گزارش فاکس نیوز در مورد سایت مخفی اتمی ایران

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
به دلایل زیر من میگویم این خبر در مورد جمهوری اسلامی میتواند درست باشد. یک: مجاهدین اولین منبعی بودند که یک دهه قبل پروژه ساخت سلاح اتمی جمهوری اسلامی را فاش کردند. پس این دفعه هم میتواند ادعای آنان درست باشد. دو: دروغ گویی و تقلب جهوری اسلامی بر همه جهانیان محرز است. سه: آمریکا همان طور که به داشتن سلاح کشتار جمعی صدام حسین در اشتباه کامل بود, میتواند در مورد نداشتن پروژه جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی اشتباه بکند.
عدم انتشار شده: 
false