صدور حکم يک سال حبس تعزيري برای عباس لساني

براساس گزارش های ارسالی به ایرانگلوبال، حکم يک سال حبس تعزيري از سوي دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل، براي عباس لساني صادر شده است .

آقای عباس لساني يکي از فعالين آذربايجانی از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اردبيل طی ابلاغ دادنامه ای در تاریخ 94/1/5 به يک سال حبس تعزيري محکوم گردیده است.

 این محکومیت در حالی صورت می گیرد که ایشان به دلیل عدم تمکین مسئولین قضایی بر در خواست قانونی ایشان مبنی بر علنی بودن جلسه ی دادگاه در جلسه ی محاکمه حاضر نشدند. لازم به يادآوري است که اين محکوميت در خصوص اعتراض به خشکاندن درياچه اوروميه در سال 1390 ميباشد که با اتهام هاي فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي و تشکيل گروه با هدف بر هم زدن امنيت کشور، بر این فعال تحميل شده است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران نه قانون وجود دارد و نه دین. سگ صاحبش را نمی شناسد.