گزارش امنیتی آلمان از فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشور آلمان

در کنار فعالیت‌های جاسوسی و شناسایی وزارت اطلاعات، گزارش امنیتی آلمان به برخی مراکز دینی اشاره می‌کند که در ارتباط نزدیک با دولت ایران بوده و تبلیغ «مذهب شیعه» در خارج را برعهده دارند. بزرگترین این مراکز در هامبورگ قرار دارد که هدایت آن با نماینده خامنه‌ای در اروپای مرکزی است. این مراکز دینی موظفند که «الگوی نظام حکومت اسلامی در ایران را در سراسر جهان ترویج کنند.»

در گزارش جدید امنیتی آلمان درباره افزایش فعالیت‌های خشونت‌آمیز گروه‌های افراطی در این کشور ابراز نگرانی شده است. این گزارش همچنین به نقش نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی نیروهای اپوزیسیون در آلمان اشاره می‌کند.

در گزارش امنیتی آلمان آمده است: «واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت‌های اداری در سفارت ایران در برلین نقش مهمی را برعهده دارند.» بنا به ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان حتا «کنسول‌گری‌های ایران موظف به پشتیبانی از واحدهای وزارت اطلاعات» در آلمان هستند.

در کنار فعالیت‌های جاسوسی و شناسایی وزارت اطلاعات، گزارش امنیتی آلمان به برخی مراکز دینی اشاره می‌کند که در ارتباط نزدیک با دولت ایران بوده و تبلیغ «مذهب شیعه» در خارج را برعهده دارند. بزرگترین این مراکز در هامبورگ قرار دارد که هدایت آن با نماینده خامنه‌ای در اروپای مرکزی است. این مراکز دینی موظفند که «الگوی نظام حکومت اسلامی در ایران را در سراسر جهان ترویج کنند.»

****

در گزارش جدید امنیتی آلمان درباره افزایش فعالیت‌های خشونت‌آمیز گروه‌های افراطی در این کشور ابراز نگرانی شده است. این گزارش همچنین به نقش نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در شناسایی نیروهای اپوزیسیون در آلمان اشاره می‌کند.

هانس پتر فریدریش، وزیر کشور و هاینتس فروم، سرپرست سازمان امنیت داخلی آلمان (Verfassungsschutz) در روز جمعه (۱۰ تیر/۱ ژوئیه) گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ را در برلین ارائه کردند.

گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ در ۳۳۵ صحفه به بررسی گروه‌ها و جریانات سیاسی داخلی و خارجی می‌پردازد که به نوعی تهدیدی برای آلمان بوده و یا در تقابل با قوانین این کشور مشغول فعالیت هستند. این گروه‌ها معمولاَ دارای نظرات افراطی بوده که به طیف‌های مختلف سیاسی تعلق دارند. سازمان امنیت داخلی آلمان خود را "حافظ قانون اساسی" کشور دانسته و در کنار سازمان اطلاعات آلمان (BND) یکی از دو نهاد امنیتی این کشور به شمار می‌آید.

بخش گسترده‌ای از گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰ به گروه‌های افراطی راستگرا و "نئونازی" در آلمان اختصاص دارد. در گزارش آمده است: «گرچه تعداد تخلفات گروه‌های افراطی راست‌گرا از ۱۸۷۵۰ مورد در سال ۲۰۰۹ به ۱۵۹۰۵ مورد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته، اما آمادگی برای بکارگیری خشونت در این گروه‌ها بیشتر شده است.»

بنا به مشاهدات نیروهای امنیتی، اعضا و طرفدران گروه‌های راست‌گرا از کلیشه‌های قدیمی همچون "سرهای تراشیده و کاپشن‌های نظامی و پوتین" فاصله گرفته و هرچه بیشتر ظاهر خود را با هنجارهای رایج جامعه همسان کرده‌‌اند. گزارش سازمان امنیت آلمان تاکید می‌کند که "ناسیونالیست‌های افراطی" بخوبی دریافته‌اند که ظاهر و آرایش افراطی برای جوانان کشش چندانی ندارد.

تعداد طرفداران "نئونازی" در آلمان از ۵ هزار نفر به ۵۶۰۰ نفر افزایش یافته است. سازمان امنیت آلمان تخمین می‌زند که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار افراطی راستگرا در آلمان وجود دارند. تمرکز اعمال خشونت‌آمیز از سوی گروه‌های راست افراطی در ایالت‌های شرقی آلمان بیشتر از مناطق غربی کشور ثبت شده است.

