عقب نشینی بالائی ها، تغییرطلبی پائینی ها و ضرورت وفاق ملی بر محور سکولار دمکراسی

اکنون از دل زایمان پردرد اپوزیسیون، جنبش سکولار دمکراسی زاده شد، که براستی می تواند حلقه پیوند ملت ایران جهت گذر از حکومت اسلامی و ایجاد نظام مبتی بر سکولار دمکراسی در کشور گردد.
این موضوع که در اتاق های در بسته مذاکرات پان اسلامیست ها با غرب چه می گذرد ؛ نتیجه اش هرچه باشد؛ در این وظیفه اپوزیسیون تغییر ایجاد نمی کند که با وفاق ملی بر ثقل سکولار دمکراسی، راه گذر از حکومت اسلامی تدارک دیده شود. چنین باد!

*******

بهار طبیعت 1394 هم فرار رسید، اما بهار زندگی ایرانیان هنوز اندر خم یک کوچه است و 37 امین سال اسارت خود در غل و زنجیر حکومت اسلامگرایان را سپری می کند.

جدال سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اخلاقی ایرانیان با اسلامگرایان حاکم فراز و فرودهای زیادی داشته است، اما چشم انداز سال 1394، متفاوت بنظر میرسد؛ چراکه نشانه های تغییرات صوری در بالا (حکومت کنندگان) و بنیادی پائین (حکومت شوندگان) غیرقابل انکار است.

تغییرات در بالا نتیجه تحمیل عقب نشینی به حکومت اسلامی بوده، و تغییرات در روانشناسی جامعه پیامد ارتقاء شعور سیاسی – فرهنگی و اجتماعی ملت و نیاز اجتناب ناپذیر ازادی و سکولار دمکراسی در ایران است.

با ظهور داعش بعنوان ترجمان بی رنگ و روغن اسلام قرآنی، اسلام و اسلامگرائی به چالش کشیده شده و بازنگری  پراتیک اسلامگرایان از مرزهای کشورهای اسلامزده فراتر رفت. احیاء اسلام ناب توسط داعش نمی توانست پان اسلامیست های حاکم بر ایران را از گزند نقد سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اخلاقی در امان بگذارد. اسلام و اسلامگرائی از لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی در موضع تدافعی قرار گرفت و تیر خلاصی بر شقیقه آن بمثابه آلترناتیو سیاسی (و نه باورهای شخصی عوام) شلیک شد.

حکومت اسلامگرایان مدتهاست که در ایران شکست خورده و اکنون فاز پایانی انحطاط و فروپاشی را می گذراند. حکومت در شیب تند پوسیدگی و انهدام جبری قرار گرفته و در عرصه ملی و بین المللی به هر خس و خاشاکی چنگ میزند تا روند تلاشی نظام را بتاخیر اندازد.

حکومت اسلامی از دو سو مورد تهدید است. از یکسو جامعه جهانی سیاست کشیدن دندان های زهرآگین و بیخطرسازی آنرا دنبال کرده و می خواهند همچنان از پتانسیل ویرانگرانه آن در منطقه استفاده کند.

سوی دوم و جدی تر برای حکومت اسلامی، فقدان بارآوری زمین (جامعه ایرانی) برای کشت اسلام سیاسی می باشد که بصورت رویگردانی ملی از حکومت اسلامی و انزوای بی سابفه قشر فاسد حاکم انعکاس یافته است. ملت ایران در اندیشه تغییر توازن قوا و بیرون آوردن قدرت از دست اسلامگرایان هستند، اما هنوز از کمبود نهاد سیاسی فراگیر ملی برای رهبری پیکار گذر از نظام رنج می برد.

در حکومت اسلامی دو سیاست جهت حفظ جرثومه فساد وجود دارد. باند غالب حکومتی تا کنون با اتکاء بر جنبش های پان اسلامیستی، فرهنگ انتحاری، باج دهی به روسیه و سازمانهای تروریستی اسلامی در منطقه و .. برای حفظ قدرت و حکومت تلاش کرد.

باند پراگماتیست حکومتی، نقاشی و رنگ و روغنکاری چهره اسلام و حفظ نظام بر بنیاد  تقییه ، فریب، ریا و باج دهی از جیب مردم به غرب را دنیال می کند. این گروه مدتی است که جام زهر را روی سفره ولی فقیه گذاشته و او را بر سر انتخاب نوشیدن جام یا آمادگی برای مقابله با شورش گرسنگان، تحریم، جنگ و .. قرار داده است

سال 1394، سال غلبه یکی از این دو گرایش سیاسی در حکومت اسلامی می باشد که پیروزی هر کدام تاثیراتی معینی بر روند مبارزات آزادیخواهانه، ملی و سکولار دمکراتیک ملت ایران دارد. کش و قوس های مذاکرات انرژی هسته ای و نتایج آن (هرچه باشد)، می تواند روزنه هائی برای آغاز جنبش های مطالبه محور فراهم کند و به بزرگتر شدن ترک سد نظام بیانجامد.

در سال 1393، جهانیان صدای اعتراض های مردمی زنان، آموزگاران و کارگران را شنیدند.  تکان های ماههای پایان سال 93 خبر از رسیدن کارد فقر، فلاکت و بیدادگری اسلامگرایان به استخوان ملت ایران می دهد.

چشم انداز سال 1394 همانا گسترش مبارزات شهروندی و مطالبه محور است. در صورتیکه حکومت اسلامی به سیاستهای سرکوبگرانه و جنایتکارانه خود در عرصه داخلی و خارجی ادامه دهد؛ شورش های شهری و انفجارهای افسارگسیخته و غیر قابل مهار اجتماعی موجودیت نظام اسلامی را به چالش خواهند کشید.

در شرایط بن بست بالائی ها (حکومتگران) و تدارک خیز پائینی ها (حکومت شوندگان)، نقش اپوزیسیون ملی و سکولار دمکرات مردمی جایگاه ویژه ای می یابد.

اکنون از دل زایمان پردرد اپوزیسیون، جنبش سکولار دمکراسی زاده شد، که براستی می تواند حلقه پیوند ملت ایران جهت گذر از حکومت اسلامی و ایجاد نظام مبتی بر سکولار دمکراسی در کشور گردد.

 این موضوع که در اتاق های  در بسته مذاکرات پان اسلامیست ها با غرب چه می گذرد ؛ نتیجه اش هرچه باشد؛ در این وظیفه اپوزیسیون تغییر ایجاد نمی کند که با وفاق ملی بر ثقل سکولار دمکراسی،  راه گذر از حکومت اسلامی تدارک دیده شود. چنین باد! 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای محمد زمانی گرامی؛
نظر شما در مورد ضرورت تدوین مانیفست کاملن درست است و تلاش های جدی توسط بخشی از سکولار دمکراتهای ایران در این زمینه انجام گرفته است. ای کاش عزیزان جبهه دمکراتیک ایران بمثابه بخشی از جنبش، در نقد ویا تدقیق «پيمان نامهء عصر نو»
(http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Peiman-Naameh.htm)
گام بر میداشتند.
بامید پیروزی راهمان!
دستتان را بگرمی میفشارم.
ا
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آری؛
"این موضوع که در اتاق های در بسته مذاکرات پان اسلامیست ها با غرب چه می گذرد ؛ نتیجه اش هرچه باشد؛ در این وظیفه اپوزیسیون تغییر ایجاد نمی کند که با وفاق ملی بر ثقل سکولار دمکراسی، راه گذر از حکومت اسلامی تدارک دیده شود."
در دو حالت لشکرکشی برای نابودی حکومت اسلامی ویا تحکیم این نظام جنایت پیشه توسط غرب، نمی تواند سیاست تمرکز نیرو برای خلع قدرت از حاکمان را تحت الشعاع قرار دهد.
راه رهائی ملت ایران نه از سیاستهای ناظر بر تامین منافع غرب و نه با تداوم حیات پان اسلامیست های "اصلاح طلب" ممکن است. ما از منافع خود در انطباق با همزیستی مسالمت آمیز با جهانیان، دمکراتیزاسیون و سکولاریزاسیون کشور و منطقه می باشد به جهان می نگریم.
با چنین عزیمتگاهی به تحولات کشور و منطقه و نیز با شناخت از ماهیت نظام حاکم، فقدان ظرفیت ملی، دمکراتیک و سکولار در حکومت اسلامی؛ بدون توهم آفرینی به ماهیت نظام،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیزان اگر کسی‌ از آخرین کامنت جناب اقبالی چیزی دستگیرش شده، به ما نیز بگوید، پیش از اینکه جناب اقبالی، بسته سکولار را، از درون شیشه جادو بیرون بیاورند باید قادر به جواب این پرسش باشند که ( چرا بر خلاف ژست روشنفکری برخی‌ شبه روشنفکر جامعه فارسی‌، لبرال‌های جامعه فارسی‌ از دال دولت احمدی‌ نژاد و روحانی ها، بیرون نیامدند؟ چگونه امکان دارد یک جامعه که در رسیدن به مدرنیته کلّه پاا شده، ناگهان به سکوی سکولار بپرد؟ در نبود نهاد‌های مدرن، این جامعه چگونه قادر به هموار کردن بستر سکولار خواهد بود؟ برخلاف خوش خیالی جناب اقبالی،کشتی‌ این جامعه را ( فساد و دزدی ) چنان در نوردیده است که فقط این جامعه در ( رسیدن به اوج انحطاط ) است که بر دیگران پیشی‌ خواهد گرفت.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش اینست که:
"حتی اگر روسری زنان مجاهد را جدی نگیریم ، نظام پیشنهاد مسعود و مریم با ان همه روابطی که با کشورهای غرب برقرار کرده اند،... نمی تواند سکولار نباشد" ؟
چسباندن سکولاریسم به گروه های مدافع حکومت اسلامی، تکرار تئوری بافی های از اجزاء متناقض است. جمهوری چه ربطی به اسلام دارد؟ ملی گرا چگونه می تواند اسلامگرا (مدافع حکومت اسلامی) باشد؟ حکومت جهانی اسلامگرایان ملی گرا؟ حکومت سکولاردمکرات اسلامگرایان؟
واقعیت اینست که دره تناقضات میان نظرات و پراتیک مدافعان سلطه اسلام بر ایران پرناشدنی است و بقول اسماعیل خوئی مثلت چهار ضلعی وجود ندارد! حال سازمانی اسلامی - فاشیستی ادعای سکولار بودن دارد و بر پرچم خود شعار مثلث چهار ضلعی نوشته است. آنها هم تناقض خمینی (شعارجمهوری اسلامی) را یدک می کشند. خمینی مردم را خرفت فرض کرد و با اتکاء بر اقلیت خرفت جامعه، اهداف خود را به ملت تحمیل کرد.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در تشریح نوشته "عقب نشینی بالائی ها، تغییرطلبی پائینی ها و ضرورت وفاق ملی بر محور سکولار دمکراسی"
«اکنون از دل زایمان پردرد اپوزیسیون، جنبش سکولار دمکراسی زاده شد..»
چرا؟
سکولاریسم تاریخ دیرینه ای بدرازای عمر سرمایه داری دارد. با دفع مذهب و روحانیت از قدرت سیاسی، نقش سکولاریسم برجسته شد. سکولاریسم بتنهائی (تفکیک مذهب و حکومت) گرچه یکی از دستاوردهای بشر بود، اما بدون روی دیگر آن، یعنی دمکراسی، ناقص و فاقد رسالت تاریخی خود می باشد.
هنگامی سخن از سکولاریسم در ایران بمیان آورده میشود؛ نمی توان تاریخ مبارزات ملی برای رهائی از سلطه دین تحمیلی را نادیده گرفت که در تداوم تاریخی خود به انقلاب مشروطه انجامید.
انقلابی که با شعار عدالتخانه، ائتلاف شاه و شیخ (اسلام سیاسی) را به چالش کشید. آخوندهای شیعه در انقلاب بهمن انتقام خود را از مشروطه و مشروطه خواهان (ایران و ایرانیت) گرفتند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای اقبال اینکه سکولاردمکراسی یک الترناتیو برای حکومت است شکی نیست .اما مهم راهکار برای عبور از این حکومت است .بدون مانیفست و راهکار نمیتوان به نتیجه رسید .بخشی از این راهکارها را در اینجا ارائه خواهم نمود ....

http://mohammadzamani.com/2015/03/14/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D
A%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AA/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ادامه کامنت جناب توکلی عزیز، اشاره به این نکته مهم است که ( اوباما نه تنها فاقد بینش رهبری است بلکه به شدت از درک استراتژیک رنج میبرد )، همیشه آلترنتیو‌های بهتری وجود دارند، غرب در کّل می‌توانست شرایط ورود ترکیه ( مدرنترین کشور مسلمان منطقه ) به اتحادیه اروپا را هموار سازد، به اتحاد قبرس کمک کند در مقابل خواستار همکاری ترکیه در نابودی تروریست‌های داعش شود. کشور سکولار با ویژگیهای ملایم ( مسلمان شیعه ) می‌توانست جای رژیم ایران را پر کند در مقابل طبق ( چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل غرب خواستار خورج قوای اشغالگر ارمنی از اراضی‌ آزربایجان می‌‌شد. ( ترکیه و آزربایجان ) دو قطب ملایم سکولار دنیای مسلمان از ( دو قطب شیعه و سنی ) میتوانستند با کمک گیری از دیگر کشور‌های منطقه مشکل تروریست‌های داعش را حل کنند. آلترنتیو دیگر پیش از اینکه اسد بیشتر از ۲۰۰ هزار انسان
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبالی می نویسد :1_ «اکنون از دل زایمان پردرد اپوزیسیون، جنبش سکولار دمکراسی زاده شد..» خوب چرا« اکنون»؟ چه اتفاقی در کجا ی ایران افتاده است؟ که می گویم« اکنون» چرا نمی گویم پس از انقلاب اسلامی، کلمه سکولار و دمکرات زاده شد. ..مگر اپوزیسیونی که خواهان سرنگونی ، نابودی و کنار رفتن جمهوری اسلامی است؛ سکولار نیست ؟ حتی اگر روسری زنان مجاهد را جدی نگیریم ، نظام پیشنهاد مسعود و مریم با ان همه روابطی که با کشورهای غرب برقرار کرده اند،... نمی تواند سکولار نباشد.2_ « جنبش» به چه معنی است؟ جریان و یا جریاناتی که بخش هایی از جامعه را به حرکت در بیاورد مثلن تظاهرات و اعتراضات مردم در سال 88 و پس از ان را « جنبش سبز» نامیده شد که بعد 4 سال کاملا سرکوب شده است و اکنون هیج آثاری از این جنبش نیست ؛ شاید 5 سال دیگر سبزپوشان به خیابان بریزند ولی اکنون جنبش نیست. جنبش یعنی حرکت توده ای در زمان حال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اطلاعاتتان خوب است ولی کامل نیست. ناچارم در جهت تکمیل آن چه گفتید، اضافه کنم که از آنجا که پوتین روسیه به این نتیجه رسیده که تنها راه رهایی روسیه از نابودی و افلاس همکاری با ترکیه و دنیای ترک است، قرار شده اسم مسکو را به «طیب گراد» تغییر دهد تا بلکه دل اردوغان را بیشتر بدست آورد. آیا می دانستید که پوتین روسیه خود عاشق سریالها و سوپ آپراهای جذاب ترکیه است؟ نقل است که خود پوتین روسیه گفته که شبها حین زدن آبگوشت به بدن، تماشای سریال «کورتلار وادیسی» خیلی می چسبد؛ چون هارمونی خوبی بین این دو وجود دارد. راستی، در این بین جایگاه روستای فارسی با لشکری از شاعران وراج و حراف کجاست؟ مثلا چرا قرار نیست اسم مسکو به «حسن گراد» یا «محمود گراد» تغییر کند؟ آیا تا به حال هیچ تحلیلگری از روستای فارسی چنین سوالی را مطرح کرده است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در بعد ژئوپلتیک، باید دید ایران چه جایگاهی‌ در سیاست کلان آمریکا نسبت به خاورمیانه دارد، بدون شک آمریکا به هیچوجه مایل نیست ( ایران، روسیه و چین ) وارد یک اتحاد استراتژیک شوند، برای رسیدن به این هدف، باید شرایطی پیش آورد تا بالانسی بین ( قطب شیعه و سنی ) ایجاد شود، بنابراین آمریکا حاضر است دست از حمایت از عربستان یا اسرائیل بردارد، ایران را به سوی خود جلب کند و این کشور را از دایرهٔ روسیه و چین دور کند. بدون شک این هدف کوتاه مدت است، ولی‌ استراتژی کلان آمریکا برای آینده، تامین منافع هند است تا در برابر چین، به زانو در نیاد، بدون شک ایران با منابع عظیم گازی قادر به بی‌ نیاز کردن هند از روسیه خواهد بود. پرسش اساسی‌ اینجاست که آیا این سیاست در شرایط فعلی منطقه ( ظرفیت عملی‌ شدن ) دارد؟ بدون شک تحلیل گران توده‌‌ای سایت پیک نت قادر به جواب گویی به این پرسش نخواهند بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب معمای گرامی؛ در خبرها آمده بود که پوتین روسیه به مدت ده روز غیبت اسرارآمیز داشته! راستی میدانید کجا بوده؟ به طور سری مشغول آزمایش لوله نفت بوده. از دهانه مخصوص شبکه لوله ای تعبیه شده در زیرزمین کرملین وارد لوله میشود و همینجوری تا قلب ماورای قفقاز در داخل لوله پیشروی می نماید. تو نگو ناقلا قرار ملاقات محرمانه با اردوغان داشته! یک کالسکه زرین بجای مانده از مصر باستان اردوغان را از آنکارا و در داخل همان لوله تا رستورانی مجلل و پنج ستاره که در مرکز شبکه لوله ها در ماورای قفقاز ساخته شده، حمل میکند. بعد از دو روز استراحت کامل، اردوغان پوتین روسیه را بخدمت میپذیرد. افسوس که وقت پرداختن به جزئیات موجود نیست...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از قدیم گفته اند سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند جناب توکلی! ولی شما این کار را کردید و حالا تا اعتراف نکنید که ترکیه بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است و «پوتین روسیه» به زودی دریوزگی خواهد افتاد و اروپای پیر و بیمار با پای خود به پابوس ترکیه خواهد رفت و روستای فارسی هم نیست و نابود خواهد شد مگر این که بشود نوکر افتخاری ترکیه، این آقا دست از سر شما برنخواهد داشت. به هرحال، خود کرده را تدبیر نیست برادر من.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیحی پیرامون کامنت جناب توکلی عزیز پیرامون ۱+۵ گفتگوهای اتمی‌ و برندگان و بازندگان ظهور تروریست‌های داعش. کّل گفتگو‌های ۵+۱ دور گسستن ایران از دایرهٔ ( روسیه / چین ) شکل گرفته، هدف جایگزینی گاز و نفت ایران با گاز و نفت روسیه است، اگر گسستی صورت گیرد شکست قطعی به پوتین روسیه وارد خواهد شد و انزوای روسیه عملی‌ تر خواهد شد، ( ترکیه روی کریدور جنوبی ) که گاز ایران، عراق، ترانس کاسپین ، روسیه، دریای مدیترانه ( اسرائیل، قبرس، ترکیه ) به اروپا انتقال خواهد داد کار می‌کند، دیروز همکاری‌های استراتژیک بین اتحادیه اروپا با ترکیه در حوزه‌های انرژی، برق، نیروگاه هسته ای، اقلیمی به امضا رسید. در صورت ایجاد گسست بین ایران و روسیه، بدون شک ایران برنده خواهد بود، باید دید عقلانیت سکانداران رژیم ایران در چه حدی است و چگونه رژیم ایران قادر به بیرون رفت از سلطه روسیه خواهد شد یا هتی اگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من در مورد این واژهٔ ( سکولار ) نیز به موضوعی اشاره خواهم کرد از انجائیکه بعضی‌ چنین می‌‌پندارند که این ( سکولار ) درمان همه درداست، شاید بعضی‌ از عزیزان چنین بپندارند که تروریست‌های داعش در رسیدن به هدف، از قرآن الهام میگیرند که به هیچ وجه چنین نیست، من این کتاب را به شما معرفی‌ خواهم کرد، کتابی دقیق و بی‌نهایت عملگرایانه و پراگماتیست که برای بی‌ دینان نوشته شده و اصلا اراجیف مذهبی‌ در آن نیست. اسم این کتاب (The Management of Savagery) است، کسی‌ نمیداند کی‌ این کتاب را نوشته، ولی‌ حدس‌ها چنین است که این کتاب توسط ابوبکر نامی‌ در شمال آفریقا نوشته شده، جوانانی نیز که به تروریست‌های داعش می‌‌پیوندند در درجهٔ اول ( دنبال قدرت و پول ) هستند، بدنهٔ داعش را نیز نظامیان بعثی و سایرین تشکیل می‌‌دهند که مذهبی‌ تشریف نداشتند.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نتیجه : 1_ موضوع تنها مشکل برنامه هسته ای ایران نیست بلکه مذاکرات 5+1 فراتر از این حرف هاست .مواضع ایران و امریکا و غرب عملا بهم نزدیک شده است .2_ اسرائیل دیگر کشوری نیست که امریکا و غرب بخواهند همه ی تخمه مرغ های خود را در سبد ناتانیاهو بگذارند بلکه کشورهای دیگر نظیر عربستان ، ترکیه ، مصر و ایران از اهمیت بیشتری برای غرب برخوردار است و در این میان تشکیل دولت فلسطینی یکی از اهداف استراتزیک غرب است3_ داعش تا کنون نشان داده است که هیج خطری برای اسرائیل،عربستان و ترکیه ندارد. در سخنرانی ناتانیاهو در گنگرامریکا، جهان شاهد بود که بیش از صد بار خطر ایران طرح شد و حتی یک بار از داعش بعنوان خطرجدی نام نبرد4_ اخبارغیر رسمی حاکی از ان است که سعودی ها به داعشی ها پیشنهاد دادند که از مرزها عربستان دورو بسمت ایران ،شیعه ها و کردها عراق جهت گیری نمایند وحتی ..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی عزیز این ( پارادایم سیستم ) دنبال ادغام بیشتر جهان است که نتیجهٔ ( گلوبلایزیشن و جهانی‌ شدن ) است، فرضیه‌ای که به تشدید این شیفت دامن زده در ( خط بطلان کشیدن به نظریه اوج قیمت نفت ) نیز نهفته است، برخی‌ استراتژیست‌های جهانی‌، با بی‌ اعتبار تلقی‌ کردن نظریه ( اوج قیمت نفت ) رفتار عربستان سعودی را نیز توجیه میکنند، یعنی‌ اگر دیگر ( دوران اوج قیمت نفتی‌ ) وجود نخواهد داشت هر کسی‌ در شرایط امروزی نفت بیشتری بفروشد نفع کرده است، این به خط بندی ( کشور‌های صاحب منابع فسیلی و کشور‌های فاقد منابع فسیلی نیز ) خاتمه خواهد داد و ( آب جای نفت را از لحاظ استراتژیکی خواهد گرفت ) مخصوصا که تحقیقات جدید نشان می‌‌دهند بزرگترین تهدید برای بشر در ۱۵ سال آینده، بی‌ آبی‌ خواهد بود.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز بی بی سی نوشت که :«دیوید پترائوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) می‌گوید بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات عراق در دراز مدت گروه موسوم به "دولت اسلامی" (داعش) نیست بلکه شبه‌نظامیان شیعه‌ای هستند که از حمایت ایران برخوردارند.» این سخن را ناتانیاهو و وزیر اطلاعات عربستان هم بیان کرده اند که ایران در یمن ، بحرین ،عراق ، سوریه و لبنان دخالت می کند و دولت ترکیه هم کم و بیش چنین نظری دارد . اوباما در عوض در سخنرانی گفت:
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب وجدان آگاه گرامی لطفا درمورد « پارادایم سیستم» بیشتر توضیح بدهید و اینکه اهرم های قدرت پوتین در ایران چگونه است که تواسنت مانع صادرات گاز و نفت ایران به اروپا شود؟ نقش تحریم هادر این میان چه بوده است؟ و ایا در صورت توافق هسته ای ، ایران قادر نخواهد شد که این مانع را از سر راه بردارد. بهر حال اینجانب در عرصه اقتصادی چندان تخصصی ندارم ولی سالهاست مسایل سیاسی منطقه را از نگاه استراتژیک دنبال کرده ام که در کامنت های بعدی به ان می پردازم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت سوم، ( پارادایم سیستم ) جدید کنترل ( نفت و گاز ) روسیه را به دست بازار می‌‌داد و بدون شک ( ایران نیز از این قاعده مستثنی ) نمی‌‌شد، روسیه با ( نفوذی که بر اهرم‌های قدرت ) در داخل ایران دارد با ابزار سازی از ( نیروگاه اتمی‌ ) نه تنها قادر به مسدود کردن صادرات گاز و نفت ایران به اروپا شد بلکه ( گاز پروم روسیه ) با قدرتی‌ باور نکردنی سعی‌ در ( احیأ قلمرو شوروی ) کرد، از طرفی‌ ( اوباما محتاط ) که بدجوری از عدم ( درک استراتژیک ) رنج میبرد زمین را به نه تنها در اوکراین به اولیگارش‌های روسی باخت بلکه خاورمیانه در عدم اطمینان به درگیری مستقیم آمریکا در حل منازعات، به مرکز هرج و مرج گرایانی تبدیل شد که تنها هدفشان ایجاد بی‌ ثباتی بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت دوم، اگر عزیزان دقت کنند در ( پارادایم سیستم ) جدید، تاکید بر غیر تمرکز گرائی است که لازمه آن ( حذف شکاف در بعد فرهنگی‌، اقتصادی و سیاسی ) در یک جامعه است، جامعه‌ای که این تغییرات جدید را بر نتابد شما شاهد ( کتک خوردن تیم والیبال اورمیه در تهران ) خواهید بود و یا هزاران نفر طرفدار عرب احوازی تیم‌ فوتبالی دستگیر خواهند شد، این وقایع در حالی‌ در ایران رخ میدهند که همزمان ترکیه ( کانال تلویزیونی جدید کودکان به زبان کردی ) را راه می‌‌اندازد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنتی را جناب توکلی پای این مقاله مبنی بر ( خاورمیانه دستخوش تحولات ) است نوشته اند، من سعی‌ خواهم کرد تا حدی به این بعد بپردازم، به نظر من، ما وارد دورانی شده ایم که دیگر ساختار قدیم ( اقتصاد و سیاست ) قادر به برآورد کردن نیاز‌های اقتصادی / سیاسی جوامع نیست، این دگرگونی به دلیل ( جهانی‌ شدن ) بر ما تحمیل شده است، در سیستم قدیم، تفاوت‌های ساختاری مثل ( فنّ آوری، آموزش و پرورش، هزینه‌های کار، زیر ساخت و هکذا ) فاکتور برتری کشور / جامعه‌ای بر دیگری بود، در سیستم جدید کاپیتالیستی که جایگزین سیستم قدیم شده، گردش آزاد کار، موافقت نامه‌های تجارت آزاد، گسترش سرمایگذاری‌های زیر بنائی، جذب استاندارد‌ها اولویت یافته اند. هر کشور / جامعه‌ای خود را با تغییرات جدید وفق دهد در ( جذب ثروت و به تناوب آن رفاه شهروندان ) نسبت به دیگران پیشی‌ خواهد گرفت، ناا بسامانی‌ها و
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیاجان ممنون از کمنتاری که نوشتی. منتظر ادامه آن هستم.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبال جان/ هر چند در این 36 سال لعنتی، به وقول عموم مردم، هر سال دریغ از پارسال... واقیعت غیر قابل انکاراین است که زندگی عموم مردم پس از انقلاب کثیف ، بد و بد تر شده است با این وجود خیلی از ایرانی ها امسال چشم شان به مذاکرات هسته ای دوخته شده است هیج کس مثل مردم فقیر ، اقشار متوسطه و تولید کنند گان کوچک و بزرگ و میلیون ها جوانان تحصیل کرده جویای کار و....امید وار انه به نتیجه مذاکرات هسته ای نگاه نمی کنند. مذاکرات هسته ای از نظر من ،تنها یک بهانه برای تغییر استراتژی از سوی جمهوری اسلامی و غرب می باشد.در این میان لیکود اسرائیل ، نئو کانها گنگره امریکا و عربستان سعودی و مافیای سپاه _بیت رهبری و اپوزیسیون رادیکال و افراطی چشم امید دوخته به قدرت های بزرگ، بسیار نگران از هر گونه تغییر در مناسبات ما بین امریکا و ایران می باشند.