چرا خصومت با تندیس فردوسی؟

پرسش اساسی این است که چرا تندیس برداشته شد؟ نماد حکومت اسلامی بر شاهنامه ارجحیت دارد؟ کدام سیاست و ائتلاف به برداشتن تندیس فردوسی رای داد؟ اصل موضوع اندیشه و اهداف کسانی است که چنین کرده، وگرنه همانگونه که ملت سرنوشت ایران را تعیین می کند، هر استان، شهر، شهرستان، روستا، محله و ... خود مختار است تندیسی را برپا کند و یا پائین بکشد و این اصل بدیهی دمکراسی و خودگردانی در نظام نامتمرکز سکولار دمکراتیک ایران فرداست!

در یک دهه گذشته همواره تلاش شده تا چهره سه ارتجاع نشان داده شود و نقش بازدارنده و مخرب انها در ایجاد همبستگی ملی ایرانیان و نیز تخریب و تحریف دستاوردهای ملت ایران فاش گردد. 37 سال است که پان اسلامیست ها در ایران بقدرت رسیده و از موضع اسلام به نفی هرآنچه رنگ و بوی غیر اسلامی دارد، پرداخته اند.

اسلامگرایان بر این باورند که تاریخ ما با تهاجم اجداد سیدعلی خامنه ای و سید روح الله خمینی و .. آغاز شده است و مصمم هستند تا تاریخ پیش از مصیبت اسلام و اسلامگرایان در ایران را از حافظه ملت ایران پاک کنند. آنهاد با تحریف و نفی ایرانیت، قصد دارند افکار پلید خود را در اذهان بخش های نااگاه جامعه تزریق کنند و شعور ملت ایران را تا حد فهم اسلامگرایان حاکم تقلیل دهند.

تهاجم اسلامگرایان از دانشگاهها و مراکز تولید اندیشه اغاز شد، تا با قلع و قمع اندیشمندان کشور، راه ترکتازی را باز کنند. پس از نسل کشی دهه 60 و  کشتار و قتل عام فله ای فرزندان ایران، کشور دچار شوک، ضربه و خونریزی مغزی گشت و اکنون پس از دو دهه، بار دیگر خود را بازیافته است.

اسلامگرایان هرگز نتوانستند تاریخ، فرهنگ و منش ایرانیان را دریابند، با ایرانیت پیوند عاطفی برقرار کنند، و از همینرو از منظر بخش آگاه جامعه، آخوندها همواره بعنوان زائده هائی (دمل های چرکین) بر پیکر ایران نگریسته می شدند. در یک دهه گذشته بر همگان اشکار شده است که اسلامیزاسیون ایران به شکست انجامیده و دیگر نمی توان با مهره اسلام در شطرنج سرکوب ملت بازی کرد و در چنین شرایطی ارتجاع جهانی، منطقه ای و داخلی برآنند تا مهرهای دیگر را به بازی بگیرند.

دو نیروی فاشیستی – ارتجاعی پان ترک و پان عرب با پان اسلامیسم دارای پیوند تاریخی؛ مذهبی هستند، در هدف انحلال ایران وحدت اراده داشته و همواره با حکومت اسلامی همسو بوده اند.

ائتلاف این سه نیروی ایران ستیز پان اسلامیست، پان ترک و پان عرب، در عرصه سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی بخوبی مشاهده می شود.

در حوزه سیاسی ، اهرم های اصلی قدرت سیاسی  در دست مافیای سید علی خامنه ای می باشد.دولت در سایه ولی فقیه سرنخ همه امور کشور را در دست دارد و دولتهائی که ظهور و سقوط می کنند تنها دکور بوده و صرفا جنبه زینتی دارند تا چهره کریه استبداد و بربریت را بپوشانند.تمامی ارگانهای سرکوب به لانه فساد (بیت) رهبر وصل شده اند و نقش اوباشان خامنه ای در سرکوب خیزش ملی – مردمی 1388 برای همگان آشکار است.

در حوزه اقتصاد؛ اکثر سرنخ های سرمایه های به غارت رفته ملت ایران به ترکیه و حاشیه نشینان خلیج فارس وصل می شوند. پان اسلامیست ها در 37 سال گذشته بهترین سرویس را به ترکیه و حاشیه نشینان خلیج فارس داده اند. نگاهی به تمرکز سرمایه های "کثیف" و "تمیز"، پیوند ولی فقیه با پان ترکها و پان عربها را فاش می کند.

اکنون که بیداری ملی، گسترش بیسایقه اسلامگریزی و سربلند کردن جنبش ملی با مضمون سکولار دمکراتیک در چشم انداز نزدیگ قرار گرفته است، حاشیه نشینان خلیج فارس و پان ترکها به جنب و جوش افتاده، و همسوئی و همکاری ائتلاف سه گانه گسترش یافته است.

این همسوئی ها در شرایطی تشدید گشته که ملت ایران در استانه خیزش دیگر قرار دارد و آلترناتیو سکولار دمکراسی بعنوان محتمل ترین گزینه در برابر آنها قرار دارد،

همزمان با بی رمق شدن حکومت اسلامی، پان ترکها، الترناتیو ترکیزاسیون ایران را بعنوان جایگزین اسلامیزاسیون تبلیغ می کنند و برآنند تا ملت ایران را از چاه اسلامگرایان راهی چاه قومپرستان کنند، و پان عربیسم با اتکاء به دلارهای نفتی، سیاست جدائی طلبی را تشویق کرده و بعنوان پشت جبهه نیروهای ایلیاتی – عشیرتی عمل می کند.

در حوزه ائتلاف شوم سه نیروی ارتجاعی و خصومت با فرهنگ و تاریخ ایران، راه دور نمیرویم، همین سایت ایرانگلوبال نشان می دهد که با حمله به فردوسی چه آوانسی به حکومت اسلامی داده میشود. قلمزنان فاشیست اماده اند تا تندیس "الله" و حکومت اسلامی را بر دوش خود تا میدان سلماس حمل کنند، ولی اسطور فرهنگ مقاومت ملی ایرانیان را لحظه ای تحمل نکنند.

واقعیت اینست که نیروهای ائتلاف سه گانه اهداف سیاسی - تاریخی خود را پیگیری می کنند.

اسلامگرایان در 37 سال گذشته، سیاستهائی را پیش بردند که در چارچوب اهداف اعراب مهاجم به ایران قابل تبیین می باشند و اکنون بی ابروتر از همیشه، و منفور در جامعه ایران با بن بست های سیاسی، ایدئولوزیک ، فرهنگی  اخلاقی مواجهه شده اند.

در مورد پان ترکها باید اعتراف کرد که از اینکه ایران از عصر حکومت قبیله ای گذر کرده است بشدت دلخوراند و خواهان بازگشت جامعه به دوران قاجار هستند. اما جهان و ایران تغییر کرده است  و «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت» . باید اهداف سلطه گرانه را کنار گذاشت و در جامعه شهروندی برای ساختن فردای بهتر همپیمان شد.

اما ما کدام هدف را تعیقب می کنیم؟ ملت ایران اهداف شریف انقلاب مشروطه جهت لغو سلطه مذهب و قبایل را دنبال می کند. و ما هدفی جز ازادی و رهائی از حکومت دینی و حکومت های قبیله ای نداریم. خوشبختی مردمان در آزادی، سکولاریسم، دمکراسی و نفی تبعیض است و پیش شرط این مهم، همبستگی ملی ایرانیان است.

اما در باره تندیس فردوسی

پرسش اساسی این است که چرا تندیس برداشته شد؟ نماد حکومت اسلامی بر شاهنامه ارجحیت دارد؟ کدام سیاست و ائتلاف به برداشتن تندیس فردوسی رای داد؟ اصل موضوع اندیشه و اهداف کسانی است که چنین کرده،  وگرنه همانگونه که ملت سرنوشت ایران را تعیین می کند، هر استان، شهر، شهرستان، روستا، محله و ...، خود مختار است تندیسی را برپا کند و یا پائین بکشد و این اصل بدیهی دمکراسی و خودگردانی در نظام نامتمرکز سکولار دمکرات ایران فرداست!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تغیر اسم فردوسی از اماکن توسط ملت قهرمان آذربایجان جواب خوبی به نژاد پرستان است برای نمونه در فیسبوک با مراجعه به صفحه ocaq koln میتوانید از عکس تغیر نام دیدن فرمائید .وزیر کشور دولت ایرانی اسلامی و ٢١ نفر زبان شناس فارس چشم شما روش ، این هم جواب مردم بشما. اسم جدید بلوار فضولی شاعر آذربایجان
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقا یا خانم ناظر؛
شما در روز روشن نظارت وارنه می فرمائید! بین ترکان و پان ترکها تفاوت وجود دارد. ترکان جمع ترک است و پان ترکها گرایش فاشیستی ترکی گروهی قلیل در آذربایجان است. وقتی کسی ار فاشیست های آلمان سخن می گوید، معنایش این نیست که آلمانی ها فاشیست اند، بلکه گروه انسان ستیز معینی را مورد نظر دارد. مشکل اینست که شما همه چیز را از روزنه نژادی - خونی نگریسته و تنها یک هویت را در میان ترکان، ایرانیان و ... می بینید.
بامید اینکه عزیمتگاهتان را انسان قرار دهید و ادمیان را با ارزش های جهانشمول محک بزنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال خان میفرمایند، ترکان خواهان برگشت به دوران قاجار هستند، چرا؟ چون خواهان حقوق تساوی اند؟ بهمین جهت به آنان مارک عقب گرا میزنی؟ شما فارسها که ماشاالله خواهان بازگشت به عصرهخامنشی یعنی به دوران 2500 سال پیش هستید، و ازافتخار به دوران پارینه سنگی در پوست خود نمی گنجید. اول بخودتان نظری بیافکنید، بعد به دیگران انگ بزنید! این شما ها هستید، که مریض گونه به توهم باستان گرائی و عظمت طلبی دچار شده اید. نه ترکان! ملل ایران خواهان حقوق ملی ـ مدنی، و فرهنگی ـ زبانی خویش هستند. و دیر یا زود حقوق خود را از حلقوم رژیم اسلامی بیرون خواهند کشید. این را مطمئن باشید. و تلاش شما در زهر آگین کردن جو به جائی نخواهد رسید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اون آثار واقعي بجا مانده از تاريخ است كه ارزشمند است نه اين مجسمه ساخت خيال امروزي است هركسي مي تونه صد تا درست كنه تخريب كنه باز بسازه انهم نه تصور درست مگر هزار سال قبل كتاب بدين صورتي كه در دست مجسمه است وجود داشت بماند كه چهره اي از چنين فردي جايي بجا نمانده كه مجسمه از روي ان طراحي شده باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتیکه بر سر یک مجسمه ین همه اختلاف نظر وجود دارد میتوان عمق تنفر را از نظر یه پردازان در ک کرد. کسی مقصر نیست و حاکم و مغلوبی وجود ندارد. همان داستان مولانا و انگور است.جریانات سیاسی در کشور ایران نه تبلیغ میهن دوستی کردند ونه افرادی منصف چه در قدرت وچه جبهه مخالف.از انجا که راه حل و تفاهمی همگانی وجود ندارد و هر پیشنهادی سازنده با مخالفت روبرو میشود همه کاسه ها گاهی برسر این و گاهی بر سر ان شگسته میشود.مردمی شگست خورده فریب خورده متعصب و خرافی و دینی دولتی متجاوز و بدور از عواطف ملی و مخالفانی همانند خود نظام شرائط امروزین ر ا بوجود اورده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم چند تندیس رادر ذهن خود پائین اوردم/ نخست تندیس رهبر حزبم /که مرا تشویق به شکستن چراغ همسایه می کرد/
ویا با رویای سعادت مرا به انسوی مرزها میبرد/تندیس خود ساخته دشمن خداوخلق در سر/که دیواری بود بین من و برادرم/
تندیس وعده های پوشالی /وعده نان و برق مجانی /وعده دوستی گرک میش با هم / جسم من تندیس بی جانی روح گرک جا گرفته بود در ان به اسانی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قدم بعدی باید کنار زدن این شهردار و احتمالا محاکمه وی باشد . بعضی از این ها فکر میکنند آذربایجان خارج از ایران و در ماوراء قفقاز یا ماورء انهر قرار دارد . بعید نیست که بزودی برای ورود ایرانیان به آذربادگان و بادکوبه و گنجه ، درخواست ویزا کنند . ...............................

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نصب دوباره تنديس فردوسی در سلماس

گزارش ها حاکی است که به دنبال اعتراض ها به برچيدن تنديس فردوسی از يکی ميدان های شهر سلماس در آذربايجان غربی، پنجشنبه هفتم اسفندماه بار ديگر تنديس فردوسی در اين ميدان نصب شده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجبا در اورپا و امریکا مجسمه هیتلر نژاد پرست آریائی را میشود به معادین گذاشت ? اگر دولتی دست به این کار بزند ملت آن کشور دست روی دستشان میگذارند و به تماشای هیتلر میاستند یا اینکه در اولین فرصت تکه تکه اش میکنند خوب ملت آذربایجان درحال مبارزه نژاد پرستی است وسنبل نژاد پرستان فارس ابوالقاسم فردوسی است . حالا منتصبین قوم فارس هر چه میخواهند بگویند مهم مبارزه ما و بر چیدن سیستم نژاد پرست فارس و تمام مظاهر و سنبل هایش است و در ضمن داعش و طرفدارانش در ایران مشخص است که کیست وقتی در سال ١٣٥٨ ملت آذربایجان به ولایت فقیه خمینی فارس نه گفت قوم فارس با اکثریت آرا بلی گفت.و ملت آذربایجان را گلوله باران کردید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انگلیسی ها برای اضمحلال ترکان ایران، آمدند به فارسها یاد دادند که آنقدر در رادیو تلویزیون و در کوچه و بازار و محیط آموزش و تحصیل و کار، به ترکان " ترک خر" بگویند که آنان دیگر جرات نکنند در ملا عام بخود ترک بگویند. و با این نقشه و با ممنوع کردن زبان و ادبیات ترکی در ایران، خواستند ریشه ترکان را از بیخ برکنند، و بتدریج آنان را از ماهیت زبانی، ملی ـ مدنی و فرهنگی خود خالی بکنند، تا مثل یک " مانقورد" تبدیل به انسانهای فارس نما و تو خالی بشوند. برای این منظور میلیونها دلار در عرض صد سال هزینه صرف کردند. بنگاه، و محافل جوکسازی درست کردند و به یک گنوسید، و قتل عام زبانی، فرهنگی دست یازیدند. اما نتیجه اینها چه شد؟ مردم ترک آذربایجان نه تنها به این سیاست استعماری گردن ننهادند، بلکه در فرصت مقتضی به بهانه های مختلف به خیابانها آمدند، و با فریا بلند، شعار :" هارای هارای من ترکم!" یعنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من درخطابم به اقبالی دلایلی مختلف بعرضشان رساندم ودوست نداشتم این قدربراشتباه خودپافشاری کند.چون این سایت رایک رسانه آزادیخواهی میدانستم.وفکرمیکردم ایشان ازمنطق جزیی بهره میبردوهنوزهم دوست دارم بخاطراین سایت زیبا ایشان بدرون منفورین نیافتاده باشد.وصاحبان این تفکربت سازی ازافرادی مثل فردوسی که موردحمایت حاکمیت شاه وشیخ بوده بقول ماتورکان (هرنه قدرقاتیشیه قوخویور)هرچه بهم میزنی بوی گندش درمی آید.شماهم دقیقابه آن گرفتارشده اید.دوست عزیزماوحکومت طرفدارزبان ترکان کی درراس کاربوده ویا بوده ایم.که حرکت داعشی رابه ریش مامی بندید.100سال درلباس های مختلف بدترازداعشی هاباملت های ترک وکرد.عرب.ترکمن برای سرپاداشتن افکاربدترازداعشی فارسی عمل کرده اید.حال ترکان شدندعشیره پرست وداعشی! اینجاست که میگویندمرده بلندشده مرده شورمیخواهدبشورد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يكي از اين آفت‌های ادبی اینست که بیگانه برايمان میشود شاهنامه‌پژوه مثل«تئودور نولدكه» که مینویسد: «در شاهنامه زنان نقش فعالی ندارد، تنها هنگامی نمود مي‌يابند كه هوس يا عشقی در ميان باشد.» شاهنامه گزارشی از ایران باستان است و فردوسي نمی توانسته دوران پدرسالاری 5 هزار سال پیش را نادیده بگیرد. نمی شود شاهنامه را با نوشته‌های ادبی اروپای نوین سنجید.حتا در آثار نويسندگان بنامي همچون «ویلیام شکسپیر»، «ویکتور هوگو» كه چند سده، دیرتر از فردوسی و پس از پیروزی جنبش‌های آزادی‌گرایانه‌ي اروپا، دست به نوشتن زده‌اند، زنان، نقشی پررنگ‌تر از شاهنامه‌ي فردوسی دارند؟!» و ادعاهای امثال «تئودور»مهمترین ادعاهای پانترکان قبیله گرا برای تخریب شاهکار سترگی چون شاهنامه و فردوسی(که هیچگاه ترکان آن را نخواهند داشت) شده است تا او را «زن ستیز» معرفی کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مجسمه فردوسی شما بر شهر کوچک من، زخم دستان استعمار ترسوی شما است، که از حافظه تاریخی آذربایجان پاک نخواهد شد، و شما خیلی خوب میدانید که ما قدرتمان را از همین زخم ها گرفته ایم. قدرتی که با آن نه فقط سلماس بلکه تمام شهر ها و کوچه های آذربایجان را از نشانه های نژادپرستان متوهم پاک خواهیم کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تحریف شاهنامه
شاهرخ مسکوب از مردان با صلاحیت ادبی در مورد این تبهکاری( تحریف شاهنامه)نوشته: در تاریخ سفله پرورما بیدادی که برفرودسی رفته است مانند ندارد و دراین جماعت قوادان و دلقکان... با هوسهای ناچیز و آرزوهای تباه کسی را پروای کاراو نیست.جهان بینی فردوسی در سرتاسر شاهنامه منعکس شده است. شاهنامه با خرد شروع می شود:بنام خـــــداوند جـان و خرد // کزین برتر اندیشه بر نگذرد
و سرنوشت انسان بسته به خود او و خرد اوست.خرد رهنمــای و خرد دلگشـــای // خرد دست گـیرد به هر دو سرای
زیباترین و رساترین توصیف های انسان در ابیات فردوسی وجود دارد.
یکی گــوید مـرو را روح قـــدســا //یکی گــوید مـرو را نفــــس گویــا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی میفرمایند " چه شباهت های زیادی میان پائین کشیدن تندیس فردوسی در سلماس با تخریب آثار باستانی در موصل وجود دارد. هر دو گروه نمادهای تاریخی ملل را تخریب می کنند تا "حقانیت مطلق" را به نژاد یا مذهب خود نسبت دهند! ". تفاوت زیاد است. مجسمه فردوسی جزو آثار باستانی و نماد تاریخی نیست و بخاطر بزرگداشت او بر پا شده و منحصر به فرد نیست . اما سوال اصلی و کلی من که تنها مربوط به این مقاله نیست - و احتمالا جوابی ندارد - اینست: آیا کسی میداند که چند در صد از کامنت نویسان بطور کلی مزدوران دستگاه های تبلیغاتی میباشند که منظور آنها تفرقه افکنی ست ؟ و چاره ای دارد ؟ میدانیم که بقول معروف مردم عقلشان به چشمشان است, آیا میشود انتظار داشت که مردم بجای چشم عقلشان را بکار ببرند؟
گمان ندارم. تبلیغات را برای همین ساخته اند.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بازهم پرسشی دگر؛
فردوسی زن ستیز است یا حکومت اسلامی؟ فردوسی زنان ایران را گونی پیچ کرده و هر روز مورد تهدید و تحقیر قرار می دهد یا حکومت اسلامی؟
چه کسانی آگاهانه آدرس اشتباهی به ملت ایران می دهند و تضادهای جامعه را وارونه تبلیع می کنند؟ اگر نوکران و مزدوران حکومت اسلامی نیستند که پشت نام های مستعار مخفی شده اند، در خوشبینانه ترین حالت ستون پنجم بی جیره و مواجب آنها در ایرانگلوبال اند!!!
تنفر پان ترکها به ایران و ایرانیت را بخوانید:
فرستاده شده توسط يوسف آذربايجان در جمعه, 02/27/2015 - 10:37
دیشب در فیسبوک دیدم که تعدادی از جوانان آذربایجان تصمیم گرفته اند که در تمام نقاط آذربایجان هر جائی و مکانی که اسم فردوسی گذاشته شده را با رنگ قرمز بعلامت خون رنگ ریزی خواهند کرد و اسم خودشان را گذاشته اند « ایرقچیلیق و قادین دشمنینه قارشی مبارزه ». با نژاد پرستی و با دشمنیی زن مبارزه کن ‌.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باور کن هم هم همین فکر را کردم موقعیکه دیروز تلویزیون های اروپا فیلم حمله داعش به موزههای نینوا و شهرهای دیگر شمال عراق را نشان دادند . با خود گفتم اگر این 2-1 فالانژ ترک که در این صفحه مزه می اندازند ، روزی امکان بیابند تمام آثار باستانی ایرانی و ارمنی و فارس وکرد را نابود خواهند کرد . پس تاکتیک و استراتژیک دراز مدت باید این باشد که اینگونه افراد خنثی شوند و امکان نیابند پای شان را به خاورمیانه بگذارند و در غرب بنشینند و شعار بدهند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شهرار سلماس میگوید « » خوب وقتی اختیار دست استعمار گر باشد وضع بهتر از این نمیشود و قوم حاکم با تو اینطوری رفتار میکند
کافی است به ملیت اعضای شورای مصلحت نظام و قوای سه گانه رژیم نگاه کنید تا مشخص شود که این رژیم ایران ما فارسهاست یا نه .http://farsi.iranbriefing.net/wp-content/uploads/2015/02/Expediency-Council1.jpg
مجمع تشخیص مصلحت نظام و درصد مشارکت اقلیت‌های قومی .تنها یک نفر عرب زبان متولد عراق علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت و یک نفر کرد محمود محمدی عراقی متولد کنگاور بقیه همه فارس تشریف دارند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برگرفته از صفحه فیسبوک مهسا مهدیلی:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نهایتا اگر رژیم می تواند این گونه، حرکتی اصیل را منحرف کند، صرفا به خاطر نوپا بودن حرکتهای هویت خواهانه در آذربایجان و به اصطلاح جنینی بودن تشکلهای ملی آذربایجان است.
در مورد علت برداشته شدن مجسمه فردوسی: دلیل اصلیش را (یا تمام دلایلش را) عشیره پرستان نمی دانند، اداره اطلاعات آذربایجان غربی می داند. اما شاید هم رژیم با این کار می خواسته جنگ زرگری راه بیاندازد یا شاید می خواسته عکس العمل مردم و جامعه روشنفکری فارس زبان یا ناسیونالیست خارج نشین را بسنجد (توجه کنیم که این بار بر خلاف دفعات گذشته، مجسمه را توی روز روشن داخل کامیون گذاشتند و بردند نه اینکه شبانه بردارند و بعد بگویند کار دزدها بود). اگر چنین باشد، آیا عکس العمل جامعه روشنفکری فارس زبان ایران مطابق خواست رژیم بود یا مخاف آن؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیشب در فیسبوک دیدم که تعدادی از جوانان آذربایجان تصمیم گرفته اند که در تمام نقاط آذربایجان هر جائی و مکانی که اسم فردوسی گذاشته شده را با رنگ قرمز بعلامت خون رنگ ریزی خواهند کرد و اسم خودشان را گذاشته اند « ایرقچیلیق و قادین دشمنینه قارشی مبارزه ». با نژاد پرستی و با دشمنیی زن مبارزه کن ‌.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه شباهت های زیادی میان پائین کشیدن تندیس فردوسی در سلماس با تخریب آثار باستانی در موصل وجود دارد. هر دو گروه نمادهای تاریخی ملل را تخریب می کنند تا "حقانیت مطلق" را به نژاد یا مذهب خود نسبت دهند!
تاریخ تخریب تندیس ها به عصر محمد میرسد؛ آنجاکه "خدایان" دیگر را نفی کرد و بت های دیگر را شکست تا عربستان را تک خدائی (تک بتی) کند. فاشیست های عصر کنونی نیز از تنوع بیزارند و پان ترکها مجسمه فردوسی را در سلماس پائین می آورند، طالبان نقش بودا را تخریب می کند، حزب الله آتش به ریشه فرهنگ، تاریخ و هویت ایران میزند و داعش (مانند پان ترکها و اسلامگرایان) تلاش می کد هویت ملت های تاریخی را از حافظه ها پاک کنند و تیشه به ریشه سرمایه های بشریت می زنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برداشتن مجسمه فردوسی و مجسمه شگنی داعش در موصل و یا انفجا ر تندیس حضرت بوداد در بامیان ناشی از اموزش زشت ایراهیم خلیل الله است.ابراهیم بنیانگزار تک خدائی در حقیقت موسس استبداد دینی است وبدنبال او موسی با قتل عام سه هزار نفری از مردم یهود و قرون وسطای مسیح و کشتار تاریخی محمد از مردم مکه بدنبال ان خمینی جنایتکار 6ستاره اسلام همه و همه از پیروان ایراهیم هستند. ورود ابراهیم به بت خانه و تخریب خدایان را امروزما در چهره شهردار سلماس و داعش و انتقامجویان اسلامی می بینیم .تبلور این اقدام نکوهیده ابراهیم را سیاست دولت یهود و غرب و جمهوری اسلامی مشاهده میکینم .قتل عام مرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا که عشیره پرستان بی کار نیستند که وسط تابستان سوزان برای وجود آفتاب دلیل و برهان بیاورند. برای کسی که خودش را به کوری می زند و می گوید خورشید وجود ندارد، آوردن دلیل و برهان بی ثمر است. الان نزدیک یکصد سال است که ملیتهای غیر فارس حق داشتن یک کودکستان به زبان مادری را ندارند. حداد عادل که از پرنفوذترین مقامات این رژیم است، می آید دانشگاه تبریز و میگوید که باید برای ارگان بی ثمری مثل فرهنگستان زبان فارسی که تنها هنرش ابداع واژه های مضحک است، میلیاردها خرج شود، اما شما باید مثل سابق ترکی را از ننه هایتان یاد بگیرید. و تازه قضیه فقط محدود به فرهنگ نیست. مظالم اقتصادی و ... نیز وجود دارد که جای بحثش اینجا نیست ولی ما عمری است که این مظالم را می بینیم و با آنها زندگی می کنیم. ما می بینیم سیستمی وجود دارد که حافظ و پاسدار نظم جهنمی موجود به نفع یک زبان و فرهنگ است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی عزیز، با تشکر از مهر شما. به نظر من باید عشیره‌پرستان را با سؤال و پرسش افشا کرد، زیرا اینها اگر اهل مطالعه و تحقیق و سخن منطقی بودند، دیگر عشیره‌پرست نمی‌شدند. نکته جالبی هست که من به آن برخورد کرده‌ام و آنهم ادعای اینها (از آ. ائلیار گرفته تا فحاشان) در مورد بی ارتباط بودن شاهنامه با آذربایجان است. یعنی اینها می‌گویند شاهنامه مال فارسهاست، ما در آن تحقیر شده‌ایم و این کتاب در فرهنگ و سنت آذربایجان هیچ جایی ندارد. من مقاله‌ای در دست دارم که در آن ادعا می‌شود شاهنامه‌خوانی به ترکی آذربایجانی یکی از سنتهای ریشه‌دار در قهوه‌خانه‌های آذربایجان و بخصوص تبریز بوده است و نویسنده که خودش هم آذربایجانی است، می نویسد که شاهد این مراسب بوده است. حالا حدس بزنید نویسنده این مقاله کیست؛ یک پانفارسیست دو آتشه، یا یک عشیره‌پرست افراطی؟ جواب در روزهای آینده!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای عشیره پرستان ترک! اینقدر به فردوسی بند نکنید! فردوسی موجودی مقدس بود که تهمت های ضد زن و ضد عرب به او نمی چسبد! فردوسی هزار سال پیش مترقی تر از همه حقوق بشری های امروزی بود! فردوسی آن زمان می دانست که اگر کلمه ای بر ضد ترکان بگوید امروز شما عشیره پرستان سر ما ایرانیان پاک نژاد را می شکنید! می دانست که اگر کلمه ای ضد زنان بنویسد، امروز شما عشیره پرستان آن را علم می کنید!
مگر می شود که فردوسی مقدس چنین حرفهایی زده باشد؟ همه اینها را انگلیس و آمریکا وارد شاهنامه کرده تا شما عشیره پرستان ترک را بر علیه ما عشیره پرستان پاک نژاد بشوراند!
عشیره ما برترین عشیره هاست. هم پاک نژاد است و هم مقدس و نمی توان به ما و شاعران ما گفت بالای چشمتان ابروست.
ما مهاجرین و مهاجمین 2500 سال پیش، قباله این خاک را به نام خودمان کرده ایم و شما مهاجرین و مهاجرین بعدی هستید و مهمان ناخوانده ما و هر وقت میلمان
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رازی گرامی؛ ضمن درودهای صمیمانه و احترام خدمت شما و تائید سخن تان عرض کنم که میان ما و عشیره پرستان دره ای به همان عمقی که میان ما و حکومت اسلامی هست، وجود دارد. فرهنگ سیاسی آنها چون اسلامگرایان من درآوردی بوده که بازاری برای ان نیافته اند و در محدوده انگشت شماری محافل فسیلی مطرح است.
حکومت فارسی-اسلامی هم اصطلاحی چون جمهوری اسلامی، روشنفکر دینی، ملی مذهبی و ... می باشد که بعنوان دشمن خیالی طرح می شود تا مرکز ثقل سیاسی - مذهبی ("ام الفساد") در امان بماند. یکی از دست اندرکاران رژیم اسلامی می گفت ما جبهه جنگ با غرب را در خارج از مرزها باز می کنیم (سوریه، فلسطین، لبنان و...). این نظریه در عرصه داخلی هم صادق است که آنها از فاشیسم قومی بعنوان سپری برای حفظ نظام استفاده می کند.
آنها برای بانحراف کشانده مبارزات ملت ناچار هستند صورت مسئله را تغییر دهند و اسلام سیاسی را از تیررس دور کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بر خلاف معمول ادبيات غير منطقي آقاي اقبالي اينبار به يك حقيقتي اشاره كردند كه استدال و منطق و عقل هم انرا تاييد مي كند ،ابيات ضد عرب و ترك اوالاً هيچ سنخيتي با ابيات داستانسرايي ديگر ندارد دوماً اين اشعار در دربار و محفل شاهاني خوانده مي شد كه هم مسلمان و هم ترك بودند پس امكان نداشت چنين ابيات ضد عرب و ترك در آن باشد ( اين اشعار در سراي شاهان عثماني در استانبول به جا مانده است) سوماً اينكه اين اشعار تنها به فردوسي نسبت داده شده يا در اصل به اسم او به ما غالب شده كه مي تواند اينطور نباشد ، ولي موضوع اصلي اينجاست ١: اين ابيات سخيف به صورت وسيع به مجموعه شاهنامه قالب شده است و آن اشعار هم به فردوسي نسبت داده شده پس ناخوشايندي تركها بجا مي باشد مادام كه روشنگري شود ٢: اين اشعار پارسي را نمايندگي مي كنند پس انتظار از ترك و عرب حتي كرد و بلوچ و لر گيلك و مازي و تالشي ... براي افتخار به اين

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینقدر لاف های کودکانه و فالنژی نزن . در غرب نشسته ای و برای دنیا قانون شایعه میکنی . اگر بخار داشتی انرژی ات را صرف مجسمه ها و کلیساهای قره باغ و کاراباخ میکردی . اکر در سلماس اینگئن حرفها را بزنی خود آن قارداش ها ترتیبت را میدهند . فرهنگ ات همام فرهنگ آخوندی است . زنده باد نیروی سوم که حریف هر دو گروه شما خواهند شد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی گرامی، من هنوز هم معتقدم باید در کنار این ماجرا یقه عشیره‌پرستان را گرفت و از آنها پرسید اگر رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم پانفارسیست است، پس برداشتن مجسمه فردوسی را چطور توجیه می‌کنید؟ دلیل دشمنی یک رژیم آریاپرست و فارس‌گرا با فردوسی چیست؟ همانطور که می‌بینید، اینها در برابر این پرسش که پته دروغگوئیهای آنها را روی آب می‌اندازد، لال و کر شده‌اند و از فحاشانشان گرفته تا "مثلا" خردمندانشان یک کلمه در اینباره حرفی نمی‌زنند. تلاش شما برای آگاهی‌بخشی در مورد فردوسی با استناد به تحقیقات علمی دیگران بسیار شایسته تقدیر است، ولی اینها را برای چه کسانی می‌نویسید؟ باید تا بحال یادگرفته باشید که اینها اهل خواندن و استدلال نیستند. یک یاردان‌قلی‌بیکی در اینترنت گفته است فردوسی نژادپرست و ضدزن بوده است و چند بیت (سند!) از معلوم نیست کجایش درآورده و اینها هم مثل طوطی همان حرفها را تکرار می‌کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر مجسمه فردوسی را به سلماس باز گردانده شود, سلماسی ها به آن مجسمه و میدانیکه مجسمه در آن است, نامی خواهند گذاشت که پان فارسیزم از باز گرداندنش پشیمان خواهند شد. در بین اهالی سلماس نام های مختلفی مطرح است . پان فارسها بعدا دیگر گلایه نکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-شماکه چه عرض کنم وتفکرامثال شمااززمانی که کامپیوترواینترنت در زندان ایران ایجادشده توسط شماواردشدصدای سقوطش راماشنیدیم ولی دنیای متمدن چندین سال پیش شنیده بوده است.اینجاست که میگویندقسم حضرت عباس شماراقیول کنیم یادم خروس را.حالامجبوریدبرایمان ازفردوسی شناس وهمفکران خودتان شاهدجورکنید.100سال است این چرندیات راباهزینه پول نفت وبایاری ارباتان انگلیس بخوردمامیدهید.ماخودسیاه بدنیا امده ایم وتاریخ مصرف این سندهاگذشته است.شماتنهایک هنر وزیرکی داریدکه فرزندان لایق دیگرملت های تحت ستم خودراباشعارهای دهن پرکن وتمامیت خواه باخودهم سنگرکرده واز صداقت وشجاعت آنهاسوء استفاده کند.دیگرجرعت گفتگوی منطقی نداریدفورامجبوریدازشعارهای عوام فریبانه 100سال پیش استفاده کرده وراهه بروید.متاسفانه هنوزمشتری اندکی دارید.فردوسی .... ببریددرشهرهای خودتان ازاوامامزاده درست کرده ودرجزیره خودبچرخانید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بارک الله جناب اقبالی . به اطلاعات بسیار جالبی اشاره کردید . ولی راسیسم ترک یک تفکرا داعشی میشناسد و آن اینست که میگوید - پدر کشته را کی بود آشتی ! نبرد ما در چالادران خواهد بود . یا در ابرقو .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی اگر اینها که نوشتید درست باشد و فردوسی شعر ضد زن و ضد ترک و عرب نگفته باشد که امیدوارم اینطور باشد، فردوسی خیلی مترقی تر از شما بوده است که امروز در قرن 21 از اصطلاحاتی مانند ترکتازی استفاده می کنید.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنان برخی از کمنتارنویسان براستی شایسته پاسخ نیستند و من از سقوط در مواضع مشابه عاجزم. بنابراین نظراتی که به موضوع ربط ندارد، فتواگونه طرح شده و بی پشتوانه هستند را فاقد ارزش پاسخگوئی دانسته و از پرداختن بدانها معذورم.
اما در مورد فردوسی؛ من فردوسی شناس نیستم تا چون برخی کمنتارنویسان در مورد یک سند حماسی، ملی و تاریخی ملت ایران نادانسته قضاوت کنم. اما دانسته های تاکنونی من؛
در مورد ادعاهای زن ستیزی، عرب ستیزی و ترک ستیزی فردوسی نظراتی خلاف ادعاهای فردوسی ستیزان وجود دارد که با روح حاکم بر شاهنامه، نگاه انسان ایرانی به هستی و جهانبینی اش همخوانی دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بگذارید شر آخوندها کنده شود، ملت ایران جواب این حضرات تجزیه طلب را خواهند داد . باور ندارید تاریخ ایران را بخوانید نمونه هائی که آذربایجان دژ بلند مدافع تمامیت ارضی ایران بوده فراوانست. بابک خرمدین رهبر شورش اسقلال طلبانه ایرانیان که آذربایجان را کانون شورش خطرناک علیه خلافت اعراب متجاوز دیروز کرده بود تا وقتی تبریز به چنگ ترکان عثمانی افتاد مردم تبریز آنقدر جنگیدند که پادشاه ترک عثمانی دمبش را روی کولش گذاشت و رفت. و اسم ستار و باقر همانقدر که نه تنها در آذربایجان که در تمام ایران میدرخشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا پرویز! آدم ساده لوحی مثل شما هنوز عمق قضیه را درک نکرده ای، که کلاه تان بد جوری پس معرکه است. البته ترس تان قابل درک است که برای موجودیت خود دست و پا میزنید، زبان تحمیلی و فرهنگ نژاد پرستانه، و انسان ستیزتان بزودی با خروش مردمان بجان آمده از مناطق غیر فارس بیرون ریخته خواهد شد. چه برسد به مجسمه فردوسی! آدمهای ساده لوحی مثل شما چنان از نظر دیدگاه اجتماعی کورهستی، که باز هم مثل کبک سرت را در برف... فرو کرده ای و با ساده لوحی تمام از ایران واحد و ملل واحد دم میزنی. و با ایما و اشاره مردم ترک آذربایجان را به بسخریه گرفته ای! کمی صبر کن بعد ها حاصل چنین تفکر گستاخانه و دیکتاتور را خواهی دید. آنوقت حسن خواهدماند و حوضش!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من تنهاخطابم این آقای اقبالی که بنظرم یکی ازگرداندگان این سایت وزین است بوده ،ازاینکه یک رسانه دموکراتیک رامدیریت میکنید،جای هزارتشکردارد.بقول ماتورکان اممادارد.شمایاعمداآب به لانه مورچه میریزی ویااینکه باانتخاب این مقاله کمی ازمرحله پرت بوده وتفکرعقب مانده ونژادپرستی داری!1-شمادرجایی ازکلمه ترکتازی استفاده کرده نمیدانم چراازکلمه فارس تازی ویافرافکنی وپرشین تازی که 100سال است عملاهمه جورتازش میکنداستفاده نکرده اید؟2-درجایی تاریخ رادرمنطقه وایرنیت رابرای فارس های مجهول وهویه وتازه بدوران رسیده دانسته وعمداآنرابه ریشه خمینی وخامنه ایی وصل کرده ودراثناخواسته ایی ترکان رابکوبی!3-اتحادپان ترک وعرب ومتحجرین اسلامی بخوان (راسیسم فارس رسوای درقبای اسلام )راکه حتی درعرض 37سال یک قدم برای ترکان برنداشته خواسته ایی به دم ماببندی!4-فکرکنم هنوزمعنی پان رانمیدانی پان یعنی (همه )وقتی یک قدم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خرد نامه ایرانیان در هجوم بی خردی پان ترکهای قبیله گرا و حکومت اسلامی.!!!

