برخورد دوبالگرد در آرژانتین و کشته شدن 10 نفر - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/x_lon_choppercrash_150310.mp4
انتشار از: