معلم نان ندارد

میان آنکه می گوید خفه شو وحرف نزن با آن کسی که می گوید هر چه می خواهی فریاد کن تا خفه شوی فرقی نیست و هر دو گروه دو روی یک سکه هستند، سکه ی بی توجهی و به تمسخر گرفتم جامعه ی معلمان و معیشتشان

 

دردی است غیر مردن...

درد بزرگی است که حرف بزنی، به زبان مشترکی که هم خودت وهم مخاطب به ان تکلم میکنید هم حرف بزنی اما مخاطبت پس از شنیدن حرفهایت چیزی بگوید وبرداشتی از حرف هایت کند که  احساس کنی ضربه ی سهمگینی بر پیکرت وارد امده حال و  روز ما معلمان این روزها  اینگونه است خسته ودلمرده وبی انگیزه هستیم بس که هر قدر بی صدا فریاد زدیم و و طومار نوشتیم  نامه  سر گشاده فرستادیم گمان  کردیم که حرف ها ودرد هایمان را به بزرگان ومسئولانمان انتقال داد ه ایم اما وقتی  جوابی را که از طرف مسئولان اموزش وپرورش می شنویم اه از نهادمان بر می اید که ای دل غافل اینهمه قصه گفتیم  واکنون مخاطبمان می پرسد لیلی زن است یا مرد…………..

کاش یکی بود که از او می پرسیدیم نکند نوشته ها وگفته ها وتجمعات ما نارسا بوده وعیب از فرستنده است ویا نه فرستنده مشکلی ندارد وعیب از گیرنده است که توان دریافت اینگونه امواج و اطلاعات جدید را ندارد گیرندگانی که عادت کرده بودند فقط به شنیدن به به و چه چه از زیر دستانشان واکنون هر چه ما  بیصدا فریاد  هم بزنیم گوششان بر سبک  وسیاق گذشته فقط تعریف وتمجید ها را می شنود وبقیه انتقاداتی را که به مذاقش ناخوش ونا آشنا می آید پس می زند

ما می گوییم مردیم از درد بی نوایی او می گوید زردک  می خواهی؟

ما می  گوییم درآمدمان کفاف معیشتمان را نمی دهد آنها می گویند 5 سال تا هشت سال بلکه هم بیشتر  صبر کنید تا رتبه بندی اجرا شود

داد می زنیم همان رتبه بندی را که برای دیگر ارگان ها اعمال کرده اید برای ما هم اعمال کنیدو مانند آنها حقو قمان را  افزایش دهید  می گویند نه.

شما باید طی طریق کنید و امتحان تخصصی در رشته مورد تدریستان بدهید بعد هم امتیارات فرهنگی و اعتقادی کسب کنید وچندین کتاب ومقاله وپژوهش داشته باشید  تا مانند اساتید دانشگاه با شما برخورد شود

می پرسیم مسئول عزیزی که این طرح را داد ه ای خدا وکیلی خودت چند کتاب نوشته ای؟ اصلا نوشتن پیشکش، چند کتاب جهت به روز کردن علم خودتان در جهت کارایی بیشتر در پستی که اشغال کرد ه اید تازگی ها مطالعه کرد ه اید، اخم می کند وجوابی می دهد

 

دولت تدبیر وامید متشکریم که اجازه تحصن وتجمع دادید و متشکریم که اجازه انتقاد ونامه وطومار نوشتن دادید به خدا جدی می  گویم خیلی متشکریم از صبر وفهم و درک شما اما همانطور که همیشه گفته ایم نگذارید به این نتیجه برسیم  .

شما را به خدا بزرگان دولت و معاونان و وزیران اقتصادی وجامعه شناسان نخبه ای که به دولت مشورت می  دهید شما را به تمام مقدسات سوگند می دهیم فرمولی ارائه کنید که برای ما توضیح دهد  یک خانواده چهار تا پنج نفره چگونه باید یک ماه را با توجه به وضعیت موجود بازار با حقوق ماهیانه یک  میلیون تومان به سر ببرد، بدون اینکه مقروض وخجالت زده بقال وسوپری و قصاب و بقیه مشاغل وصنوف محترم شود. خواهش می  کنم  فرمولی ارائه دهید، قول می دهیم تلاش کنیم نامتان در کتاب رکورد  ها ثبت شود به عنوان ارائه کننده  چیزی شبیه معجزه.

 

برگرفته از: 
تارنمای حقوق معلم و کارگر
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.