تسلیم ننگین هسته ای رژیم جمهوری اسلامی، حسن داعی

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اگر کسی بخواهد شاهکار سفسطه را ببیند باید این ویدئو را نگاه کند. جناب داعی به درستی میفرمایند که بهترین راه اینست که ایران بساط انرژی هسته ای را کاملا برچیند. یعنی اینکه قادر به تولید چیز قابل توجهی نباشد. سپس میفرمایند که طبق این بیانیه یا تفاهم ایران فقط ۶۰۰۰ -۵۰۰۰ سانتریفوژ مدل اولیه که فقط در موزه ها یافت میشود خواهد داشت و این به عنوان برد - برد به ملت فروخته شده است در حالی که برای تولید یک بمب به ۶۰,۰۰۰ سانتریفوژ جدید احتیاج است و تا ایران این ۵۰۰۰ سانتریفوژ را از بین نبرد تحریم ها کاملا برداشته نمیشود. ابلهی مانند من میداند که با ۵۰۰۰ سانتریفوژ قراضه کسی نمیتواند بمب اتمی در آشپزخانه بسازد. آیا امریکا و اروپا اینرا نمیداند؟ و نمیدانند که این را رژیم فقط جهت حفظ آبرو پذیرفته و در حقیقت خلع سلاح کامل است؟ و اوباما هنوز نمیتواند این معامله را به کسانی که در پی محو ایرانند بفروشد؟ و
عدم انتشار شده: 
false