سوال از محمد رضا شاه : آیا زنان در عقل با مردان برابرند؟

با توجه نزدیک بودن روز جهانی زن، این کلیپ شاید شوک دیگری باشد بر ...
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
محسن عزیر، چنان از شاه گفته ای، که اگر کسی نشناسدش، تصور خواهد کرد، که محمد رضاشاه پهلوی، خوابنما نشده، و خود را فرزند خوانده و نظرکرده ائمه شیعه قلمداد نکرده است
این شاه مورد احترام شما در پنجاه و سه سال حکومتش نه تنها کاری در جهت آسایش مردم، و پیشرفت کشور انجام نداد، بل با تحت فشار قرار دادن جوانان آزادیخواه کشور و به زندان و زیر زمین کشاندنشان، و باز گذاردن درب بی رقیب مساجد، اسباب بوقوع پیوستن قیام بهمن 57 را نیز فراهم آورد
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
زن ستیز بود یا نه , زنان ایران هرچه دارند از خاندان پهلوی دارند .
عدم انتشار شده: 
false
تصویر محسن کردی

نظر : 
جناب لرستانی.. متاسفانه شاه یک مقدار ساده لوحی سیاسی داشت. بلد نبود مثل آخوند یا سایر رهبران جهان از زیر سوالهای بودار فرار کنند. کاری که اینجا باید میکرد. او اصلا نباید اجازه میداد چنین سوالاتی مطرح شود. منتها از بس هم از داخل و هم از خارج او را می کوبیدند تصور میکرد که با دهن به دهن گذاشتن با خبرنگاران میتواند بر نگاه انها تاثیر بگذارد که موفق نشد و می بینیم پس از 36 سال جنابعالی هنوز دارید نبش قبر میکنید. اگر دقت کنید می بینید شاه برای پاسخ دادن تامل بسیار میکند. او یک مشکل بزرگ در پاسخ دارد. اگر من مشاور شاه بودم در گوش او زمزمه میکردم که پاسخ باربارا والترز را این گونه بدهد: این آقای لرستانی پدر آرش را می بینید؟ باربارا والترز پاسخ میدهد بله. بعد شاه میگوید: ادامه را در زیر بخوانید
عدم انتشار شده: 
false