معلمان سبزوار با وجود مزاحمت رژیم کانون صنفی تشکیل دادند

آقايان فرماندار ونيروهای امنيتي وآموزش وپرورش وحراستی های دولت تدبير و اميد و حاكميت اصول گرای بی اصول ! اگر برای شما مردم تره هم خورد نمی كنند به خاطر اين است كه حقوق ابتدايی قشر معلم مورد اعتماد ملت را حاضر نيستيد به رسميت بشناسيد ....... شما به معلمان اعتماد نداريد، آنوقت توقع داريد كه در مذاكرات هسته ای دنيا به شما اعتماد كند؟ زهی خيال باطل ! باد ميكاريد، توفان نه، سونامی درو ميكنيد

معلمان شهر سبزوار، در روز 9 فروردین 1394، با  وجود اشغال مکان گردهم آیی خود از سوی نیروهای امنیتی، نشست خود را در پارک "شهدای گمنام" این شهر برگزار و  با برگزیدن هیأت مدیره ی موقت،  کانون صنفی فرهنگیان سبزوار را تأسیس کردند.

هاشم خواستار، نماینده ی کانون صنفی فرهنگیان خراسان،  در این باره چنین  می نویسد:

" ديروز94/1/9 به دعوت همكاران فرهنگي سبزوارهمراه بادوستان كانون صنفي فرهنگيان تهران وكانون صنفي فرهنگيان خراسان وانجمن صنفي فرهنگيان تربت حيدريه جهت تاسيس كانون صنفي فرهنگيان سبزوار به ان شهررفتيم.ساعت 3بعد از ظهر به نيشابور نرسييده خبر رسيد كه نيروهاي امنيتي درب مسجدقزي ها كه از طرف هيئت موئسس اجاره شده بود بسته اند ومعلمان جلو مسجد جمع هستند.

ساعت 4/5كه به محل رسيديم با ورودما ،تمام معلمان دايره اي تشكيل دادند.گفتم:دايره تشكيل داده ايدكه با بستن مسجد فاتحه بخوانيد؟همه به كار نيروها ي امنيتي خنديديم.به پيشنهاد دوستان جهت پذيرايي ازما به پارك شهدائ گمنام رفتيم. نيروهاي امنيتي هم دور وبر كه ما چه كار خواهيم كرد .بعد از صحبت هاي مدعووين وميزبانان پيشنهاد شد علارغم اينكه در اين مدت تعداد زيادي از همكاران رفته ويا به اينجا نيامده اند شما هيئت مديره ي موقت تشكيل دهيد. مورد موافقت قرار گرفت وانتخابات برگزار و7نفر هيئت مديره ي موقت انتخاب شد .كه به معلمان گفتم شما بايد جلومسجد روي خاك مي نشستيد وانتخابات برگزار مي كرديد تا ميديد ابروي چه كساني يا نهادي ميرود.

فرمانداري ونيروهاي امنيتي و اموزش وپرورش وحراست اموزش وپرورش بهانه تراشي وسنگ اندازي كرده بودند. جالب است براي اينكه از خانمها هم باشد،خانمي هم كانديد شده بود، كه فورا از حراست اموزش وپروزش به خانم تلفني دستور امد كه كانديد نشود.

اقايان فرماندار ونيروهاي امنيتي واموزش وپرورش وحراستي هاي دولت تدبير واميد وحا كميت اصول گراي بي اصول، اگر براي شما مردم تره هم خورد نمي كنند بخاطر اينست كه حقوق ابتدايي قشر معلم مورد اعتماد ملت را حاضر نيستيد به رسميت بشناسيد ديگران پيشكش.معلماني كه همه شان ليسانس وبالاتر از ليسانس بودند. شما به معلمان اعتماد نداريد انوقت توقع داريد كه در مذاكرات هسته اي دنيا به شما اعتماد كند؟زهي خيال باطل، باد ميكاريد طوفان نه،سونامي درو ميكنيد .مبارك باشد".

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تلاشهای معلمان هم میهن برای تشکل و گرفتن حق خود از رژیم براستی ستودنی است.