نیروهای عراقی در حال تلاش برای بیرون راندن داعش - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_4.mp4
انتشار از: