برخورد دوگانه با مذهب و فاشیسم

در بخش دوم، فردی با اشاره به کتاب کوکلوکس کلان ها حرفهای نفر اول را می زند: همجنسگرایان، سیاهان و یهودیان نباید حقوق برابر با ما داشته باشند. من هم حق دارم برده های خودم را داشته باشم. این را در این کتاب خوانده ام. واکنش عمومی به او چنین است: ای نژادپرست فلان فلان شده! تر پُر از نفرت و پیشداوری هستی! حتما طرفدار برتری سفیدپوست هایی، یا چی؟! این حرفهای تبعیض آمیز تهوع آورند و جایشان اینجا نیست! ای بی رحم شرور!

در بخش اولِ کاریکاتور پایین، فردی با اشاره به کتاب هیتلر می گوید: "همجنسگرایان، سیاهان و یهودیان نباید حقوق برابر با ما داشته باشند. من هم حق دارم برده های خودم را داشته باشم. این را در این کتاب خوانده ام."

واکنش عمومی به او چنین است: "ای نازی فلان فلان شده! حرفهات راسیستی اند! تو نازی هستی؟ تو از هیتلر هم بدتری! حرفهات تهوع آورند! تو بیماری و باید قرنطینه بشی!"

در بخش دوم، فردی با اشاره به کتاب کوکلوکس کلان ها حرفهای نفر اول را می زند: "همجنسگرایان، سیاهان و یهودیان نباید حقوق برابر با ما داشته باشند. من هم حق دارم برده های خودم را داشته باشم. این را در این کتاب خوانده ام."

واکنش عمومی به او چنین است: "ای نژادپرست فلان فلان شده! تر پُر از نفرت و پیشداوری هستی! حتما طرفدار برتری سفیدپوست هایی، یا چی؟! این حرفهای تبعیض آمیز تهوع آورند و جایشان اینجا نیست! ای بی رحم شرور!"

در بخش آخر، فردی حرفهای نازی ها و کوکلوس کلان ها را با اشاره به کتاب انجیل تکرار می کند: ""همجنسگرایان، سیاهان و یهودیان نباید حقوق برابر با ما داشته باشند. من هم حق دارم برده های خودم را داشته باشم. این را در این کتاب خوانده ام."

واکنش عمومی به او چنین است: "خب البته باید به اعتقادات مذهبی انسانها احترام گذاشت. قوانین الهی از قوانین انسانی باارزش ترند. من به همه حرفهای زده شده در انجیل اعتقاد ندارم، ولی به اعتقادات تو احترام می گذارم. تو فقط داری از حق آزادی بیان اعتقادات مذهبی ات استفاده می کنی."

برای بزرگ کردن تصویر روی آن کلیک کنید.

کاریکاتور از وبلاگ انگلیسی زبان ایررلیجن برگرفته شده.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.