بحث مسائل ملی-قومی در کنگره سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

این طرح 54 درصد آرا را به خود اختصاص داد ولی رای ممتنع نسبت به این سند نیز درصد بالایی داشت. به جهت اینکه مطابق اساسنامه سازمان، تصویب تغییرات برنامه‌ای باید حداقل 60 درصد آرا را داشته باشد، طرح بە تصویب نرسید. در ادامه، قراری به رای گذاشته شد کە بر اساس آن، کنگرە کار بیشتر بر روی طرح را به عهده شورای مرکزی آتی سازمان می‌گذاشت تا پس از تکمیل و تدقیق، به کنگره آتی ارائه شود. این قرار رای اکثریت بسیار بالا بە تصویب رسید.

در آغاز سومین روز کنگرە چهاردهم تغییرات پیشنهادی گروه کار ملی- قومی به بحث و بررسی گذاشته شد. تعدادی از شرکت کنندگان در کنگره مطرح کردند که برای بررسی و تصویب این تغییرات نیاز به کار کارشناسی بیشتر وجود دارد. پس از بحثث جدی، انجام تغییرات که تغییراتی برنامه‌ای بودند، به رای کنگره گذاشته شد. این طرح 54 درصد آرا را به خود اختصاص داد ولی رای ممتنع نسبت به این سند نیز درصد بالایی داشت. به جهت اینکه مطابق اساسنامه سازمان، تصویب تغییرات برنامه‌ای باید حداقل 60 درصد آرا را داشته باشد، طرح بە تصویب نرسید. در ادامه، قراری به رای گذاشته شد کە بر اساس آن، کنگرە کار بیشتر بر روی طرح را به عهده شورای مرکزی آتی سازمان می‌گذاشت تا پس از تکمیل و تدقیق، به کنگره آتی ارائه شود. این قرار رای اکثریت بسیار بالا بە تصویب رسید.

گزارش بهروز خلیق

 

توضیحات بهزاد کریمی

 

پرویز نویدی

 

محمود عبدی

 

محمدصادق اصغری

 

علی صمد

 

وهاب انصاری

 

دنا بابا احمدی

 

بهزاد کریمی

 

بیژن اقدسی

 

خالد حسن زاده

 

 

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... فدرالیسم دموکراتیک بدون مرزبندی های ناسیونالیستی در کشورهائی مانند آمریکا و آلمان و چین و فیلیپین و مکزیک و ..... کشورداری می شود و فدرالیسم در این کشورها هیچ پیوندی با ملیت و قومیت و نژاد و زبان و رنگ پوست و نیاکان ندارد! هم اکنون گردانندگان سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت اگر می خواهند هماهنگ با جهان و جهانیان گام بردارند باید از ناسیونالیسم و راهکارهای ناسیونالیستی دست شسته و بدانند که برنامه فدرالیسم سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت که برابر است با ماندن چهارچوب کشوری یکتا و برپائی فرمانروائی های ملیتی و قومیتی در آن کشور، اگر جنگ ها و کشت و کشتارهای ناسیونالیستی را در پی نداشته باشد راهی برای پا بر جا ماندن همیشگی ناسیونالیسم و کاشتن شکاف و کشمکش ناسیونالیستی تا مغز استخوان یک سرزمین است!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس از فروپاشی رژیم شوروی پیشین و رژیم های کشورهای پیمان ورشو پیشین مارکسیست ها سه گروه شدند، یک گروه همچنان باورمند به مارکسیسم کهن و کلاسیک ماندند، گروه دوم کسانی بودند که می گفتند با مارکسیسم کهن و کلاسیک رسیدن به سوسیالیسم ناشدنی است و مارکسیسم کهن و کلاسیک نیاز به ویرایش دارد، گروه سوم نیز کسانی بودند که از دیدگاه های مارکسیستی پسرفت کرده و در برنامه هایشان دیدگاه های سرمایه داری را گنجاندند، در فرهنگ واژگان سیاسی به کسانی که با پسرفت از مارکسیسم دیدگاه های سرمایه داری را در برنامه هایشان می گنجانند (رویزیونیست) گفته می شود، البته به فراوانی نیز دیده شده است که رویزیونیست ها برای مردم فریبی نام هائی مانند ویرایشگران مارکسیسم و بهسازان مارکسیسم را به روی خودشان گذاشته اند مانند خروشچف و هوادارانش در رژیم شوروی پیشین! تزهای رویزیونیستی خروشچف رفتن شوروی را به سوی سرمایه داری دولتی .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-دوستان ترک وعرب.ترکمن.کردفکرنکنید،من بااین سازمان ویاباسازمانهای سیاسی دیگرمخالفتی ژنتیکی ویاهستریک دارم، نه،ولی بااین تشکیلات عمری گذرانده وازجان ومال وامکانات.عمرم برای آنهامایه گذاشته ام.
این هایی که درسازمان های سیاسی تمامیت خواه باروشنفکران فارس همسنگربوده ازاینهاشناخت ندارند.روشنفکران این اتینیک وتمامیت خواهان این سازمان تمام داشته های ذهنی خودراباپرکردن مغزخودازنوشته های پان ایرانیست وشئونیسم فارس پرکرده اند.من بابچه های تشکیلات غرب دوست ورفت آمدخانوادگی داشتم تعدادی ازآنهادرزمان شاه ودرزمان جمهوری اسلامی زندانی بوده اند.ولی درموردحقوق ملیت هااینهاهیچ نگرش مثبت وعادلانه نداشته وندارند.
افکاراین دوستان رامیشودبانژادپرستان عریان دریک کف ترازوگذاشت. مااگربخواهیم نیروی چپ وسازمانی همچون فداییان داشته باشیم بایدتشکیلات دیگری باغیرفارس هابایدداشته باشیم.
کاملاسنتی وخودی چون اینها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من تمامی حرفهایی که در رابطه با مسئله ملی ملل غیر فارس گفته شده را با دقت گوش دادم همان طوری که در کامنتهای قبلی عنوان شده هنوز یک سازمانی که خود را طرفدار حق و حقوق میداند نمی تواند مواضع مشخص در رابطه با حقوق ملل غیر فارس ارائه دهد وحتی در بین اعضای این تشکیلات افرادی مثل آقای بیژن اقدسی حضور دارند که با عنوان کردن بهانه هایی مانع تصمیم گیری میشوند و بقیه نیز راضی میشوند . مثلا میگوید خوب زبان و حقوق ارمنی ها در مناطق اتنیکی چه خواهد شد و کسی نیست بگوید آقای محترم اولا ارمنی ها الان هم به لحاظ آموزش بزبان مادری مشکل ندارند هم بلحاظ فرهنگی حتی عرق خوردنشان نیز آزاد است و در ثانی تو حقوق ٣٠ میلیون ترک را فدای ١٠٠ هزار ارمنی میکنی آنهم بشکل بهانه. یعنی اینکه نباید به یک سازمان مرگز گرا باور کرد که این تشکیلات مدافع حقوق ملل غیر فارس خواهد بود .باز هم در امتحان رفوزه شدید
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من متأسفم و بسیار هم متأسفم از اینکه «حل مسئله ی ملی از نظر تئوریک» هنوز بعد از 36-40 سال در سازمان پایان نیافته است. این را عقب ماندگی ذهنی و جهان سومی دوستان چپ و سازمان میدانم.
چپی که نتواند مسئله ملی را حل کند مطمئنم هیچ مسئله ای را حل نخواهد کرد. من با عدم تصویب راه حل ارائه شده -واقعا به وضعیت ذهنی سازمان تاسف میخورم.
رک میگویم دوستان عقب مانده اید و بسیار هم عقب مانده. آخوند مسئله ی هسته ای حل میکند شما نمی توانید «تعیین سرنوشت» را که ایده ی جا افتاده ی چپ است تصویب کنید؟ واویلاست!
-تز ارائه شده «فدرالیسم ملی-جغرافیایی» بود.
نه تنها این میبایست تصویب میشد بل
-تز«تعیین سرنوشت حتی جدایی - (در صورتی که خلقی با اکثریت آرا بخواهد ) »، که مکمل تز اول است ، می بایست تصویب میشد.

با چنین تفکرات عقب مانده نمی شود «پیشرو» بود. نام «پسگامان» را بهتر است پذیرا باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهنام گرامی . باوقت کمی که دارید و فرصت گردید کامنتم را بخوانید و جواب دهید تشکر میکنم .
(کارشناسان کجا هستند؟)، "وقتی هم کشت و کشتار راه بیفتد خواهید گفت که حالا دیر شده! " کاملا درست است.اصلا علت مطرح شدن مسئله فوق حاد شدن آنست . من واقعا متاسفم .همین . برایتان موفقیت آرزو میکنم .
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاجین گرامی،
با تشکر از شما برای اظهار نظرتان.
من عضو این سازمان نیستم و سالها پیش از این سازمان خارج شده ام. البته اگر بخواهم روزی هم عضو سازمانی سیاسی بشوم، تردید دارم که به این سازمان برنمی گردم چون که در حال حاضر تنها سازمانی با روابط دمکراتیک درونی است که من می شناسم. ولی برای اطلاع شما می گویم که فعلا قصد ندارم وارد سازمانی بشوم.
من به عنوان خبرنگار ایران گلوبال و مهمان در این کنگره شرکت داشتم و آنچه را که شما در بالا خواندید، تنها یک گزارش بود.
من نظراتم را درباره اسناد این سازمان در مطلبی نوشته ام که می توانید به آن مراجعه کنید:
http://iranglobal.info/node/45337


همچنین در سلسله بحث هایم با آقای تبریزی در زیر مطلب:
http://iranglobal.info/node/45139

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اژدر سلام . متاسفانه نظر مبارکتان را ننوشته اید .!! خب اینکه تازگی ندارد بحث مسائل ملی-قومی همیشه میگذارند یا بعداز انقلاب یا به کنگره آتی ووو . بعداز سی هفت سال در خارج "به عهده شورای مرکزی آتی سازمان می‌گذاشت » شورای مرکزی آتی . ؟!! بزک نمیر بهار میاد . شاه صدای انقلاب شنید ولی خوب شما گفتید دیر بود . آیا عدم شرکت این مردم با صطلاح شما »ملی-قومی " در جریان سالهای گذشته را چگونه ارزیابی می کنید ؟! آیا شما هم فکر میکنید هنوز زود است