عکسهای جدید از البغدادی از سوی رسانه خبری آلمان منتشر شد