نقش اشتباه

اکنون که چشمانت خالیست، زمانش رسیده ببینی

اکنون که چشمانت خالیست
از عکسی که سالها جایم نشسته بود
شاید ببینی ام
تصویر توهمی متراکم
با دستانی درازتر از پا و کوتاهتر از دهان
دستانی آنقدر خالی
که تاب گرفتن نمی آورند
اکنون که چشمانت خالیست
زمانش رسیده ببینی
مردی که عاشق است
مردی که عاشقی
مهمل گویِ خیالبافی ست
که نقشش را
اشتباه برداشته

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.