گروه‌های افراطی چپگرا

در گروه‌های افراطی چپ‌گرا نیز آمادگی برای بکارگیری خشونت افزایش داشته، گرچه تعداد جرایم منسوب به اعضا و طرفداران این گروه‌ها نیز کاهش محسوسی را نشان می‌دهند. در مجموع تعداد تخلفات گروه‌های افراطی چپ‌گرا در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴۷۳۴ مورد بوده که در سال ۲۰۱۰ به ۳۷۴۷ مورد کاهش داشته است.

اووه شونه‌مان، وزیر داخلی ایالت نیدرزاکسن به‌رغم کاهش جرایم گروه‌‌های افراطی چپ‌گرا درباره امکان بروز تروریسم از سوی این طیف‌های سیاسی هشدار داد. وی تصریح کرد که «اقدامات خشونت‌آمیز این گروه‌ها ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است.»

گزارش به برخی گروه‌‌های ایرانی چپ‌گرا نیز نظیر «حزب کمونیست کارگری و انشعابات آن» نیز اشاره کرده است.

گروه‌های افراطی اسلام‌گرا

بنا به گزارش امنیتی ۲۰۱۰، کشور آلمان همچنان در کانون توجهات گروه‌های اسلام‌گرا و تروریستی قرار دارد. سازمان امنیت داخلی آلمان تخمین می‌زند که هم‌اکنون حدود ۲۷ گروه و جریان افراطی اسلام‌گرا در آلمان مشغول فعالیت هستند. تعداد اعضای این گروه‌ها در مجموع حدود ۴۶۲۷۰ نفر تخمین زده می‌شود.

به گفته ناظران امنیتی فعالیت "گروه‌های سلفی"(بخشی از اسلام‌گرایان افراطی) در آلمان رشد داشته و بر تعداد طرفداران آنها افزوده شده است.

بازتاب فعالیت اطلاعاتی ایران در گزارش امنیتی آلمان

گزارش به فعالیت سازمان جاسوسی جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای داشته است. در گزارش امنیتی آمده است: «سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران یکی از تکیه‌گاههای مهم رژیم ایران به شمار می‌آیند.»

در این گزارش وظیفه اصلی وزارت اطلاعات و بخش امنیتی سپاه پاسداران «نظارت شدید بر گروه‌های اپوزیسیون در داخل و خارج ایران و مبارزه با آنان» ذکر شده است. بر اساس این گزارش «وزارت اطلاعات ایران همچنین سرگرم جمع‌آوری اطلاعات سیاسی، اقتصادی و علمی در آلمان» بوده و «بیشترین فعالیت‌های جاسوسی علیه آلمان نیز از طریق این وزارت‌خانه پیش برده می‌شود.»

جاسوسی در گروه‌های اپوزیسیون ایرانی

بر اساس ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان، یکی از «وظایف مهم وزارت اطلاعات ایران شناسایی و جاسوسی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در تبعید است. "سازمان مجاهدین خلق" و"شورای ملی مقاومت" در مرکز فعالیت‌های جاسوسی وزارت اطلاعات ایران» قرار دارند.

بر اساس گزارش امنیتی سال ۲۰۱۰، وزارت اطلاعات ایران خواهان جلب شهروندان آلمانی برای همکاری با این وزارت‌خانه است. این کار از طریق مراجعه به «شهروندانی صورت می‌گیرد که برای دیدار بستگان خود و یا انجام امور شغلی به ایران سفر می‌کنند.»

در گزارش امنیتی آلمان آمده است: «واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت‌های اداری در سفارت ایران در برلین نقش مهمی را برعهده دارند.» بنا به ارزیابی سازمان امنیت داخلی آلمان حتا «کنسول‌گری‌های ایران موظف به پشتیبانی از واحدهای وزارت اطلاعات» در آلمان هستند.

در کنار فعالیت‌های جاسوسی و شناسایی وزارت اطلاعات، گزارش امنیتی آلمان به برخی مراکز دینی اشاره می‌کند که در ارتباط نزدیک با دولت ایران بوده و تبلیغ «مذهب شیعه» در خارج را برعهده دارند. بزرگترین این مراکز در هامبورگ قرار دارد که هدایت آن با نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در اروپای مرکزی است. این مراکز دینی موظفند که «الگوی نظام حکومت اسلامی در ایران را در سراسر جهان ترویج کنند.»

 

برگرفته از: 
دویچه وله
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.