فیلم اعتراض مردم اهواز در مقابل استانداری

ساکنان اهواز امروز برای اعتراض به تداوم پدیده ریزگرد ها، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

اين فيلم امروز ١٠/٢/٢٠١٥ در مقابل درب استانداری در شهر اهواز در اعتراض به آلودگي هوا گرفته شده است .

کریم دحيمي

 

انتشار از: