زنان ایران در مجلس؛ تنها سه درصد از کل نمایندگان!

بر اساس تحقیقات اخیر (۲۰۱۵) که در روزنامه واشنگتن پست نیز بازتاب یافت، صرف حضور کمی زنان در مناصب حکومتی، دولتی، قضایی و نمایندگی تاثیر خود را بر بهبود وضعیت زنان در جامعه می گذارد و باعث تهیه و تصویب شدن قوانینی که منافع زنان را حفاظت می کنند می گردد.

در سال ۱۸۹۳ نیوزلند اولین کشوری لقب گرفت که به زنان بالغ حق رأی داد. آنها حق انتخاب کردن را به زنان دادند ولی تا سال ۱۹۱۹ زنان حق انتخاب شدن و نامزدی در انتخابات می دهند.
اتحادیه بین المجالس گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد زیر یک پنجم از تعداد کل نمایندگان مجلس جهان زنان هستند.
رواندا تنها کشور جهان است که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس آن را زنان تسخیر کرده اند. این کشور ۲۴ کرسی از تعداد ۸۰ کرسی نمایندگی مجلس را برای زنان در نظر گرفته است اما در آخرین انتخابات این کشور، زنان به غیر از این ۲۴ کرسی، ۲۱ صندلی دیگر نمایندگی مجلس را به دست آورده اند؛ هنگامی که هر دو جنس میی توانستند آزادانه برای کسب ۵۶ کرسی دیگر تلاش کنند.
متضاد با این، در ایران زنان فقط ۸ کرسی نمایندگی مجلس قانونگذاری (مجلس عوام یا همان مجلس پائین تر از مجلس خبرگان یا به عبارت دیگر Iran's ‎Lower House) را در دست دارند.

لیست برخی از کشورها و درصد اشغال کرسی های مجلس این کشورها توسط زنان در پی می آید؛ با این توضیح که متوسط جهانی بیست درصد است(آمار ۲۰۱۱ جهانی):

کشور/تعداد زنان نماینده/درصد از کل
رواندا: ۴۵ کرسی / ۵۶٪
سوئد: ۱۵۷ کرسی / ۴۵٪
آفریقای جنوبی: ۱۷۸ کرسی / ۴۴٪
آرژانتین: ۹۹ کرسی / ۳۹٪
آلمان: ۲۰۴ کرسی / ۳۲٪
مکزیک: ۱۳۱ کرسی / ۲۶٪
عراق: ۸۲ کرسی / ۲۵٪
امارات متحده عربی: ۹ کرسی / ۲۳ درصد
کانادا: ۶۸ کرسی / ۲۲٪

چین: ۶۳۷ کرسی / ۲۱٪
فرانسه: ۱۰۹ کرسی / ۲۰٪
آمریکا: ۷۳ کرسی / ۱۸٪
ژاپن: ۵۴ کرسی / ۱۱٪
و دست آخر ایران: ۸ کرسی / ۳٪ !
(آمار ایران در مجلس فعلی-مجلس نهم: ۹ نفر!)

گفتنی است که بر اساس تحقیقات اخیر (۲۰۱۵) که در روزنامه واشنگتن پست نیز بازتاب یافت، صرف حضور کمی زنان در مناصب حکومتی، دولتی، قضایی و نمایندگی تاثیر خود را بر بهبود وضعیت زنان در جامعه می گذارد و باعث تهیه و تصویب شدن قوانینی که منافع زنان را حفاظت می کنند می گردد.
گفتنی است پاکستان سهم بیست درصدی حضور زنان در مجلس کشور خود را تصویب کرده و این سهم را تثبیت کرده است. چنین اقدامی اما با درصد های بیشتر در افغانستان، کشورهای اروپایی و... نیز دنبال می شود.
سهم زنان نماینده از ادوار مجلس فقط ۵ درصد بوده و ایران رتبه ۱۴۱ جهان را در سال ۲۰۱۴ در این زمینه کسب کرده است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.