میزگرد: عبداله مهتدی، فرزانه روستایی، سیامک سلطانی، مهدی فتاپور

میزگرد سیاسی درباره مهمترین مسائل روز سیاسی با شرکت عبداله مهتدی دبیر اول کومله، فرزانه روستایی تحلیل گر سیاسی، سیامک سلطانی از سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و مهدی فتاپور از جمهوری خواهان دمکرات در کنگره 14 سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)میزگرد

پرسش و پاسخهای میزگرد

 

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله ، جلسه ی خوبی بود اما و اما. و صد اما!
0- از قرار معلوم موضوع صحبت «تحولات منطقه و از جمله مسئله بنیادگرایی » بود:اما برای چه چیز؟ معلوم نبود!
مگر قرار بود برای چیزی هم باشد؟ نه قرار نبود. میخواستند همینجوری صحبت کنند و بروند!

1- سخنرانها هر کدام تحلیل خود را دادند. اما «تز» متن صحبت معلوم نبود-و معلوم هم نشد.
پرسیدنی ست این متن ها برای اثبات «کدام تزها» بودند؟ نه سخنران به فکر تز خود بود و نه شنوندگان!

2- هر سخنران یک صفحه پازل باخود آورده بود و به شنوندگان نشان داد که چه جوری آنها را می چیند.
و از اینکه چید و تمام شد چه نتیجه ای گرفت -برای چه چیز- معلوم نشد. اصلا مسئله این نبود.
مسئله «پازل بازی» بود.

3- قانونمندی اصلی-فرعی تحولات منطقه چه بود؟ استراتژیهای اصلی و فرعی؟
4- از مشکلات تنها بنیادگرایی مطرح شد. مشکل عدم دموکراسی غایب بود!

تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گویا آقای مهدی فتاپور در میزگرد سیاسی از سوی جمهوریخواهان شرکت کرده بودند. همانگونه که مشاهده می کنید، این یک میزگرد سیاسی بود که افرادی که عضو سازمان اکثریت نبودند هم در آن شرکت داشتند.
برای اطلاع شما، حتی من هم که عضو این سازمان نیستم در آن شرکت داشتم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش؟
اقای مهدی فتاپور از قرار اطلاع عضو سازمان فدائیان بود و یا هنوز هست .ایشان اکنون از سوی جمهوری خواهان سخن میگویند. اگر گنگره فدائیان است پس اقای فتاپور در این گنگره چه میکنند؟ یا شاید گنگره فدائیان و جمهوری خواهان است ؟
بی زحمت راهنمائی کننید با سپاس