برخورد دوبالگرد در آرژانتین و کشته شدن 10 نفر - NBC