ارسال پرونده وحید اصغری فعال حقوق بشر زندانی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر

وحید اصغری پس از مواجهه با دو حکم اعدام و ده ها اتهام دروغین، در آخرین حکم دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض و دوازده اتهام دیگر تبرئه و در مورد سه اتهام جدید که در این هفت سال مطرح نشده بودند و وی بابت آنها حتی تفهیم اتهام نیز نگردیده بود به ده، پنج و سه سال و در مجموع هجده سال زندان محکوم گردید.

وکلای وحید اصغری زندانی سیاسی با هفت سال بازداشت موقت، بعد از اینکه وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با حکم ۱۸ سال زندان روبرو شد، به رأی صادره اعتراض کردند و در نتیجه این پرونده برای رسیدگی به ایرادات وکلا به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران نزد قاضی زرگر ارسال شده است.

وحید اصغری پس از مواجهه با دو حکم اعدام و ده ها اتهام دروغین، در آخرین حکم دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض و دوازده اتهام دیگر تبرئه و در مورد سه اتهام جدید که در این هفت سال مطرح نشده بودند و وی بابت آنها حتی تفهیم اتهام نیز نگردیده بود به ده، پنج و سه سال و در مجموع هجده سال زندان محکوم گردید.

این زندانی سیاسی بارها در نامه هایی از داخل زندان از شکنجه، عدم شرکت در جلسه دادگاه بخاطر نپذیرفتن اتهامات و فراهم نبودن امکانات دفاع از خود خبر داده و ضمن رد کلیه اتهامات وارده، اعلام کرده است که تنها خواستار آزادی بی قید و شرط خود است

منبع: 
خبرگزار
بخش: