حق دارد روسیه سلاح اتمی در کریمه مستقر کند؟ - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/ntn_ukraine_crisis_150221.mp4
انتشار از: