فروش ابزار شکنجه و سرکوب مردم، باید متوقف شود

کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در خفا به نظام جهل و جنایتِ حاکم بر میهن ما ابزار شکنجه و سرکوب می فروشند. خودرو زرهی که در کلیپ زیر مشاهده می کنید، دارای اتاق بازجویی و شکنجه است. این خودروِ مُدل جدید برای سرکوب توده‌های معترض در شهرها استفاده می گردد و نباید به یک رژیم سرکوبگر که نامش در صدر جدول کشورهای ناقض حقوق بشر است، فروخته شود. از همه ایرانیان آزاده تقاضا داریم که برای جلوگیری از فروش آن به رژیم حاکم بر ایران با ما همراه شوند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.