پیروزی نتانیاهو در اسرائیل - NBC

https://iranglobal.info/sites/default/files/x_lon_netanyahuwins_150318.mp4
انتشار از: