پیام عبداله مهتدی به کنگره 14 فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیام عبداله مهتدی دبیر اول کومله به کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آخر سر معلوم نشد این آقا از ناسیونالیسم کرد حمایت میکند یا از ناسیونال شوونیسم پارس تحت عنوان ناسیونال سوسیالیسم روسی؟
عدم انتشار شده: 
false