سخنرانی دکتر دوشوکی درباره «سکولاریسم و دمکراسی د ر خاورمیانه چگونه خواهد بود»

سه شنبه 11 اکتبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی بحثی تحت عنوان «سکولاریسم و دمکراسی د ر خاورمیانه چگونه خواهد بود» بر قرار خواهد بود از دوستان و علاقمندان این بحث می خواهیم در اتاق فرهنگ گفتگو شرکت کرده و ازادانه نظر خود را ارائه نمائید. شایان ذکر است که مباحث این اتاق بطور زنده از رادیو البرز و از گوشی های آی فون و همچنین بطور همزمان از سایت ایران گلوبال قابل دریافت مستقیم است . آرشیو این برنامه در شبکه های اجتماعی قرار خواهد گرفت . مجریان برنامه : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، مصطفی شکری و کیان

سه شنبه 11 اکتبر ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی بحثی تحت عنوان «سکولاریسم و دمکراسی د ر خاورمیانه چگونه خواهد بود» بر قرار خواهد بود از دوستان و علاقمندان این بحث می خواهیم در اتاق فرهنگ گفتگو شرکت کرده و ازادانه نظر خود را ارائه نمائید. شایان ذکر است که مباحث این اتاق بطور زنده از رادیو البرز و از گوشی های آی فون و همچنین بطور همزمان از سایت ایران گلوبال قابل دریافت مستقیم است . آرشیو این برنامه در شبکه های اجتماعی قرار خواهد گرفت . مجریان برنامه : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی ، مصطفی شکری و کیانوش توکلی خواهند بود .

مقالاتی که برای مطالعه شرکت کنندگان این بحث توصیه می شود

نفی کالبد اندیشه نه کالبد شکافی ست و نه نقد اندیشه از سیروس ملکوتی

نقدی بر فرهنگ بهتان و بدعت گذاری از دکتر دوشوکی

مصاحبه تصویری کیانوش توکلی با اقای دوشوکی را تحت عنوان : «سکولاریسم نو ! فرهنگ ستیزی یا فرهنگ سازی؟» را می توانید در اینجا ببینید:

دکتر عبدالستار دوشوکی علاوه بر تشریح علل قفل شدگی یا رکود موقتی جنبش سیاسی ایران، معتقد است که واژه "سکولاریسم نو" که توسط دکتر اسماعیل نوری علاء تبیین شده نه تنها یک واژه "من درآوردی" است ، بلکه برای پیشبرد تعامل گفتمان سکولاریسم واقعی و دمکراسی در ایران نیز خطرناک و زیانبار می باشد زیرا مفهوم "سکولاریسم نو" آنگونه که تعریف شده است، یعنی جدائی دین و هر نوع باور و عقیده (ایدئولوژی) از حکومت غیر علمی و غیر عملی و ناسازگار با تجربه سیاسی کشورهای دمکراتیک و آزاد در دنیای معاصر می باشد.

سکولاریسم یعنی جدائی دین (و نه هر ایده و باور فانی) از حکومت می باشد. اضافه کردن ایدئولوژی در کلیت معنایی آن در کنار دین، بدعت "من درآوردی" است، و لوث کردن معنی و فلسفه سیاسی ـ تاریخی سکولاریسم می باشد. وانگهی طرح سکولاریسم بصورت جدل برانگیز، انتزاعی و "مذهب ـ ستیزی" با شیوه تامگرایانه و عصبیت ایلی و خصومت عقیدتی در جدال با دین و باور مردم ِ عادی نتیجه ای معکوس را به دنبال خواهد داشت. دوشوکی معتقد است که دکتر نوری علاء فرهنگ ستیزی خصومت آمیز را با فرهنگ سازی دمکراتیک و مـُـدرن اشتباهی گرفته است!

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.