کمک های غیر نظامی US به اوکراین به مبلغ 75 میلیون دلار - CNN

https://iranglobal.info/sites/default/files/bitrate2_14.mp4
انتشار از: