آغاز به‌کار کنگره 14 فدائیان خلق ایران (اکثریت)

این کنگره که 3 روز ادامه خواهد یافت، برخی مسائل درونی سازمان، مسائل سياسی، روندهای جديد در خاورميانه، پروژه وحدت چپ و سیر بعدی آن، رسیدگی به تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه و همچنین انتخاب شورای مرکزی و دیگر ارگانهای سازمانی را در دستور کار خود دارد.

 

چهاردهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) صبح امروز 9 مارس 2015 برابر با 20 فروردین 1394 کار خود را آغاز کرد.

پس از انتخاب هیات رئیسه، ابتدا درباره اعضای سازمان که در سالهای اخیر درگذشته بودند صحبت و یاد آنها گرامی داشته شد و سپس با یک دقیق سکوت ادامه یافت.

در کنگره، علاوه بر اعضای سازمان، مهمانانی نیز از اپوزیسیون ایرانی و نمایندگانی از احزاب خارجی ترقیخواه شرکت دارند. از خصوصیات کنگره‌های این سازمان، شرکت فعال مهمانان در بحث‌های جاری است.

این کنگره که 3 روز ادامه خواهد یافت، برخی مسائل درونی سازمان، مسائل سياسی، روندهای جديد در خاورميانه، پروژه وحدت چپ و سیر بعدی آن، رسیدگی به تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه و همچنین انتخاب شورای مرکزی و دیگر ارگانهای سازمانی را در دستور کار خود دارد.

از ساعت 20 روز اول، 9 مارس میزگردی پيرامون "روندهای جديد در خاورميانه" با شرکت افراد صاحب نظر برگزار خواهد شد.

صبح روز اول به مسائل درونی سازمان اختصاص دارد که بدون حضور مهمانان و خبرنگاران برگزار می‌شود.

جریان کنگره از ساعت 14 روز اول تا پایان روز دوم، مستقیما از پالتاک پخش می‌شود و شرکت در آن برای همگان آزاد است.

آدرس پالتاک:

 

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

  Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.