17 فایل صوتی پایان روز اول

فایل صوتی سخنرانان :ایرج نیری/مقصود مقصودی/مهدی فتاپور/ملیحه/حماد شیبانی/وهاب انصاری/پرویز نویدی/اکبر سیف/مصطفی مدنی/محمود بهنام/رئوف کعبی/احمد آزاد/علی پورنقوی/سیامک کلهر/بهزاد کریمی/رضا اکرمی/هرمز هوشمند

بعد از ظهر روز اول با اظهار نظر حاضرین ادامه یافت.
پس از پایان اظهار نظرات و بحثها، به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زنان، جشنی برگزار شد که تا پاسی از شب ادامه یافت.

در این برنامه ابتدا صحبت کوتاهی درباره 8 مارس شد و سپس برنامه با شعرخوانی و صحبتهای شرکت کنندگان درباره دید مردان نسبت به زنان و ترانه خوانی ادامه یافت.

فایلهای صوتی

ایرج نیری

مقصود مقصودی

مهدی فتاپور

ملیحه

حماد شیبانی

وهاب انصاری

پرویز نویدی

اکبر سیف

مصطفی مدنی

محمود بهنام

رئوف کعبی

احمد آزاد

علی پورنقوی

سیامک کلهر

بهزاد کریمی

رضا اکرمی

هرمز هوشمند

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.