فایل صوتی «خاورمیانه بزرگ» بکدام سمت می رود؟

جهانگیر لقایی ، کیانوش توکلی ، حمید حمیدی ، ناهید حسینی ، دلیر کردستانی ، کیومرث نویدی ، پویان و احمد تقوایی روز سه شنبه اول فوریه در ارتباط با پرسش مرکزی اتاق فرهنگ گفتگو «خاورمیانه بزرگ بکدام سمت می رود ؟» وبطور مشخص پرسش چنین بود که آیا خاورمیانه بسمت طرح خاورمیانه بزرگ گروه 8 می رود ویا بسوی خاورمیانه با محوریت اسلام ... و اینکه تفاوت اسلام ملی و اسلام سیاسی در کجاست ؟

جهانگیر لقایی ، کیانوش توکلی ، حمید حمیدی ، ناهید حسینی ، دلیر کردستانی ، کیومرث نویدی ، پویان و احمد تقوایی روز سه شنبه اول فوریه در ارتباط با پرسش مرکزی اتاق فرهنگ گفتگو «خاورمیانه بزرگ بکدام سمت می رود ؟» وبطور مشخص پرسش چنین بود که آیا خاورمیانه بسمت طرح خاورمیانه بزرگ گروه 8 می رود ویا بسوی خاورمیانه با محوریت اسلام ... و اینکه تفاوت اسلام ملی و اسلام سیاسی در کجاست ؟ تعدادی زیادی از حاضران به این پرسش ها از جوانب مختلف پاسخ گفته اند در زیر می توانید به آن گوش فرا دهید:

فایل صوتی «خاورمیانه بزرگ » بکدام سمت می رود ؟ برای شنیدن صدای سنخنرانان اینجا را کلیک نمائید

مجریان برنامه : جهانگیر لقایی ، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی می باشد این برنامه توسط مصطفی شکری از رادیو البرز دانمارک ضبط و در اختیار ایران گلوبال قرار می گیرد.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.