آیا ممکن است ایران تجزیه شود؟

سیاست در ایران باید انتخاب کند. برابرحقوقی یا تجزیه. البته تجزیه به موافقت اربابان بستگی دارد. بدون اجازه ی آنها نمی شود کاری کرد.
نباید با حقوق ملیتها برای استقرار جمهوری فدرال ایران عناد ورزید. با انبارهای دینامیت خردمندانه نیست که بازی کرد.
اما دریغا که سرنوشت جهان را نه خرد بل همیشه جنون تعیین کرده است.هیچ بعید نیست که باز ایران گرفتاراین جنون و طاعون شود. به ویژه که نیم قرن است «خرد زنگ»زده است.

اقبال اقبالی 

ایران حتی در دوره سلطه ایلات نتنها تجزیه نشد، بلکه انقلاب مشروطه را خلق کرد و روند درهم آمیزی تباری، فرهنگی، قومی را سپری کرده و به جامعه ای شهروندی ارتقاء یافته است. بافت اجتماعی ایران کنونی تجزیه ناپذیر است و تجزیه یک کشور تاریخی - درهم تنیده اگر ناممکن نیاشد، لااقل به جنگهای 100 ساله و پاکسازی قومی - نژادی توسط پان ترکها و پان عربها نیاز دارد که این بسود هیچکس نیست!!! این تصور که ایران را چون پنیر روی سفره می توان آنرا راحت تقسیم کرد، بشدت نادرست و ساده لوحانه است.

ای کاش اقای حسین بر عزیز از عزیمتگاه شهروند این دهکده جهانی، شهروند متمدن ایرانی به جنبش های ارتجاعی - فئودالی مذهبی و قومی می نگریستند و به راه حل های سکولار دمکراتیک برای برون رفت از بحران کنونی ملی - منطقه ای نزدیک می شدند.
اتهام امپراطورمنشی به ملت ایران ناشی از آشنفتگی سیاسی و مخدوش نمودن مرز میان حکومتگران و حکومت شوندگان است. 

براستی مگر حکومت اسلامی خواسته ها و مطالبالت سیاسی، اجتماعی و تاریخی ملت ایران را نمایندگی می کند که پراتیک انسان ستیزانه، اسلام محورانه، ضد ملی و ایرانی ستیزانه آن به مردم نسبت داده میشود؟
این حکومت تنها لکه ننگی بر دامان ایران است که از نظر تاریخی - مذهبی به ملت ایران تحمیل شده است. تجاوز خمینی و خامنه ای (اسلامگرایان) به هستی ایران و ایرانیان، ادامه تجاوز تاریخی اسلامگرایان است که باید ریشه های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی سلطه گری، تجاوزگری، برتری طلبی و بیدادگری دینی، قومی و نژادی را سوزاند تا بستر آسایش، آرامش و زندگی متمدنانه ملت ایران فراهم گردد.

 رضا حسین بر

‫سپاسگزارم از اظهار نظر شما ، جناب اقبالی

‫من کاملا با شما هم عقیده هستم که جمهوری اسلامی یک نظام ضد ایرانی است و در صدد گسترش مذهب خود است. همین سیاست گسترش طلبانه موجب شده که قدرت های منطقه ای و جهانی احساس خطر کرده، در جستجوی دلایل هژمونی طلبی ایران بر آیند. از آنجا که جامعه جهانی شاهد تسلط جویی ایران در دو نظام پهلوی و اسلامی هستند به این نتیجه رسیده اند که بزرگی آن باعث داشتن قدرت زیاد و زیاده خواهی آن است. به همین دلیل، اگر آن را کوچک کنند، قدرت هژمونی طلبی و بر تری طلبی را در خاورمیانه نخواهد داشت. و بدینوسیله، خواهند توانست از نقش بحران سازی آن جلوگیری کنند.

به همین دلیل، اگر آن را کوچک کنند، قدرت هژمونی طلبی و بر تری طلبی را در خاورمیانه نخواهد داشت. و بدینوسیله، خواهند توانست از نقش بحران سازی آن جلوگیری کنند. 
‫اما، این نظر شما که جامعه ایران به مرحله شهروندی رسیده است، جای تردید است. همین چندی پیش وقتی که مردمان منطقه شما، یعنی چار محال و بختیاری، به علت توهین به انها، قیام کردند مردمان دیگر ایران از انها پشتببانی نکردند.

‫این یک واقعیت مشهور است که علت تجزیه کشورها عدم تقسیم قدرت در میان مردم و مناطق مختلف آن است.انحصار قدرت بدست یک گروه کوچک و طرد اکثریت مردمان ایران، باعث مجبور کردن انها به جدایی است. هیچ فرزندی کتک خوردن شبابه روزی خود راز دست یک پدر ظالم و دیوانه تا مدتی طولانی تحمل نمی کند.
‫حالا که ایران تبدیل به یک خطر بزرگ برای همسایگان شده و در تمام ممالک، شیعه ها را بر علیه کشور های خود شان، به عنوان اسلحه بکار می برد، همسایگان چه کار باید بکنند؟
‫بنا بر این، جمهوری اسلامی شرایط داخلی و خارجی را برای اضمحلال ایران فراهم کرده است.

peerooz 

از کسی که ضرب هوشی را با عوامل دیگر قاطی کرده و مقالاتی را که به تصدیق خود آنها برای سرگرمی نوشته شده است را به عنوان تحقیقات علمی قالب کند انتظاری جز این نمیرود که در زمان و مکان گم شده و همه چیز را وارونه ببیند. میفرمایند " به همین دلیل، اگر آن را کوچک کنند، قدرت هژمونی طلبی و بر تری طلبی را در خاورمیانه نخواهد داشت. و بدینوسیله، خواهند توانست از نقش بحران سازی آن جلوگیری کنند.". آیا یوگسلاوی هم " قدرت هژمونی طلبی و بر تری طلبی ......و نقش بحران سازی..." داشت ؟

امپراتوری" کوچک " میراث خوار انگلوساکسون به همراهی کانادا و استرالیا و اتحادیه اروپا و ناتو از آن سر دنیا همراه با نوکران مرتجع عرب و ترکیه بحران عظیم کنونی, در دنباله بحران های قبلی در خاورمیانه را بوجود آورده است تا کشور " بزرگ " ایران را تجزیه و به اندازه خود! بکند.

اگر واقعا درک موضوع از نظر ایشان چنین است وای بحال ایران گلوبال که در اشاعه این نظریات شریک است و اینرا جدی میگویم. آزادی بیان شامل هر مزخرفاتی نمیشود. " چشم باز و گوش باز و این عمی؟". اصل تفرقه انداز و حکومت کن امپراتوری مفخم بریتانیا کجا رفت؟ یک چیزی بفرمائید که بگنجد.

 

آ.ائلیار

با راکت های معروف دهه های اخیر GJD نه تنها ایران، بل هر کشوری را که اربابان جهان بخواهند تجزیه میکنند.
درست است که این کار به راحتی تقسیم کره سرسفره نیست ولی حداقل به راحتی محو یوگسلاوی هست.
براین اساس است که «لابی های مرتجع و وابسته »به اربابان جهانی، اینجا و آنجا به دنبال افرادی از این و آن گنگره موس-موس میکنند. تا امکان تهیه ی راکت های یاد شده را فراهم کنند.

البته این راکتها در جایی کاربرد دارند که جامعه «چند ملیتی باشد و تحت تبعیض های گوناگون». مثل ایران و یوگسلاوی و سوریه و غیره. و آماده برای گذشتن از رودخانه های «خون».

GJD کوتاه شده ی «گروه سازی-جنگ داخلی-دخالت خارجی» است. امروزی شده ی همان فرمول قدیمی «اختلاف بیانذار-حکومت کن» است. که کهنه شده است و وضعیت را دقیق بیان نمی کند.

راه خنثی سازی این راکتها « پذیرش حقوق ملیتهای مختلف و اجرای برابری و فدرالیسم» است.

یا کوتاه «حقوق برابر-فدرالیسم HBF»است.

سیاست در ایران باید انتخاب کند. برابرحقوقی یا تجزیه. البته تجزیه به موافقت اربابان بستگی دارد. بدون اجازه ی آنها نمی شود کاری کرد.

اینکه جنگ طلبان جهانی تشنه ی نفت ایران در وضعیت «مناسب» اقدام به پرتاب راکتهای مذکور نمایند احتمالش زیاد است.
به نظر من نباید با حقوق ملیتها برای استقرار جمهوری فدرال ایران عناد ورزید. با انبارهای دینامیت خردمندانه نیست بازی کرد.

اما دریغا که سرنوشت جهان را نه خرد بل همیشه جنون تعیین کرده است.هیچ بعید نیست که باز ایران گرفتاراین جنون و طاعون شود. به ویژه که نیم قرن است «خرد زنگ»زده است.

 

برگرفته از: 
کامنتهای ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا اقبال اقبالی که اینچنین در عالم خوش خیالی برای بقا و محفوظ ماندن ایران از تجزیه شدن و سلطه اقلیت فارس بر اکثریت ملل غیر فارس و دربند و زیر سلطه و اسارت نگه داشتن ملل تحت ستم ملی اقلیت حاکم فارس اینقدر مطمین هستید. باید خدمتتان عرض و یاد آوری نمایم که همین انقلاب مشروطیت را نیز همان تورکان آذربایجان که شما طبق عادت وکالت همیشگی و خودخواهانه ایلات می نامید کردند و در مقابل دیکتاتوری و ظلم و ستم حاکمیت ایستادند و با تفکر اینکه مجالس ایالتی و ولایتی در هر منطقه جغرافیایی ایجاد خواهد‌شد و ملل در ممالک محروسه قاجار به حقوق خود خواهند رسید انقلاب نمودند اما متاسفانه انگلیس این جهانخوار بزرگ و استعمارگر پیر برای اینکه این ملل و منطقه جغرافیایی آنها را تحت اسارت و اختیار خود برآورد و داشته باشد فرد جنایتکار و دیکتاتوری به نام رضا قلدر میر پنج را که مهتر اسبها انگلیسیها در سفارت انگلستان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا زمانی که اسم کورش کبیر شاه شاهان بحق امدادهای غیبی در ایران بر زبان ها جاری است و از ثمرات آن ایران متمدن به حق خداوند نبارک و تعالی انشاالله از کنز کنازان و شر شیاطین شرق و غرب محفوظ خواهد ماند. زبان شیرین فارسی مایه وحدت امت سلامی شیعه اثناالعشری فارس است. و فرهنگ شاهنامه ، آقای فردوسی مایه تمدن و افتخار و عظمت علم و دانش صنعت و تکنولوژی ایرانیان و سربلندی یانوان کشور است. بحق حضرت آقا امام زمان و امداد های غیبی ایران و تمدنش پاینده شود. شمشیر دولیه آقا امام زمان نگهبان ایران و زبان شیرین فارسی است. انشا الله!

تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

‫تا کنون ترکیه، پاکستان، افغانستان و مالزی و ۲۰ کشور عربی از ایتلاف عربستان سعودی بر علیه ایران حمایت کرده‌اند. احتمال دارد که این ایتلاف برای حفظ تمامیت ارضی و شهروندان خود تبدیل به یک اتحادیه بزرگ و دایمی بشود. در انصورت توازن قوا به شدت به ضرر ایران تغییر میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا زمانیکه حضرت آقا آیت الله سید علی خامنه ای صلوات الله علیه و صلم و امداد های غیبی وجود دارد ایران تجزیه نمیشه. چون حضرت آقا (عج الله تعالا فرجه هو شریف ) نگهدار ایران است. از این جهت خیالتان راحت باشد. امداد های غیبی حافظ و نگهبان ایران است. از این جهت غمی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" تو مو میبینی و من پیچش مو - تو ابرو, من اشارت های ابرو ". پیچش مو در این مقالات و اشاره های ابرو شاید بنظر جزئی بیاید ولی " تفاوت از زمین تا آسمان است ". معمولا من چون خود را عقل کل نمیدانم, شرکت در گفتگو ها بیشتر برای آنست که بگویم غذا شور و از اعتدال خارج شده است. اولین کامنت من در پای مقاله یا ویدو " ‫آیا ایران را تجزیه میکنند؟ برنامه ای از رضا حسین بر" بود که با تاخیر یکی دو روزه ( بنظر من ) منتشر شد که علت آنرا نمیدانم. در ضمن این کامنت در جای دیگر در مقاله " آیا ممکن است ایران تجزیه شود؟ " ظاهر گردید که بکلی مفهوم و منظور آن با مقاله اول متفاوت است و این به جان مسئله بر میگردد که آیا ایران را تجزیه " میکنند " و یا خود تجزیه " میشود ". و این مهمترین دلیل من برای عدم تمایل به شرکت در این گفتگو هاست زیرا نمیدانم منظور از کامنت ها, تجزیه کردن و یا تجزیه شدن است. به آنها که منکر تجزیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توده های مردم بر اساس تفاوتهای فردی و جمعی انرژی عظیمی را در طی سالها و حتی قرنها همزیستی در درون فردشان و یا اجتماعشان ذخیره می سازند. این یک اصل علمیست که انرژی و ثبات رابطه معکوس با هم دارند. درایت لازمه برای تخلیه این انرژی با کمترین ضایعات ممکنه هنوز به منطقه خاورمیانه با نگذاشته و حتی روشنفکران این منطقه بغایت عقب مانده ........ اصرار دارند وظیفه چاشنی انفجار را بعهده گیرند. چکهای حاکم متمدن و دوراندیش چکسلواکی سابق , با قبول حق تعیین سرنوشت ملت اسلواکی, با برگذاری یک رفراندوم قانونی, بدون خونریزی و با کمترین ضایعات مانع از سیل خروشان کینه و نفرت چندین دهه ای ذخیره شده پشت سدی به عظمت یک ملت گردیدند. اما صربهای حاکم و دولت کمونیستی میلوشویچ در یوکسلاوی سابق با کشتار غیر صربها و تجاوز سیستماتیک به زنان آنها -با نیت ایجاد تجانس ائتنیکی -
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه:
سه نوع سیاست موجود:
در جهان سیاست سه نوع سیاست متضاد پیش برده میشود:
1- ساست ماکیاولی- که هدف وسیله را توجیه میکند.(مانند:حکومت ایران-عربستان-داعش-و...)
2- سیاست انسانی با شاقول اشک و لبخند کودکان (جنبشهای مدنی-دموکراتها و سوسیالیستها-مردمان ستمکش و...)
3- سیاست «ماکیاولی-انسانی). ترکیب دو سیاست بالا در حرف و تبلیغات-درعمل منهای برخی چیزها همان راه سیاست ماکیاولی ست. (اروپا و همپیمانان و...)
ضرورت دارد جبهه ی خود را مشخص کرد و از درستی سیاست خود دفاع نمود. باید نشان بدهی کجا ایستاده ای. از منافع کدام جبهه دفاع میکنی. کسی که شهامت اعلام جبهه ی خود را ندارد باید گفت هنوز کودک سیاسی ست. بهتر است دنبال کارخود برود.و بازیهای کودکانه را تکرار نکند.

تعیین جبهه به این معنا نیست که از دست مار به اژدها پناه بری. یا از دست اژدها به مار. نه این خردمندانه نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من برای آقای تبریزی نام متاسفم که توهین کردن به زبان مادری ملل غیرفارس را پیشه خودش ساخته هست .
با دیدن اعمال و گفتار این اقایان بنده علاقمند به دین اسلام می شوم که اینان ضد آن هستند .
اقا تبریزی بودن شما و اقبالی ها سرمایه هست برای حکومت فعلی .
همانطور که در عراق مردم سنی از دست نوری مالکی به مصیبت های تروریست های داعش راضی شدند مردم فعلی ایران از عاقبت شوم گرفتار شدن به سلطه امثال شما ها به احمدی نژاد ها راضی هستند .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه ی کامنت:
سیاست رایج:
سیاست رایج سیاست ماکیاولی ست. یعنی «برای رسیدن به هدف انجام هرکاری مجاز است.» یا به عبارت دیگر هدف وسیله را توجیه میکند. و ساده و عامیانه یعنی اینکه« برای رسیدن به هرهدفی باید هر گهی را خورد».
جهان سیاست موجود با این فرمول گهی عمل میکند. که ضد انسانی ست.
متضاد آن سیاست «رسیدن به اهداف انسانی ابزار مناسب با هدف انسانی را » پیشنهاد میکند. و میگوید هدف انسانی وسیله ی انسانی لازم دارد نه هر وسیله ای را.
اگر این چیزها درک شود دیگر کسی نمی آید برای طرح هدف خود زبان و فرهنگ دیگری را مسخره کند یا با اتهام به چپ و غیر چپ از «زبان خاله و عمه» حرف بزند و یا جنایت نقض حقوق را توجیه کند. برای رسیدن به هدف خود -هدف را مطرح میکند و ابزار انسانی میجوید. و موضوع را به بحث میگذارد. دیگر شارلاتانیسم راه نمیاندازد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه:
سیاست درست:
ترازو-شاقول-سنگ محک،ودرکل،معیار«درستی ونادرستی» سیاست درجامعه ی ما «اشک و لبخند کودکان ایران»است. با جرئت گامی به پیش میگذارم که نه تنها درایران بل جتی در سطح جهانی نیز این شاقول و تراز و معیار درستی و نادرستی سیاست است.
یکبارنوشته ام، هرجا اشکی برگونه ی کودکی بنشیند باید دانست که به خطا رفته ایم. و برعکس هرجا لبخند و شادی کودکان را فراهم کنیم باید بدانیم که راهمان درست است.
براین اساس «تانک سرکوب» و یا « جدایی» که از میان خون و خرابه و از روی نعشها میگذرد و هیچ کودکی را شاد نمی کند راهی به غایت نادرست و خطاست.
اما موافقت با برابری حقوقی، اداره ی همگانی جامعه و کشور،رعایت حقوق همه ی ملیتها نه تنها اشکی برگونه ی هیچ کودی نمیگذارد بل لبخند و شادی درچهره ی آنان میافریند. چرا که این تأمین و رعایت حقوق خود آنان و والدین و همه ی انسانهای جامعه ی ماست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی نمی شود ملتی را با ترساندن در کنار هم نگه داشت، این یک واقعیت تاریخی است، کسی که خربزه می خورد پا لرزش هم می نشیند، همانگونه که تمامیت ارضی مرزهای پر گهر اتحاد حماهیر شوروی از هم پاشید، ایران هم به همان سرنوشت دچار خواهد شد و هیچ راه گریزی هم از آن نیست، این چاهی است که صد سال پیش با نابود کردن و انکار موجودیت دیگر ملل توسط پانفارسیسم با ابتکار رضا شاه، کنده شده است و با تحقیر دیگر ملل با اصطلاحاتی مثل زبان مادری، زبان پدری، زبان عمه ای و زبان خاله ای نمی شود، خواست بر حق آنان را بباد مسخره گرفت و اگر کسی اشتباهاّ بجای باشندگان، حظار بنویسد مثل اینکه گناه کبیره مرتکب شده، فریاد وا مصیبتا به هوا می رود که ای وای مواظب باشید که با این کارها، زبان شیرین فارسی، شیرینی خود را از دست می دهد
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سررا نباید مثل کبک تو برف کرد و گفت «همه چیزدرست است». نه خیر. تو سرطان داری. اگر معالجه نشوی می میری.
بعضی ها مانند شاه و شیخ دچار هستریزی چپ ستیزی شده اند. یا حقوق ستیزی. به جای اینکه در اندیشه ی معالجه سرطان جامعه ی خود باشند. بله حزب توده،فدائیان، و دیگر چپها به شاه و شیخ و طرفدان آنها، به افراد حکومتی و غیر حکومتی گفتند،زندان و اعدام شان را تحمل کردند، که خانم و آقاجان شما سرطان دارید باید معالجه بشوید اما کسی گوشش به سخن نبود و مثل کبک سر در برف کردند؛ و عقلشان از زبان «عمه خاله»، از «زبان شیرین فارسی»، از کوروش و داریوش ، از خمینسم بالاتر نرفت.

«تبعیض » یا به عبارت دیگر«نابرابری حقوقی» یا « نقض حقوق ملیتهای مختلف»، یا «محرومت از حقوق ملی» سرطان کهنه ی جامعه ی ماست. علاج اش نکنی، سردربرف کنی و تنها با عقب خود سرطان را ببینی «مرده» ای. همانطور که دوشاه مردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" دل من خون شد در آرزوی فهم درست - ای جگر نوبت توست " بهار. جناب سازاخ لطفا بنده را وارد گود نکنید. عرض بنده این بود که جناب حسین بر یا قادر به دیدن سربزرگ زیر لحاف نیستند و یا برای رسیدن به مقصود تجاهل میفرمایند. فرمایشات شما ربطی به کامنت های من ندارد. منظور من رابطه گ....با شقیقه است. به گمانم آنچه خواهد شد هم به دست من و شما نیست ولی امکان آلت دست شدن زیاد است. بعد از هفت هزار سال و پس از قرنها جنگ و خونریزی و کودتا, ملت مصر برای حکومت ملت بر ملت انقلاب کرد و در عرض چند ماه با خونریزی او را بجایی برگرداندند که باید باشد و بر زنجیر ها هم افزودند. فاعتبروا یا اولی الابصار. زمانی که سکولار و مذهبی هریک ساز خود را بزنند نتیجه همین است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران مدتهاست که تجزیه شده است. شرایط الان مثل این هست که زندگی مشترک یک زن و مرد متلاشی شده و آنها فقط به خاطر بچه هایشان مجبورند مدتی باهمدیگر زندگی بکنند و در موقعی مناسب دنبال طلاق قانونی بروند. فهمیدن این شرایط برای کسانی که در خارج از ایران زندگی میکننند, دشوار است. تنها یک مورد را من خدمتتان عرض بکنم. پرچم ایران را در آذربایجان جنوبی پایین می آورند و به جایش بیرق آذربایجان را بلند میکنند. پرچم ایران قرار بود نماد اتحاد ملل مختلف ایران باشد!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران بخودی خود تجزیه نخواهد شد بلکه وجود تئوری تجزیه ایران توسط دولت سابق شوروی و اجرا ان توسط حزب توده به عنوان عنوان بخشی از برنامه سایسی حزب بیش از 70 سال است که معتبر است.حزب توده و همه چپها با عنوان کردن مسئله خلقهای تحت ستم در خدمت تجزیه ایران قرار دارند. اخوند و نظام اسلامی اساسن خود را ایرانی نمیدانند و ایرادی بر اخوند نیست. جالب است که در باره تجزیه قومی اخوند و غرب و اسرائیل و چپهاو خود تجزیه طلبان در این باره توافق ضمنی دارند. حزب توده برای جلوگیری از جنگ داخلی باید این نظریه ضد ایرانی را از برنامه حزبی خود
دو جریان تجزیه طلب در دوران جنگ دوم بر اساس همین نظریه خلقهای تحت ستم وارد کار زار شدند.
البته حز ب توده و فدائیان از حق سکوت خود در این باره استفاده میکنند ونظری نمیدهند ولی تاریخ ایران این ضربه تاریخی چپ را فراموش نخواهد کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ثبریزی و پیروز عزیز از قدیم گفتند دوری، دوستی می آورد، سازندگان از ساختن و ما و هم از شنیدن جوکهای تکراری یه ترکه بود خسته شدیم و وقتش رسیده، تا مسآله به جاهای باریک نکشیده این ملتها از همدیگر فاصله بگیرند، این به نفع ملت فارس و ملت ترک و دیگر ملتها است، ما هم برویم بودجه آموزش را در آذربایجان جنوبی صرف آموزش زبان مادری خودمان بکنیم و شماها هم زیاد نگران ما نباشید به شما ها هم قول می دهیم که اگر موفق نشدیم وطن خود را اداره کنیم، دوباره برمی گردیم داخل مرزهای پر گوهر و به زیارت کورش می رویم و ٢٤ ساعته شاهنامه می خوانیم و هر چه جوک برای ترکها تعریف کردند ما هم همراه آنها قاه قاه بخندیم،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینکه چون ایران مشکلات داخلی خود را دارد, نتیجه گرفته شود که این مشکلات عامل " بحران زایی " ناحیه بوده و از ما بهتران آن سر دنیا باید آنرا " تجزیه " و کوچک کنند تا بحران پایان یابد و این همه تخریب از افغانستان تا لیبی نادیده گرفته شود - که هیچ یک از آنها ربطی به مشکلات داخلی ایران ندارد - فقط در ذهن یک پزشک لندن نشین میگنجد. بازهم میگویم که در دنیای مجازی فارسی صد ها و شاید هزاران وبلاگ وجود دارد که اندکی هم پیروان خود را دارند و هرچه دل تنگشان میخواهد میگویند. این آزادی بیان است و اشکالی ندارد. اشکال سایت ایران گلوبال اینست که ریش و قیچی را بدست کسی بدهد که خود بگوید و خود بخندد و خود منتشر کند و خود کامنت های دلخواه را در زیر مقاله خود منتشر نماید. یک جای این معادله معیوب است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان تعجب میکنند، که چرا فرد تبریزی نامی، هر...... که به ذهنش میرسد، به بهانه رد حقوق زبان مادری ملل ساکن ایران، نثار 55.000.000 مردم غیر فارس میکند؟ آیا مدیریت سایت با افکار او موافق است که مدام به وی اجازه نشر چنین حرفهای ... را میدهد. آیا .... آقای تبریزی آنقدر کور و ضایع شده است، که واقعیت های اسفبار موجود را در جامعه جهنم ایران را نمی بیند، که چنین افکار مطرود و دیکتاتور منش خود را به راحتی در این سایت نشر میدهد؟ و جوّ سیاسی را و بحث منطقی را مغشوش و مسموم میکند؟!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاجان ایران برای چهار دلیل محکم و استوار بی چون و چرا تجزیه خواهد شد! نخستین دلیل محکم و استوار زبان مادری است! دومین دلیل محکم و استوار زبان پدری است! سومین دلیل محکم و استوار زبان عمه ای است! و چهارمین دلیل محکم و استوار زبان خاله ای است! آیا با دلایلی به این روشنی باز هم می توان در تجزیه ایران شک کرد؟! البته درباره دلایلی این چنین محکم و استوار که نشان می دهند ایران به هفتاد هزار کشور تجزیه خواهد شد کسانی که در اروپا و آمریکا نشسته اند و از بس خورده و نوشیده اند که از سیری دارند می ترکند پیاپی می گویند و می نویسند! چنان که درباره زبان حال چنین کسانی سراینده ای این چنین سروده است: ( گارسون بیار باده که شامپاینم آرزوست / ویسکی پس از مرغ و فسنجانم آرزوست! ) http://www.iranglobal.info/node/42737

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر میکنم منظور شما از تجزیه همانا استقلال سیاسی ملل تحت ستم است و گرنه اگر از تجزیه منظورتان جدائی است آنوقت باید بگویم که این تجزیه بعد از اهانت و توهین روزنامه ایران به ملت ترک آذربایجان و حمایت مرگز گرایان از این توهین بشدت در حال تکوین است و هر روز که پیش میرود این جدائی بیشتر میشود و سیاست دولت در رابطه با زلزله قره داغ و دریاچه اورمیه باعث شده که این جدائی وجه اجتماعی بخود گرفته و اعاحات اجتماعی وسیعی را در بر به گیرد. و اینکه که گفته میشود که « ایران حتی در دوره سلطه ایلات نتنها تجزیه نشد، و بافت اجتماعی ایران کنونی تجزیه ناپذیر است» یک خیال خام است اولا در قبل از روی کار آمدن رضا میر پنجه این همه ظلم و ستم بر علیه ملل غیر فارس روا نمیشد ثانیا این همه آگاهی ملی در ملل غیر فارس وجود نداشت .امروز عصر آگاهی ملل تحت ستم است برای نمونه رشد نیرو در ملل غیر فارس و این همه جدائی و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مهم نیست که کسی در نتیجه اختلال روانی نظر و عقیده خود را " حقیقت " بداند؛ تاریخ پر است از بیماران روانی که خود را پیامبر میدانستند. مهم اینست که کسی مانند ایران گلوبال این عقاید را جدی گرفته و منتشر کند. در پنجاه شصت سال اخیر عقاب امپراتوری انگلوساکسون امریکا بر خاور میانه سایه افکنده و بحران پس از بحران را به وجود آورده است. تنها در جنگ اول خلیج فارس به نقل از ویکیپدیا تعداد نیروی مهاجم به خاور میانه چنین بود : ,... ۹۵۶,۰۰۰ که ۷۰۰,۰۰۰ آنها پرسنل آمریکایی منجمله ۵۴۵,۰۰۰ سرباز بود. یعنی بیش از نیم میلیون سرباز از آن سوی دنیا به ناحیه آورده شده بود. بقیه قضایا را همه میدانند. اگر کسی این اقدامات را " بحران انگیز" نداند و نادیده بگیرد, یک چیزی یک جایی معیوب است و به عهده بزرگواران سایت ایران گلوبال است که
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اشاره به چند نکته در نظرات آقای حسین بر عزیز؛
1- در مورد اشاره به "مردمان منطقه شما، یعنی چار محال و بختیاری" اندکی کم لطفی صورت گرفته است. اگر از منظر قومی به "منطقه ما" نگاه کنید از زرد کوه تا کرانه های خلیج فارس منطقه بختیاری است و بیشترین واکنش ها در خورستان صورت گرفته است.
جغرافیا و سکونت بختیاری‌ها در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و قسمتهایی از لرستان است. بنابراین در تقسیمات ارضی نسبت به بختیاری ها کم لطفی نکنید؛ گرچه پیامد تحولات 100 ساله گذشته به اضمحلال مناسبات عشیرتی انجامیده و این مردم، شهروندان ایرانی استانهای خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان هستند که همواره بر الویت ایرانی بودن خود تاکید داشته و دارند.
منظور از این سخن نه تعیین مرز برای بختیاری بلکه نشان دادن فقدان امکان مرزکشی قومی در کشور و توجه به نتایج فاجعه بار ان می باشد.