موفقیت وحدت چپ، در گرو نقش نیروهای چپ داخل کشور است!

حسن زهتاب عضو هيت سياسي، اجرايي سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت در گفتگو با شبکه تصویری - صوتی رسانه بر لزوم مشاركت فعال نيروهاي چپ داخل كشور در امر پروژه وحدت چپ تاكيد دارد. او موفقیت وحدت چپ وبرآمد يك نيروي چپ قوي را درگرو سهیم بودن نسل جدید چپ در روند پروژه وحدت میداند

 

شبکه تصویری ـ صوتی رسانه

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.