خلبان زن ۳۳ سالۀ ارتش اوکراين به مرگ نزدیک میشود - CNN

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
...... اینجا ! در روسیه قانون اعدام وجود ندارد . گرچه او گویا مسئول قتل دو ژورنالیست روس است .
عدم انتشار شده: 
false