در تابستان گذشته هادی بهادری، معاون عمرانی استاندارارومیه، اعلام کرده بود که استانداری قصد دارد دو هزار نام محلی و جغرافیایی فارسی را منسوخ کرده و اسامی تُرکی (!) جایگزین آنها کند.
چرا از نگاه پان ترکهای قبیله گرا نماد حکومت اسلامی بر تندیس فردوسی ارجحیت دارد؟ کدام سیاست و ائتلاف پان ترکهای قبیله گرا را در کنار حکومت اسلامی به دشمنی و رویارویی با نماد تاریخی، هویت و یکپارچگی ایران، قرر داده است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای اقبالی گرامی اگر جنگ دومی روی نمیداد بدون شک ایران سرنوشت دیگر پیدا میکرد. ولی با ورود شوروی و تاسیس حزب توده در عمل شکاف تاریخی در جامعه ایران زیر شعار خلفهای تحت ستم که حزب توده انرا در بوق کرد اغاز شد.
بدون شک نمیتوان از نقش مخرب چپها در ایران ذدائی سخنی نگفت.یکی از سیاستهای چپ در ایران دشمنی با هرچه سنت و ملیگرائی بود .توهین شاملو به فردوسی توهین حزب توده به لیبرال ها در ایران نشان میدهد که چپ ایرانی از بنیاد ایده لوژی پرست است و میهن و تاریخ ان و مفاخر ان در بخش ستمکار و استسمار دشمن خلق جای دارند.در این مدت شاهد بودیم که کانون نویسنده گان و جریانات چپ حوادث را نه با لبخند ملیح بلکه با پوزخند مشاهد کردند.
نه. ایرادی به شهردار و عده ای جوان اذری نیست که خود افرادی ساده دل هستند وانچه میگویند ناشی از عشق به وطن است.اب از سرچشه اندیشه خطا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا تفاوت موضعگیری کسانی مثل شما با سیاستهای جمهوری اسلامی در نژادپرستی و پان فارسیسم کجاست؟ شما بروید با شهرداری سلماس یک ائتلاف علیه عربها تشکیل بدهید. سلطنت طلبها هم حتما پشتیبانی می کنند:

بسمه تعالی

«چو ایران نباشد تن من مباد»

«وحدت کلمه و فرهنگ دوستی ملت غیور ایران از دیرباز زبانزد ملل بوده و به کفایت تمام ، آنرا در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نشان داده و در هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران و در تداوم آن به اثبات رسانده اند .
در این بین مردم عزیز سلماس ، بارها و بارها با کردار و گفتار خود ، بر این وحدت به معنی واقعی کلمه "همه جای ایران سرای من است" تاکید کرده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا شما لطفا پاسخ بدهید که عرب ستیزی و افغان ستیزی و ترک ستیزی و بلوچ ستیزی حکومتی چرا اعمال می شود؟ نقش حداد عادل و فرهنگستان زبان فارسی در کدام سوست؟ سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی عراق را غارت کردند و یک حکومت دست نشانده شیعه که گوش به فرمان ایران بود، نشاندند آنجا. بازار برای اجناس بنجل شان ایجاد کردند. سپاه پاسداران چرا می خواهد تنگه هرمز و خلیج را در کنترل نظامی خودش داشته باشد؟ بخاطر اینکه به "عربها" سرویس بدهد؟ آخر چیزی بگوئید که کمی با عقل و شواهد مربوط باشد. سرمایه دارها و دلالهای انگل ایرانی در دبی و قطر و... فعالند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با همین استدلالها و تحلیلها به تلاش برای حفظ ایران و همبستگی ملی ایرانیها ادامه دهید، ببینیم آخرش چه گلی به سر ایران و ایرانی خواهید زد. «پیوند ولی فقیه با پان ترکها و پان عربها»، «ائتلاف این سه نیروی ایران ستیز پان اسلامیست، پان ترک و پان عرب»! یک مشت سخنان بی پشتوانه و احساسی که به قول معروف مفت نمی ارزند.
از عربستان که عربتر نداریم، از قطر که عربتر نداریم، داریم؟ پیوند ولی فقیه با این عربها آن جا مشخص می شود که در یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، در خود عربستان، در خود ایران، این دو نیروی ارتجاعی (جمهوری اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس) رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و رسما در حال جنگ نیابتی با یکدیگرند. ائتلاف پان عربها و جمهوری اسلامی ایران آنجا مشخص می شود که کشورهای حاشیه خلیج، حاضرند هزینه حمله نظامی ناتو به ایران را از جیب خود بپردازند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وجود یا حذف اینگوه مجسمه ها فقط برای پان ترک متعصب و آخوندها مهم است چون اینها میخواهند حواس مردم را از موضوعات اساسی جامعه و سیاست پرت کنند . اپوزیسیون مردمی نباید وارد این بحث های زرگری گردد چون هدف کنار زدن آخوندها و سرکوب تجزیه طلبان است . این صفحه نشان دادکسانیکه موذیانه از هویت قومی و زبان مادری سخن میگویند ، فقط یک بهانه است و هر گاه رسوا شوند و فشار افشاگری زیاد گردد ماهیت ضد ایرانی و ضد فارسی و ضد بشری شونیستی راسیستی خود را نشان میدهند . از اینکه چپها در زمان انقلاب از حقوق ملی دفاع کردند ، درست بود ولی این بار باید دوراندیش باشند و بدانند که بخشی از اینگونه روشنفکر نمایان قصد سوء استفاده داشته و منتظر لحظه مناسب هستند . در اینگون شرایط باید یک جبهه ملی از تمام نیروهای چپ و میانه و ملی و راست و مذهبی و قومی علیه تجزیه طلبان ایجاد شود ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
..... بسمه تعالی

«چو ایران نباشد تن من مباد»

«وحدت کلمه و فرهنگ دوستی ملت غیور ایران از دیرباز زبانزد ملل بوده و به کفایت تمام ، آنرا در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نشان داده و در هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران و در تداوم آن به اثبات رسانده اند .
در این بین مردم عزیز سلماس ، بارها و بارها با کردار و گفتار خود ، بر این وحدت به معنی واقعی کلمه "همه جای ایران سرای من است" تاکید کرده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دو مرتبه فریاد و هیاهوی پانفارس های ناسیونالیست، که در نقش رژیم اسلامی بر جغرافیای ایران استبداد خود را حاکم کرده اند، بلند شده است. شوونیسم فارس که صد سال است لگد بر حلقوم ملل غیر فارس نهاده، و زبان .. خود را به زور اسلحه بر مردم غیر فارس تحمیل کرده است، هیچ جایگاهی در میان ملل غیر فارس ندارد. تازه اگر مجسمه ...آقای فردوسی نیز به میدان شهر سلماس بر گردانده شود، باید یک نیروی مسلح با صرف هزینه گران، شب و روز از تخریب آن جلوگیری کند، چون کسی که به بهانه شعر به مردم توهین و تحقیر و مسخرگی بکند، جائی در آن جامعه ندارد، چه برسد به مجسمه اش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی حرف و حدیث در مورد مقاله شما زیاد است ولی بطور کلی می توانم بگویم وقتی آن را تا آخر خواندم فکر کردم که اعلامیه حزب سومکا را خوانده ام: دشمنان ما ترکها و اعراب هستند باید حسابشان را برسیم!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جواب « چرا خصومت با تندیس فردوسی؟» چون آقا ابوالقاسم فردوسی ضد زن و نژاد پرست تشریف دارند . و اما ما تا بحال هزاران بار گفته ایم که دشمن اصلی دموکراسی در کشوری که ایران نامگذاری شده فارسها « بالخص باصطلاح روشنفکر » است این حضرات میدانند که اگر در ایران دموکراسی برقرار باشد و هر ملتی حاکم بر سرنوشت خود باشد نه تنها مجسمه فردوسی از میدان برداشته خواهد شد بلکه از کتابهای تاریخ نیز برداشته خواهد شد و در رادیو و تلویزیون نظرات ضد شونیستی و نژاد پراستانه فارسها پخش خواهد شد به جای تاریخ دیکته شده توسط انگلیسی ها تاریخ واقعی هر ملت چاپ و پخش خواهد شد یعنی اینکه ظلم و ستم صد ساله پایان خواهد یافت و معنی اش این است که فارسها تحمل دموکراسی را ندارند و نخواهند داشت‌وشعار ما این است ما کجا فارس ها کجا « بیز هارا فارسلار هارا »

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبال اقبالی، دیگر شعار دادن به داد و درد شما نخواهد خورد. در ایران پان فارسیسم حاکم است. یعنی پان فارسهای مذهبی حاکم اند. حالا شما جزو پان فارس های غیرمذهبی اش هستید. اگر به حاکمیت برسید تنها جای عمامه با کراوات عوض خواهد شد و نه چیز دیگر... با تخریب دیگران کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه کار خرابتر خواهد شد. درد مردم ایران خود شما هستید با تفکرات مافوق ارتجاعی که پشت در قدرت به انتظار نشسته اید و فقط و فقط به دیگران اتهام می بندید و خاطره شاهنشاه آریامهر را هر بار زنده میکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبال اقبالی ، آنقدراز گفتارهمراه با استدلال منطقی تان لذت بردم که به ناگهان به یاد شعر سعدی افتادم.
اندازه ندارد که چه شیرین سخنی
باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارند
تا به بستان ضمیرت، گل معنی بشکفت
بلبلان از تو فرو مانده چو بوتیمارند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شهر در أمن و امان است،شهرادرى سلماس بنائه دستور استاندار و ايشلر به بنا به دستور وزير كشور دستور داده اند مجسمه را برگردانند،كسانى كه شبها نمى توانستند بخوابند،اطمينان حاصل كنند كه با امدن مجسمه فردوسى خواب خوشى خواهند داشت،مملكت از دست پان توركها به دست پان فارسيستها افتاد يعنى ؟
اما اگر اينچنين كه به مجسمه فردوسى حساس بوديد به مسايل مملكت ايران هم حساس بوديد وضعيت رفاهم مان الان از نروژ جلوتر بود