کمک های غیر نظامی US به اوکراین به مبلغ 75 میلیون دلار - CNN

انتشار از: