سخنرانی همسر اوباما در مورد جشن باستانی نوروز در کاخ سفید

https://iranglobal.info/sites/default/files/videoplayback.mp4
انتشار از: