14 فایل صوتی روز دوم، بحث اساسنامه

فایلهای صوتی: گزارش مانی شیرازی، منوچهر مقصودنیا، سؤالات درباره طرح اساسنامه، رئوف کعبی، علی پورنقوی، رضا اکرمی، هرمز هوشمند، شیدان وثیق، بهروز خلیق، نادر عصاره، مهدی پرویز، مانی شیرازی، مهدی فتاپور، منوچهر مقصودنیا

روز دم کنفرانس با بحث روی اساسنامه آغاز شد. این روز تماما به اساسنامه اختصاص داده شده بود ولی پس از مدتی بحث و اظهار نظر، کفایت مباحثات اعلام شد و باقی روز، به دلیل اهمیت چگونگی پیشبرد ادامه روند پروزه، اشکالات آن و راهبردها و پیشنهادات در این باره، به این موضوع پرداخته شد.

گزارش مانی شیرازی

 

منوچهر مقصودنیا

سؤالات درباره طرح اساسنامه

رئوف کعبی

علی پورنقوی

رضا اکرمی

هرمز هوشمند

شیدان وثیق

بهروز خلیق

نادر عصاره

مهدی پرویز

مانی شیرازی

مهدی فتاپور

منوچهر مقصودنیا

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.