گرسنگی با نان رخت برمی بندد
میمون تقلید می کند، انسان می انذیشد
مگر میمونید که مقلد دستاربندانید؟

کفالت همزاد ضغارت است
دنبال کفیل میگردید؟ ضغیرید!
تاکی میخواهید در صغارت خود غرق شوید؟
آفتاب برلب بام است.

یاوه های دستاربندان را حکمت میدانید، که بوی کپک میدهند؟
یا عمله ی فرومایگانید که اباطیل می سرایید؛
و بر سر سفره یشان عاروق می زنید؟
تا کی میخواهید کارد بر گلوی خرد خویش نهید؟
شما را از مرداب رهایی نیست. سرنوشت شومی در انتظار شماست.

سیاهی تان قد کشیده و چشمانتان چون ارزن کوچک شده است
از بس که نان بی چیزان، ربوده اید.
دهانتان کف کرده از دروغهاییان .
در ستایش دستاربندان، شما را بت پرستی مبارک باد!
تصویر دکتر مهرداد درویش پور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظرم خوب است چپ ستیزی پاورقی نویسان عصر مک کارتیسم را کنار گذاشته و به چرایی رشد دوباره چپ با دقت نظر بنگریم. قدرت نمایی امروز حزب چپ اسپانیا گویی نشان از خانه تکانی دیگری در بخشی از اروپا دارد که مسیر مثبتی پیش روی قرار داده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر درفطرت دولت مداران یک جامعه، از نظر روانی، احترام به انسان و حقوق بشر دوستی، نهادینه نشود، و به آزادی و دمکراسی و مخصوصا به رعایت حقوق همنوع از نظر وجدانی باور نداشته باشند، و از صمیم قلب بدان احترام نگذارند، هر دولتی با هر نامی که حکومت را در دست بگیرد، وضع تغییر چندانی نخواهد کرد. معنای آن این اینست، که بهترین قوانین بشری نیز، اگر تمام کمال به مرحله اجرا در نیاید، به اندازه پشیزی ارزش ندارد. و تاثیر مثبت آنچنانی در وضع آشفته یونان، و در بهبود وضع اقتـصادی نخواهد داشت. جامعه یونان نیز از این قاعده مستثنا نیست. جهان از بلوک شرق تا کوبا، از نیکارا گوئه تا چین و کره شمالی، چنین تجاربی را یکقرن تمام در جلوی چشم دارد. و تجربه کرده است. در واقع اقتصاد به زانو در آمده، و نیمه جان یونان بدون حمایت دول اروپائی درهم خواهد شکست، و حتا آمپول تزریق حمایت پولی کوتاه مدت آقای پوتین نیز، کارساز
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
2)

همواره جنین بوده ، چنین نیز خواهد ماند:
باتلاق، زیستگاه پشه هاست؛ که وز-وز میکنند
وجنگل حیات آهوان؛ که خالق زیبایی ست.

چینارهایی که سر به آسمان می سایند
پرندگان آزادی را رهاگر اند.

وز-وز پشه ها در نوای پرندگان گم میشود
و کرمها را از باتلاق رهایی نیست.

افتاده که برنخاست، مغزش تکان خورده است.
آنگاه که برخواست، عقل اش بیشتر است
مرگ همسایه، مرگ تو نیست
اینهمانی جهالت توست.

نگون بختان من!
خود را به روده ی حاکمان نیاویخته اید؟
وچون نوزادی که از شکم مادر تغذیه کند، ارتزاق نمی کنید؟
آیا لیاقت رهایی از روده ی شیخ و شاه را ندارید؟

وای بر شما ! که از شکم دشمن خود ارتزاق میکنید.
شما را روزگاری سخت در انتظاز است.
همچنان که خود گواهید.

چنین گفت " پیشه وری" ،
آن کمونیست پیر ، با مردمان در بند.
به هنگام آزادی تبریز، از اسارت ستمگران.


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مردم کوبا قبلا امتحان کردند کمونیست را , آخرش به گه خوردن افتادند
مردم ونزوئلا هم چپ پوپولیست را امتحان کردند حالا به انبار کردن کاغذ توالت افتاده اند
مردم کامبوج آرشیتکت مارکسیست پل پت را امتحان کردند دیدید که چی شد
مردم ما موسوی و بهزاد نبوی و پیشه وری را امتحان کردند به این روزی ا فتا دند که میبینید
مردم عراق فقط چلبی را نداشتند جلال طالبانی کرد هم جزو آنها بود و حالا بارزانی
فقط کمونیست ها و مذهبی ها ی متحد آنها امتحان داده را دوباره امتحان میکنند
ضمنا این لحن صحبت کردن شما با مردم بیشتر شبیه حزب الله و سر بازجو شریعتمداری است تا منتقدینی که مخواهید آنها را خفه کنید به سر کچل ما هم از بس شما مارکسیست های روسی شیره مالیدید دیگر شیره نمی ماسد
یک نگاهی به این رسانه ها بکن تا بفهمی آنکه از این رژیم اسلامی از شهریور ١٣٢٠ تا کنون حمایت کرده حزب توده و فدایی بوده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نظریه فوکویاما مبنی بر پایان تاریخ و پیروزی سوشیال دموکراسی هیچ اعتبار ندارد، سوشیال دموکراسی فقط مختص جوامع غربی است. به نظر من،یونانیها تاوان ندانم کاری خود را می‌‌پردازند، شما اگر پس انداز کافی‌ ندارید نمیروید یک خانه مجلل بخرید و یا ماشین آخرین مدل را سوار شوید، یونان و یونانینها قادر به درک این واقعیت ساده نشدند، کشور ترکیه، در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۱.۵ میلیون شغل ایجاد کرد، تویوتا تصمیم به سرمایگذاری ۲.۴ بیلیون دلاری در ترکیه گرفته، کشور ترکیه فقط با تولید و صادرات ( اثاثیه مثل مبل،میز و هکذا ) ۳ بیلیون دلار درامد سالیانه دارد، یونان هیچ کدام اینها را ندارد، اقتصاد کشور یونان، به ۳ فاکتور ( کشتی‌ سازی، توریزم و حمایت آمریکا و اتحادیه اورپا ) وابسته بوده، کشتی‌ سازی را کشور‌های ترکیه، نروژ، کرهٔ جنوبی، تایوان از چنگ یونان در آوردند، توریسم را نیز ترکیه، کرواسی، مصر، اوکراین از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یونان، با نرخ بیکاری بالای پنجاه درصد و در شرایطی که بسیاری از خانواده ها حتی قادر به پرداخت هزینه آب و برق هم نیستند، در شدیدترین دوره فقر اقتصادی تاریخ خود قرار گرفته است. معمولا در همچو شرایطی، قشر بیکاران، جوانان و گرسنه گان به سوی گروههای راسیستی و گرایشات فاشیستی روی می آورند، همچنانکه تاریخ آلمان نازی و فاشیسم ایتالیایی نشان میدهد. مردم یونان، به جای راسیسم و فاشیسم دگرستیز، سوسیالیسم را انتخاب کرده اند. پس، هزاران آفرین بر همچو مردم فرهیخته و انساندوست. در شرایطی که بیش از پنجاه درصد ثروت دنیا در تصاحب تنها یک در صد سرمایه دار شکم گنده است، مردم یونان با انتخاب درستشان، زنگهای انقلاب نزدیک شونده سوسیالیستی را به صدا درآورده اند. کاملا طبیعی است که فاشیسم و جوجه فاشیستهای ایرانی/ترکیه ای، یعنی آریاپرستان و تورکپرستان وطنی، در عزا و ماتم فرو بروند،
تصویر دکتر مهرداد درویش پور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش عزیز. فوکویاما در اخرین اظهار نظر خود دوباره از تئوری پایان تاریخ تلویحا دفاع کرد. دیگر این که از این که مردم یونا با این انتخاب به خوشبختی خواهند رسید سخن نگفته ام. از انتخابی رای خلاصی از فلاکت اقتصادی سخن گفته ام. با اجازه شما یادداشتی را که در بی بی سی در این باره نوشته ام در اینجا درج می کنم تا نظرم روشن تر شود.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تظاهرات حزب الله ایران علیه پیروزی کمونیستها در یونان

با پیروزی چپ یونان باز نعره کشی ضد کمونیستی حزب الله ایران در انترنت و کامنتها پروپاگاندا راه انداخته است:
که کمونیست اله است و بئله . خوب به شما چه مربوطه؟ مگر وکیل مردم یونان هستید؟ می ترسید فردا در ایران هم چپ را انتخاب کنند؟
البته که ایران هم چپ را انتخاب خواهد کرد. مطمئن باشید.اسلام را امتحان کرده و شاه را . اما هنوز حکومت چپ در ایران امتحان نشده است.
نوبتی هم باشد حالا نوبت چپ ایران است. چه آنجا را به مبل گرم و نرم بکوبید و چه به سنگ سرد. راه سوم راه چپ است. و مردم ایران هم آنرا انتخاب خواهند کرد. و کسی هم به این فلانژ بازیهای و حرفهای صد من یک غاز وقعی نخواهد گذاشت.
اینکه چپ به سر کچلتان چیزی بمالد یا نه ، به لیاقت خودتان بستگی دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مارکسیسم افیون روشنفکران است به همان اندازه که مذهب افیون توده ها است ( بنده حقیر )
چپ یتیم روسی دنبال قهرمان جدید میگردد ! ( پیش بینی بنده حقیر )

بالاخره در یک نشریه اینترنتی فردی جرات کرد که به سبک روزنامه نگاری مدرن به جای پوپولیسم سیاسی مارکسیستی روسی حا کم بر تمام رسانه های ایرانی در داخل و خارج یک مارکسیست روسی متوهم را مخاطب قرار دهد و سوال یک میلیون دلاری از او بپرسد :
" این چپ بدون مایه چه غلطی می خواهد در یونان بکند ؟"
- حالا که کاسترو زانو زده
- ماردرو درگیر خفت ناشی از پوپولیسم چپ آمیخته با نفت به نفس نفس افتاده
- آرژآنتین تا خر خره در فساد و فقر به دامن مافیای امنیتی روسی - اسلامی افتاده
چپ یتیم روسی دنبال قهرمان جدید میگردد !
کاش خودنویس و اخبار روز و بی بی سی و رادیو فردا و دوچه ولله و زمانه و روز و ملی مضحکی هم می آموختند از این

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با آمدن چپ‌ها و کمونیست‌ها بر اریک قدرت در یونان، یک ژورنالیست اتریشی‌ با زیرکی تمام نوشت ( کاغذهای توالت ) را انبار کنید، کنای از اینکه یونان به روز ونزوئلا خواهد افتاد، کوبا از نداری و درماندگی، به دامن امپریالیزم آمریکا پناه برده، ونزوئلا نمیتواند به پوتین روسیهٔ پناه ببرد و باید به چین پنها برده و منابع کشور را به چینی‌ها بفروشد، یونان به کی‌ پناه خواهد برد؟ امیدوارم کشور ترکیه ( تنها کشور موفق خاورمیانه و کعبه تنفر چپ‌ها ایران و آزربایجانی ) یونان را به زیر بال و پرّ خود بگیرد تا عقده‌ی تنفر از ترکیه، در وجود چپ‌ها بترکد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Somebody asked a question from the populist leftists that has no answer
I wish one day some of our journalists learn from western journalists and ask challenging questions from Iranian fundamentalist Marxists who claim they are social Democrat but they repeat the same BS that Toudeh Party and Fadaeian Khagh fooled their supporters with
Marxism is intellectualism opium as much as Religion is people opium
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مهردادجان، پايان تاريخ را،فوكوياما خود چند وقت پيش مورد نقد قرار داده بود.ايا بهتر نبود در يك پاراگراف دلائل اينكه چرا مردم يونان با انتخاب چپ ها به خوشبختي خواهند رسيد؟را _می نوشتی.ویا ؛چپها با كدام پشتوانه اقتصاد جهاني مي توانند، يونان را از اين فلاكت اقتصادي نجات دهند؟،در اين شكي نيست كه مردم چهار سال ديگراز چپ ها سر خورده خواهند شد و مجدا به راست ها رأي خواهند.