انفجار مهیب در معدن اوکراین شرقی - گزارش به زبان آلمانی

https://iranglobal.info/sites/default/files/tv-20150304-1413-5201.webm_.h264.mp4
انتشار از: