کشته شدن یک اسیر فلسطینی توسط یک کودک - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate22_6.mp4
انتشار از: