پاپ فرانسیس از بیانیه مشترک تمجید کرد - Reuters

https://iranglobal.info/sites/default/files/1567922_1024x576_h264_hq.mp4
انتشار از: